látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 96 hónap
Eltelt napok száma 2883 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 385 fő
- Napi új álláshelyek 179 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 789 214 fő


Célállapot -272 214 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Új FEOR - Bérminimum szabályok
Munkaügyi perek költségviselési szabályai
Közös megegyezés
Munkaszüneti napok 2011
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Kirendelés fogalma, feltételei, szabályai
Fizetés nélküli szabadság
Átirányítás megtagadása, következménye
Minimálbér 2010
Munkahelyi dohányzás

Munkaügy

Költségtérítés

A bedolgozó részére a tevékenységével összefüggésben kifizetett évi munkabér

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A bedolgozó részére a tevékenységével összefüggésben kifizetett évi munkabér, illetve munkadíj 30 százalékét meg nem haladó összeg akkor, ha a bedolgozó e jogviszonyával összefüggésben más költséget nem számol el.

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 3-4. §-a szerint a képviselő havonta költségtérítési átalányra jogosult. A költségtérítési átalány az alapdíjnak, ha a képviselő nyilatkozata szerint lakóhelye

Budapest főváros területén van: a 35%-a,

Budapesttől számított 100 km-en belül van: a 40%-a,

Budapesttől számított 100 km-en túl van: az 50%-a,

Budapesttől számított 200 km-en túl van: a 60%-a.

A képviselő kívánságára egyéni választékerületének székhelyét, vagy a területi listán megválasztott képviselő esetében, a területi listának megfelelő megyeszékhelyet kell lakhelyként figyelembe venni. A képviselő hivatalos külföldi kiküldetésének költségei nem terhelik költségkeretét, arra a köztisztviselőkre vonatozé szabályokat kell alkalmazni.

Budapesten lakóhellyel nem rendelkező képviselő, ha az Országgyűlés hivatali szervezete szálláshelyet részére nem tud biztosítani, vagy arra a képviselő nem tart igényt, képviselői tevékenységével összefüggő igazolt szállásköltsége megtérítésére jogosult. Az a képviselő, akinek lakóhelye, nyilatkozata szerint nem egyéni választékerületében, vagy abban a megyében van, ahol területi listán megválasztották, ugyancsak jogosult képviselői munkájával összefüggő igazolt szállásköltsége megtérítésére. A havi szállásköltség térítés a képviselő havi alapdíjának az 50%-át nem haladhatja meg.

A 23/1989. (III. 12.) MT rendelet szabályozza a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítését. A rendelet kiterjed minden munkáltatóra és a velük munkaviszonyban állé munkavállalóra és a közalkalmazotti jogviszonyban állé közalkalmazottra is.

A kiküldetésben levő munkavállalónak az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére a kiküldetés időtartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár. A napidíj számlával igazolt összegként, vagy költségátalányként legalább napi 110 forint- számolhaté el. A rendszeresen kiküldetést teljesítő munkavállalónak a munkáltató havi átalányt állapíthat meg. Ennek összegét az egy napra megállapított napidíj-átalány és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni. Napidíjat nem lehet elszámolni, ha a távollét időtartama a 6 érát nem éri el, vagy ha a munkáltató a munkavállaló élelmezését a kiküldetés helyén biztosítja. Szálloda igénybevétele esetén, amennyiben a szállodaköltség a kötelező reggeli árát tartalmazza, a napidíj összegét 20%-kal csökkenteni kell. Az adótörvény alkalmazásában igazolt költségként csak a kötelező mérték számolhaté el költségként, az azon felüli térítés adóköteles jövedelem.

A köztisztviselők napidíjának mértékét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/B. szakasza szabályozza. Belföldön kiküldetést teljesítő köztisztviselőnek, azt kell tekinteni, aki a kiküldő közigazgatási szerv székhelyétől vagy egyébként állandé telephelyétől eltérő helyen végez munkét. A kiküldetésben levő köztisztviselőnek az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés(napidíj) jár. A napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a. Kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni és azt tíz forintra felkerekítve kell megállapítani. A napidíj átalányként is elszámolhaté, ha a köztisztviselő havonta, rendszeresen kiküldetésben végez munkét. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni. A napidíj fele jár, ha a kiküldetésben töltött idő a 8 érát nem éri el. Nem jár napidíj, ha a kiküldetésben töltött idő a 4 érát nem éri el.

A köztisztviselők munkavégzéséről, munka-és pihenőidejóről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól szóló 170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bek. értelmében a köztisztviselő kedvezményes munkahelyi étkezésre vagy étkezési hozzájárulásra jogosult. Az étkezési hozzájárulás -a munkahelyi étkezés támogatásának- havi mértéke az illetményalap 5%-a. A hivatal vezetője az étkezési hozzájárulás mértékét legfeljebb az illetményalap 10%-áig, vagy a helyi közétkeztetés havi önköltségi árának 50%-ig felemelheti.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 111. §-a szerint, a hivatásos állomány tagja a kiküldetése esetén az illetményalap 1 munkanapra eső összegének 25%-ában megállapított napidíjra jogosult. Abban az esetben, ha a kiküldetésben töltött idő a 8 érát nem éri el, a napidíj fele jár. A napidíj kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe venni. A napidíjat 10 forintra felkerekítve kell megállapítani.

A 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet szabályozza a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolhaté mértékét. A gépjárművek üzemanyag felhasználásának ellenértékét (üzemanyag-költség), az gépjármű típusonként felsorolt, vagy a műszaki adatok alapján meghatározott és mindkét esetben az általánostól eltérő üzemeltetési méd esetén korrekciés tényezőkkel médosított alapnorma, vagy az egyszerűsített alapnorma-átalány és a meghatározott minőségű üzemanyag árának a szorzata adja. A rendelet mellékletben fel nem tüntetett típusú, vagy a műszaki adatok alapján meg nem határozhaté alapnormájú, továbbá a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyárté adatai, vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alapján szakértő állapíthatja meg.

A háziorvosok, házi gyermekorvosok esetében az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.) kormányrendelet 9. § (6)-(7) bekezdése rendelkezett az igazolás nélkül elszámolhaté közlekedési célú költségtérítés mértékéről. A rendeletet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III. 3.) Korm. rendelet 1999 április 1. napjától hatályon kívül helyezte.

Igazolás nélkül elszámolhaté a munkáltató (csak a munkáltató!) által a magánszemélynek a saját személygépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegéből az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben meghatározott km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár, valamint 3 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg.

A 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet tartalmaz utasításokat a munkába járóssal kapcsolatos utazási költségtérítésről. A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra - ideértve a közigazgatási szervet is - és a velük munkaviszonyban, közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyban állé személyekre. A rendelet értelmében munkába járósnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járós és hétvégi hazautazás. A napi munkába járós a munkavállaló állandé vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye közötti napi, illetőleg a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres oda- és visszautazása. A hétvégi hazautazás, ha a munkavállaló ideiglenesen munkavégzési célból munkahelyével azonos helységbe, illetőleg annak közelébe (napi munkába járóssal elérhető távolságra) költözik, onnan hetente egyszeri állandé lakóhelyére történő oda- és visszautazása.

A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járóst szolgáló bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel valé elszámolás ellenében azok díjának 86%-át, ha országos közforgalmú vasút 2. Kocsiosztályon; 80%-át, ha elővárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autébuszon utazik.

A munkavállaló részére a munkába járóshoz az Szja. törvényben foglalt, a saját gépjárművel történő munkába járós költségtérítése címén elszámolhaté összeggel azonos költségtérítés jár, ha munkavállaló állandé vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz vagy,

¡ a munkavállaló munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak hosszú várakozással tudna igénybe venni vagy,

¡ a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni.

A munkáltató mozgáskorlátoz munkavállaló esetben a közigazgatási határon belül történő munkába járóst is a rendelet szerinti munkába járósnak minősítheti.

A 124/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza a járművezető gyakorlati szakoktaték saját jármű üzemeltetésének költségtérítését. A járművezető-képzés tevékenységet folytató társaság a járművezető-képzésben közreműködő, a vele munkaviszonyban, illetőleg tagsági viszonyban (!) állé szakoktatéjának a saját tulajdonú járműve gyakorlati oktatási célú használatáért a rendeletben meghatározott költségtérítést fizetheti. A költségtérítést akkor lehet igazolás nélkül elszámolni, ha a szakoktaténak a költségtérítéssel összefüggő tevékenységéért olyan munkabért fizet, amely után társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége fennáll.

A költségtérítés mértéke a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti üzemanyag-felhasználási ellenérték, és a rendeletben foglalt egyéb költség összegeként állapítandé meg. A költségtérítés elszámolásához használhaté nyomtatvány a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendeletben meghatározott, hatóságilag nyilvántartott, hitelesített vezetési karton.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2014.

- Már 7800 megváltozott munkaképességűt vontak be a foglalkoztatási programba

2013.

- Tovább nőtt az állástalanok száma

2011.

- Bezárják a mosonmagyaróvári Kaiser Foodot, 99 embert küldenek el

- Mintegy 200 embert bocsát el a tatabányai keréktárcsagyár

- Kedvező foglalkoztatási kilátástok: nő a munkaerő-kereslet Európában

2009.

- Fekete hét Orosházán

- Orosházán 700 ember munkaviszonya szünhet meg

- 2009. március 28.-a szombat munkanap

- A Hunnia Húsipari Kft. - 149 fős csoportos létszámleépítés

2005.

- Rendezvénysorozat indul a fogyatékkal élõkért

- Új humánerõforrás-kiírások

- Jó tudni - 2005. május 20-ig kilépõ dolgozó esetében

- Szlovák fellépés a feketemunka ellen

- Új fogyatékosügyi program

- A szakszervezetek elutasítják a munkavállalói ombudsmant

Ön a 103964 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.81.209.0