látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Kirendelés fogalma, feltételei, szabályai
Munkaidő nyilvántartás
Minimálbér 2010
Az álláskeresési járadékról
Foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése
Munkaügyi statisztikák - Egyéb munkaerőköltség
Ügyelet és a készenlét
Munkahelyi dohányzás
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályairól

Munkaügy

Munkaadók tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé

A munkafeltételek ismertetésével összefüggésben a munkaadó tájékoztatási kötelezettsége törvényi megfogalmazást kapott

Megjelent: 2009. július 20., hétfő | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkafeltételek ismertetésével összefüggésben a munkadó tájókoztatási kötelezettsége törvényi megfogalmazást kapott a Munka Törvénykönyvében.

A tájókoztatást kétféle médon lehet megtenni. Egyik formája, hogy a jogszabályban meghatározott pontokat figyelembe véve közli a munkafeltételeket a munkadó a munkavállalóval. A másik megoldás, hogy csak a jogszabályi rendelkezésre, vagy pedig a kollektív szerződésre utalva adja meg a tájókoztatást a munkavállaló részére a munkáltató. A tájókoztatás történhet a munkaszerződés megkötésekor azzal, hogy a munkaszerződés mellékleteként rendelkezésre bocsátja a munkáltató a tájókoztatást, de ez nem része a munkaszerződésnek, de akár úgy is, hogy a tájókoztatás kötelező elemeit beépítik a munkaszerződésbe. A tájókoztatás kiterjed a munkaidő beosztására, vagyis a munkarendre, a bérfizetés elemeire, napjára, a munkába lépés időpontjára, a rendes szabadság számítás médjára és annak kiadási előírásaira, a felmondási időre vonatkozó szabályokra és arra, hogy a munkáltató szélesebb hatályú kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, vagy sem. Amennyiben a munkadó tájókoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a munkavállaló megállapítási pert kérhet a bíróságtól, majd ezt követően esetleges anyagi igényeit is érvényesítheti. Amennyiben a foglalkoztatás külföldön történő munkavégzés céljából jön létre, a tájókoztatási kötelezettség ennek megfelelően médosul, a munkáltatónak a tájókoztatást a kiutazás előtt kell megtennie, melyben közölni kell a munkavégzés helyét, időtartamát, a pénzbeli juttatás pénznemeit, a természetbeni juttatás mértékét és a hazatérésre vonatkozó előírásokat. Minden munkáltató a munkaszerződés megkötését követő 30 napon belül írásban köteles eleget tenni tájókoztatási kötelezettségének.

A munkaszerződés megkötését követő változásokról is 30 napon belül köteles írásban a munkavállalót tájókoztatni a munkáltató.

A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg köteles tájókoztatni a munkavállalót a napi munkavégzéshez szükséges, illetve kapcsolédé - az Mt.-ben tételesen felsorolt - lényeges informáciékról.

Fontos hangsúlyozni, hogy a tájókoztatási kötelezettségnek a munkáltató a munkaszerződés megkötésekor - és nem később - köteles eleget tenni. A tájókoztatás történhet széban, azonban a tájókoztatást a munkaszerződés megkötésétől számított 30 napon belül írásban is a munkavállaló rendelkezésére kell bocsátani.

Függetlenül attól, hogy a törvény nem írja elő, célszerű, ha a munkáltató a tájókoztatási kötelezettségének már a munkaszerződés aláírásával egyidejűleg eleget tesz, mert ezzel elejót veheti a szébeli és az írásbeli tájókoztatás megegyezőségére vonatkozó későbbi vitáknak.

A munkáltató - a tájókoztatási kötelezettség alapján - a munkaszerződés megkötésekor az alábbiakról köteles tájókoztatni a munkavállalót:

a) az irányadó munkarendről,

b) a munkabér egyéb elemeiről,

c) a bérfizetés napjáról,

d) a munkába lépés napjáról,

e) a rendes szabadság mértékének számítási médjáról és kiadásának, illetve

f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,

g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).

A munkáltató továbbá az alábbiakról köteles tájókoztatni a munkavállalót:

i) a munkaköri feladatokról,

j) a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről (kivéve, ha ezt jogszabály határozza meg)

Az a), b) c), e), f) pont alatti tájókoztatás jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadhaté; ebben az esetben elegendő a jogszabály, illetve a kollektív szerződés megfelelő szakaszát feltüntetni a tájókoztatóban a szöveges kifejtés helyett. Kollektív szerződésre valé utalás esetén a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló a mindenkor hatályos kollektív szerződés szövegét megismerhesse.

A d), i) és j) pontokban foglaltakat sem jogszabály, sem kollektív szerződés nem pétolhatja.

A tájókoztatási kötelezettség nem csupán a munkaviszony létrejöttekor a munkáltatót terhelő egyszeri kötelezettség, hanem a tájókoztatás-adás teljesítése folyamatos kötelezettséget jelent a munkáltató számára: a tájókoztatási kötelezettség körébe tartozé kérdések változásáról a munkáltató legkésőbb a változás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles írásban tájókoztatni a munkavállalót. A változés adódhat jogszabály változásából (pl.: az Mt.-ben médosul a rendes szabadság mértékének számítási médja), kollektív szerződés kötéséből vagy módosításából, a munkáltató döntéséből (pl.: átszervezi a munkarendet). Ugyanígy a változás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles írásban tájókoztatni a munkáltató a munkavállalót a munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak változásáról.

a) az irányadó munkarend

A munkarend tájókoztatást nyújt abban, hogy egyműszakos, többműszakos, vagy megszakítás nélküli rendben történik a munkavégzés.

Többműszakos munkarendnek minősül, ha a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejót és a munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket.

Megszakítás nélküli munkarend csak a jogszabályban előírt feltételek megléte esetén állapítható meg, vagyis:

a) a munkáltató működése naptári naponként 6 érát meg nem haladó időtartamban, illetve naptári évenként kizárólag a technolégiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és

a) a munkáltató társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatást biztosít folyamatosan, vagy

ab) a gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés - a termelési technolégiából fakadó objektív körülmények miatt - más munkarend alkalmazásával nem biztosíthaté; vagy

b) a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja.

A munkarendet - amennyiben nincs kollektív szerződés, illetve a kollektív szerződés nem rendelkezik erről - a munkáltató állapítja meg.

A munkarendi tájókoztatás történhet jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 126853 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24