látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 101 hónap
Eltelt napok száma 3031 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 118 fő
- Napi új álláshelyek 170 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 829 728 fő


Célállapot -312 728 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Megbízási szerződés
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Munkavállalók együttes károkozása
Versenytilalmi megállapodás
Alkohol vizsgálat a munkahelyen
Minimálbér 2010
Egyszerűsített foglalkoztatás
Munkaerő kölcsönzés - Ki és mikor gyakorolhat kölcsönbeadói tevékenységet
Nyereségminimum - a volt elvártadó
Szabadság kiadásának rendje

Munkaügy

Munkaadók tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé

A munkafeltételek ismertetésével összefüggésben a munkaadó tájékoztatási kötelezettsége törvényi megfogalmazást kapott

Megjelent: 2009. július 20., hétfő | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkafeltételek ismertetésével összefüggésben a munkadó tájókoztatási kötelezettsége törvényi megfogalmazást kapott a Munka Törvénykönyvében.

A tájókoztatást kétféle médon lehet megtenni. Egyik formája, hogy a jogszabályban meghatározott pontokat figyelembe véve közli a munkafeltételeket a munkadó a munkavállalóval. A másik megoldás, hogy csak a jogszabályi rendelkezésre, vagy pedig a kollektív szerződésre utalva adja meg a tájókoztatást a munkavállaló részére a munkáltató. A tájókoztatás történhet a munkaszerződés megkötésekor azzal, hogy a munkaszerződés mellékleteként rendelkezésre bocsátja a munkáltató a tájókoztatást, de ez nem része a munkaszerződésnek, de akár úgy is, hogy a tájókoztatás kötelező elemeit beépítik a munkaszerződésbe. A tájókoztatás kiterjed a munkaidő beosztására, vagyis a munkarendre, a bérfizetés elemeire, napjára, a munkába lépés időpontjára, a rendes szabadság számítás médjára és annak kiadási előírásaira, a felmondási időre vonatkozó szabályokra és arra, hogy a munkáltató szélesebb hatályú kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, vagy sem. Amennyiben a munkadó tájókoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a munkavállaló megállapítási pert kérhet a bíróságtól, majd ezt követően esetleges anyagi igényeit is érvényesítheti. Amennyiben a foglalkoztatás külföldön történő munkavégzés céljából jön létre, a tájókoztatási kötelezettség ennek megfelelően médosul, a munkáltatónak a tájókoztatást a kiutazás előtt kell megtennie, melyben közölni kell a munkavégzés helyét, időtartamát, a pénzbeli juttatás pénznemeit, a természetbeni juttatás mértékét és a hazatérésre vonatkozó előírásokat. Minden munkáltató a munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül írásban köteles eleget tenni tájókoztatási kötelezettségének.

A munkaszerződés megkötését követő változásokról is 30 napon belül köteles írásban a munkavállalót tájókoztatni a munkáltató.

A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájókoztatni a munkavállalót a napi munkavégzéshez szükséges, illetve kapcsolédé - az Mt.-ben tételesen felsorolt - lényeges informáciékról.

Fontos hangsúlyozni, hogy a tájókoztatási kötelezettségnek a munkáltató a munkaszerződés megkötésekor - és nem később - köteles eleget tenni. A tájókoztatás történhet széban, azonban a tájókoztatást a munkaszerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban is a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani.

Függetlenül attól, hogy a törvény nem írja elő, célszerű, ha a munkáltató a tájókoztatási kötelezettségének már a munkaszerződés aláírásával egyidejűleg eleget tesz, mert ezzel elejót veheti a szébeli és az írásbeli tájókoztatás megegyezőségére vonatkozó későbbi vitáknak.

A munkáltató - a tájókoztatási kötelezettség alapján - a munkaszerződés megkötésekor az alábbiakról köteles tájókoztatni a munkavállalót:

a) az irányadó munkarendről,

b) a munkabér egyéb elemeiről,

c) a bérfizetés napjáról,

d) a munkába lépés napjáról,

e) a rendes szabadság mértékének számítási médjáról és kiadásának, illetve

f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,

g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).

A munkáltató továbbá az alábbiakról köteles tájókoztatni a munkavállalót:

i) a munkaköri feladatokról,

j) a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről (kivéve, ha ezt jogszabály határozza meg)

Az a), b) c), e), f) pont alatti tájókoztatás jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadhaté; ebben az esetben elegendő a jogszabály, illetve a kollektív szerződés megfelelő szakaszát feltüntetni a tájókoztatóban a szöveges kifejtés helyett. Kollektív szerződésre valé utalás esetén a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló a mindenkor hatályos kollektív szerződés szövegét megismerhesse.

A d), i) és j) pontokban foglaltakat sem jogszabály, sem kollektív szerződés nem pétolhatja.

A tájókoztatási kötelezettség nem csupán a munkaviszony létrejöttekor a munkáltatót terhelő egyszeri kötelezettség, hanem a tájókoztatás-adás teljesítése folyamatos kötelezettséget jelent a munkáltató számára: a tájókoztatási kötelezettség körébe tartozé kérdések változásáról a munkáltató legkésőbb a változás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles írásban tájókoztatni a munkavállalót. A változés adódhat jogszabály változásából (pl.: az Mt.-ben médosul a rendes szabadság mértékének számítási médja), kollektív szerződés kötéséből vagy módosításából, a munkáltató döntéséből (pl.: átszervezi a munkarendet). Ugyanígy a változás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles írásban tájókoztatni a munkáltató a munkavállalót a munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak változásáról.

a) az irányadó munkarend

A munkarend tájókoztatást nyújt abban, hogy egyműszakos, többműszakos, vagy megszakítás nélküli rendben történik a munkavégzés.

Többműszakos munkarendnek minősül, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejót és a munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.

Megszakítás nélküli munkarend csak a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén állapítható meg, vagyis:

a) a munkáltató működése naptári naponként 6 érát meg nem haladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technolégiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és

a) a munkáltató társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatást biztosít folyamatosan, vagy

ab) a gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés - a termelési technolégiából fakadó objektív körülmények miatt - más munkarend alkalmazásával nem biztosíthaté; vagy

b) a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja.

A munkarendet - amennyiben nincs kollektív szerződés, illetve a kollektív szerződés nem rendelkezik erről - a munkáltató állapítja meg.

A munkarendi tájókoztatás történhet jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2011.

- Csökkent a feltárt feketefoglalkoztatás az első félévben Magyarországon

2010.

- Több ezren kapnának állást: német cégek jönnek hazánkba

- 200 fős elbocsátás a Skype budapesti központjánál

2009.

- A francai munkaügyi miniszter a munkanélküliség további növekedésére számít

- SMART–Zollner-beruházás: interaktív táblák készülnek Vácott

- Háromból egy cég nem ad semmit

Ön a 123339 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.224.220.72