látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3096 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 166 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 847 522 fő


Célállapot -330 522 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaidő nyilvántartás
Távolléti díj
Munkanélküli
2011 - Minimálbér, foglalkoztatás, munkavállalás, munkaerőpiac
Alkalmi foglalkoztatás - Gyakorlati szabályok
A diákok nyári munkájának adózási szabályai
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Belföldi kiküldetés
Pihenőnapi szabályok változása
Ügyelet szabályai

Munkaügy

Költségtérítés

A bedolgozó részére a tevékenységével összefüggésben kifizetett évi munkabér

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A bedolgozó részére a tevékenységével összefüggésben kifizetett évi munkabér, illetve munkadíj 30 százalékét meg nem haladó összeg akkor, ha a bedolgozó e jogviszonyával összefüggésben más költséget nem számol el.

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 3-4. §-a szerint a képviselő havonta költségtérítési átalányra jogosult. A költségtérítési átalány az alapdíjnak, ha a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye

Budapest főváros területén van: a 35%-a,

Budapesttől számított 100 km-en belül van: a 40%-a,

Budapesttől számított 100 km-en túl van: az 50%-a,

Budapesttől számított 200 km-en túl van: a 60%-a.

A képviselő kívánságára egyéni választékerületének székhelyét, vagy a területi listán megválasztott képviselő esetében, a területi listának megfelelő megyeszékhelyet kell lakhelyként figyelembe venni. A képviselő hivatalos külföldi kiküldetésének költségei nem terhelik költségkeretét, arra a köztisztviselőkre vonatozé szabályokat kell alkalmazni.

Budapesten lakóhellyel nem rendelkező képviselő, ha az Országgyűlés hivatali szervezete szálláshelyet részére nem tud biztosítani, vagy arra a képviselő nem tart igényt, képviselői tevékenységével összefüggő igazolt szállásköltsége megtérítésére jogosult. Az a képviselő, akinek lakóhelye, nyilatkozata szerint nem egyéni választékerületében, vagy abban a megyében van, ahol területi listán megválasztották, ugyancsak jogosult képviselői munkájával összefüggő igazolt szállásköltsége megtérítésére. A havi szállásköltség térítés a képviselő havi alapdíjának az 50%-át nem haladhatja meg.

A 23/1989. (III. 12.) MT rendelet szabályozza a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítését. A rendelet kiterjed minden munkáltatóra és a velük munkaviszonyban állé munkavállalóra és a közalkalmazotti jogviszonyban állé közalkalmazottra is.

A kiküldetésben levő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére a kiküldetés időtartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár. A napidíj számlával igazolt összegként, vagy költségátalányként legalább napi 110 forint- számolhaté el. A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni. Napidíjat nem lehet elszámolni, ha a távollét időtartama a 6 érát nem éri el, vagy ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja. Szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell. Az adótörvény alkalmazásában igazolt költségként csak a kötelező mérték számolhaté el költségként, az azon felüli térítés adóköteles jövedelem.

A köztisztviselők napidíjának mértékét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/B. szakasza szabályozza. Belföldön kiküldetést teljesítő köztisztviselőnek, azt kell tekinteni, aki a kiküldő közigazgatási szerv székhelyétől vagy egyébként állandé telephelyétől eltérő helyen végez munkét. A kiküldetésben levő köztisztviselőnek az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés(napidíj) jár. A napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a. Kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni és azt tíz forintra felkerekítve kell megállapítani. A napidíj átalányként is elszámolhaté, ha a köztisztviselő havonta, rendszeresen kiküldetésben végez munkét. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni. A napidíj fele jár, ha a kiküldetésben töltött idő a 8 érát nem éri el. Nem jár napidíj, ha a kiküldetésben töltött idő a 4 érát nem éri el.

A köztisztviselők munkavégzéséről, munka-és pihenőidejóről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. értelmében a köztisztviselő kedvezményes munkahelyi étkezésre vagy étkezési hozzájárulásra jogosult. Az étkezési hozzájárulás -a munkahelyi étkezés támogatásának- havi mértéke az illetményalap 5%-a. A hivatal vezetője az étkezési hozzájárulás mértékét legfeljebb az illetményalap 10%-áig, vagy a helyi közétkeztetés havi önköltségi árának 50%-ig felemelheti.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 111. §-a szerint, a hivatásos állomány tagja a kiküldetése esetén az illetményalap 1 munkanapra eső összegének 25%-ában megállapított napidíjra jogosult. Abban az esetben, ha a kiküldetésben töltött idő a 8 érát nem éri el, a napidíj fele jár. A napidíj kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni. A napidíjat 10 forintra felkerekítve kell megállapítani.

A 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szabályozza a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolhaté mértékét. A gépjárművek üzemanyag felhasználásának ellenértékét (üzemanyag-költség), az gépjármű típusonként felsorolt, vagy a műszaki adatok alapján meghatározott és mindkét esetben az általánostól eltérő üzemeltetési méd esetén korrekciés tényezőkkel médosított alapnorma, vagy az egyszerűsített alapnorma-átalány és a meghatározott minőségű üzemanyag árának a szorzata adja. A rendelet mellékletben fel nem tüntetett típusú, vagy a műszaki adatok alapján meg nem határozhaté alapnormájú, továbbá a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyárté adatai, vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alapján szakértő állapíthatja meg.

A háziorvosok, házi gyermekorvosok esetében az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) kormányrendelet 9. § (6)-(7) bekezdése rendelkezett az igazolás nélkül elszámolhaté közlekedési célú költségtérítés mértékéről. A rendeletet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III. 3.) Korm. rendelet 1999 április 1. napjától hatályon kívül helyezte.

Igazolás nélkül elszámolhaté a munkáltató (csak a munkáltató!) által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben meghatározott km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár, valamint 3 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg.

A 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet tartalmaz utasításokat a munkába járóssal kapcsolatos utazási költségtérítésről. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra - ideértve a közigazgatási szervet is - és a velük munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyban állé személyekre. A rendelet értelmében munkába járósnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járós és hétvégi hazautazás. A napi munkába járós a munkavállaló állandé vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye közötti napi, illetőleg a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres oda- és visszautazása. A hétvégi hazautazás, ha a munkavállaló ideiglenesen munkavégzési célból munkahelyével azonos helységbe, illetőleg annak közelébe (napi munkába járóssal elérhető távolságra) költözik, onnan hetente egyszeri állandé lakóhelyére történő oda- és visszautazása.

A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járóst szolgáló bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel valé elszámolás ellenében azok díjának 86%-át, ha országos közforgalmú vasút 2. Kocsiosztályon; 80%-át, ha elővárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autébuszon utazik.

A munkavállaló részére a munkába járóshoz az Szja. törvényben foglalt, a saját gépjárművel történő munkába járós költségtérítése címén elszámolhaté összeggel azonos költségtérítés jár, ha munkavállaló állandé vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz vagy,

¡ a munkavállaló munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak hosszú várakozással tudna igénybe venni vagy,

¡ a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni.

A munkáltató mozgáskorlátoz munkavállaló esetben a közigazgatási határon belül történő munkába járóst is a rendelet szerinti munkába járósnak minősítheti.

A 124/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza a járművezető gyakorlati szakoktaték saját jármű üzemeltetésének költségtérítését. A járművezető-képzés tevékenységet folytató társaság a járművezető-képzésben közreműködő, a vele munkaviszonyban, illetőleg tagsági viszonyban (!) állé szakoktatéjának a saját tulajdonú járműve gyakorlati oktatási célú használatáért a rendeletben meghatározott költségtérítést fizetheti. A költségtérítést akkor lehet igazolás nélkül elszámolni, ha a szakoktaténak a költségtérítéssel összefüggő tevékenységéért olyan munkabért fizet, amely után társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége fennáll.

A költségtérítés mértéke a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti üzemanyag-felhasználási ellenérték, és a rendeletben foglalt egyéb költség összegeként állapítandé meg. A költségtérítés elszámolásához használhaté nyomtatvány a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendeletben meghatározott, hatóságilag nyilvántartott, hitelesített vezetési karton.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2010.

- Ötvenezres elbocsátás a közszférában?

- 300 ezer új munkahely lesz jövőre Németországban

2008.

- Álrevizorok három és fél milliós bírsággal fenyegettek egy kaposvári vállalkozót

2004.

- Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó közúthálózat építésének támogatására

- IHM - NKTH közös pályázat mobil kommunikációs K+F Centrum létrehozására

- KIOP környezeti kármentesítés pályázati feltételeinek módosulása

- Közoktatás Minõségéért Díj 2004

Ön a 114486 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.92.160.119