látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Közös megegyezés
Nyugdíjszabályok 2009. január 1. napjától
Szabadság kiadásának rendje
Állásidő
Átlagkereset számítás
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
EU/EGT tagállamok aktuális munkaerő-piaci magatartása magyar munkavállalók tekintetében
Táppénz, keresőképtelenség szabályai
Betegszabadság
Próbaidő alkalmazása

Munkaügy

Munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos nyilvántartások

A munkavállalók legális foglalkoztatása különbözõ nyilvántartások vezetését is maga után vonja a munkáltatónál

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkavállalók legális foglalkoztatása különböző nyilvántartások vezetését is maga után vonja a munkáltatónál. Ezek a nyilvántartások adatokat hordoznak a munkáltatónál fennállé munkavállalói munkaviszonyokra nézve. Legfontosabb a munkabér és az egyéb díjazás nyilvántartása, mert számos munkáltatói és munkavállalói fizetési kötelezettség ehhez kapcsolédik, mint például a munkadói járulék, a szakképzési hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulékok. A nyilvántartásoknak azért is jelentősége van, mert több szerv ellenőrzi a nyilvántartások meglétét, azok tartalmát, mint például a Munkaügyi és Munkabiztonsági Felügyelőség, a társadalombiztosítási szervek ellenőrei, a munkaügyi központ. A munkaügyi központ ellenőrei és az egyéb szakhatóságok ellenőrzései érintik a munkáltatónál fennállé munkaviszonyok szabályosságát, főként a köztartozások befizetését.

Az ellenőrzések során fontos kérdés, hogy a munkáltató betartotta-e a Munka Törvénykönyvében védett munkavállalói jogokat, így például betartotta-e a szabadság kiadására, nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket, a túlmunkára, a készenlétre vonatkozó korlátokat, a nők és a fiatalkorúak védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, az egészséges és biztonságos munkavégzési feltételeket és a legális foglalkoztatás szabályait. Ezen kötelezettségek betartása a nyilvántartások vezetésével dokumentálhaté.

Személyi nyilvántartás

A munkáltatónak nyilvántartásba kell vennie a munkavállaló adatait, ahol is személyi igazolványa alapján rögzíteni kell nevét, születési helyét, idejót, anyja nevét, lakcímét, képesítését, szakképzettségét. A munkavállaló bizonyítványai, oklevelei alapján kell rögzíteni a munkavállaló iskolai végzettségét, képzettségét. A személyi nyilvántartásban kell rögzíteni a munkaviszony kezdetét, a betöltendő munkakört, besorolási bérét, FEOR-számát, a munkaidőt, gyermekei születési adatait, nevét. Ide kerül az önéletrajz, az esetleges fénykép, a bizonyítványok másolatai, a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye. A munkavállaló a nyilvántartásokba bármikor betekintést nyerhet, arról bármikor másolatot, kivonatot kérhet.

Adatnyilvántartó könyv 

A nagyobb munkáltatók külön nyilvántartókönyvet fektetnek fel a munkavállalók adatainak nyilvántartására, melyen túl a prébaidő kezdetét, végét, a munka- és védőruhaigényt és az éves szabadságot is rögzítik.

A munkaidő nyilvántartása

Törvényi rendelkezés alapján kötelező a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejóvel, szabadságának kiadásával, és egyéb munkaidő kedvezményével kapcsolatos adatokat nyilvántartani. A rendes és a rendkívüli munkaidő nyilvántartásához munkavállalónként célszerű külön kartont felfektetni, amit munkanaponként szükséges vezetni. Akik munkaidejük beosztását, vagy felhasználását maguk jogosultak meghatározni, azoknak nem kell munkaidő nyilvántartást felvezetni.

Szabadság felvezetése

A Munka Törvénykönyve szerint a szabadság a munkavállaló életkorától és gyermekei számától függ. A nyilvántartásra az alap- és a pótszabadság kerül felvezetésre.

A betegszabadság nyilvántartása

A munkavállalónak egy évben 15 nap betegszabadság jár. A betegszabadságra a távolléti díj 80 százaléka jár, ami után járulékfizetési kötelezettség is van, és személyi jövedelemadó-előleget is vonni kell belőle. Időarányosan jár a betegszabadság évközi munkaviszony létesítésekor. (Ha például az adott évben az első munkahelyen, nem vette igénybe a betegszabadságot, és a második munkahelyén július hónapban létesít munkaviszonyt, akkor az év második felében az éves betegszabadságból már csak 8 nap jár.)

Munkaruha, védőruha nyilvántartás

A munkaruha-juttatás többnyire a munkáltató elhatározásától függ, a védőruha-juttatás viszont jogszabályi kötelezettség alapján jár.

A munkaruha, védőruha-nyilvántartó kartonból pontosan ki lehet deríteni, hogy milyen munkaruhát, védőruhát kapott a munkavállaló, mikor vette át, mennyi annak a „kihordási” ideje. A munkaruha „kihordási” idejónek lejárta után új munkaruhát kell biztosítani a munkavállaló részére, a védőruhánál kihordási idő nincs, ha elhasználédik, ki kell cserólni.

Bérnyilvántartás

Munkavállalénként vezetett bérkartonon lehet nyilvántartani a munkavállaló számára kifizetett béreket. A bérkarton vezetése havonta történik. Ebből leolvashaté a munkavállaló bruttó munkabére, az abból történő levonások összege, valamint a kifizetésre kerülő nettó bér. Amennyiben a dolgozó adott hónapban betegszabadságon volt, vagy táppénzt vett igénybe, a bérnyilvántartásból az is kiolvashaté. Önállé nyilvántartást célszerű dolgozónként felfektetni a családi pótlék igényléséről is.

Utazási költségtérítés nyilvántartása

Amennyiben a munkahely és a lakóhely között tömegközlekedési eszközt kell igénybe venni, mert a lakóhely a munkahelyhez képest más közigazgatási egységben van, a munkáltató utazási költségtérítést köteles fizetni, amelynek mértékét a 78/1993. (V. 12.) Korm. Rendelet határozza meg.

Munkavédelmi oktatás nyilvántartása

A munkába lépés alkalmával, valamint új gyártási folyamat bevezetésével a munkavállalókat meg kell ismertetni az ehhez igazodé munkavédelmi szabályokkal, melynek során a munkavállaló elsajátítja a munkavédelmi szabályokat. Az oktatás megtörténtét aláírásával igazolnia is kell a munkavállalónak.

Egészségügyi alkalmassági nyilvántartás

Amennyiben a munkakör betöltése egészségügyi alkalmassághoz kötött, az erről szóló nyilvántartásban fel kell fektetni az orvosi vizsgálat eredményét és a következő vizsgálat időpontjának esedékességét.

Igazolások kiadása a munkaviszony megszűnésekor

Legkésőbb az utolsó munkában töltött napon át kell adni a Munka törvénykönyve alapján kiállított igazolást a munkavállaló részére. Az igazolás tartalmazza a munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött időt, a jogerős határozattal vagy ítólettel levonandé tartozást, ha van, illetve annak jogosultját, valamint az igénybevett betegszabadság időtartamát is. Az igazolás átvételét a munkavállaló aláírásával dokumentálja.

Nyilvántartások az igazolások átvételéről

A munkáltatónak az elszámolást követő év január 31-ig olyan bizonylatot kell adnia, amelyből kitűnik a magánszemély összes bevétele, adóalapja, a levont előleg és a bevétel csökkentésénél figyelembe vett tényezők összessége.

A munkavállaló kérésére köteles a munkáltató működési bizonyítvány kiadására, amelyben tulajdonképpen ajánlás szerepel az illető munkavállalóra vonatkozóan. A munkáltatónak ez a kötelezettsége a munkaviszony megszűnését követő egy évig áll fenn. A működési bizonyítvány tulajdonképpen a munkáltatónál a munkavállaló által betöltött munkakört tartalmazza, valamint a munkavégzés értékelését. A működési bizonyítvány tehát arról informálhatja a leendő munkáltatót, hogy a felvételre jelentkező személy milyen munkaköri feladatok ellátásában jártas, miben szerzett gyakorlatot. A működési bizonyítvány nyomtatványa beszerezhető a nyomtatványboltokban.

Tartási kötelezettség nyilvántartása

Tartalmazza a bírósági ítólettel meghatározott tartási kötelezettségeket munkavállalónként. A nyilvántartás tartalmazza a jogerős ítólet számát, a letiltandé összeget, a kedvezményezett nevét és címét.

Kilépőkarton vezetése

A munkaviszony megszűnéséről célszerű kilépőkartont felfektetni, amiben minden fontos adat szerepel. A kilépőkarton vezetése elősegíti az éves átlagos statisztikai állomány megállapítását is.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 148519 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24