látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaviszony megszüntetése a próbaidő alatt
Csoportos létszámleépítés
Munkaügyi statisztikák - Főbb mutatószámok
Járulékfizetés
Átirányítás megtagadása, következménye
Külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályairól
Államilag finanszírozott második szakképesítés - 2015.09.30. napjáig
Munkaszüneti napok 2011
Munkáltatói utasítás
Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ív, annak vezetése, tartalmi elemek

Munkaügy

Munkabérből történő levonás szabályai

A munkabérből levonás csak jogszabály, végrehajtható határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján történhet,

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkabérből levonás csak jogszabály, végrehajthaté határozat vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján történhet, erről a Munka törvénykönyve rendelkezik (1992. évi XXII. tv., a továbbiakban: Mt.). 

Jogszabály alapján vonhaté le:

 • a munkavállaló részére nyújtott munkabér-előleg

 • a személyi jövedelemadó-hátralék;

 • az egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, a magán-nyugdíjpénztári tagdíj  ;

 • a munkavállalói járulék. 

 • Végrehajthaté határozat alapján történhet levonés a munkabérből bírósági, vagy közigazgatási végrehajtás során (pl. tartásdíj levonása).

A munkavállaló bármikor megbízást adhat a munkáltatónak arra, hogy

 • a munkabéréből meghatározott összeget a rendelkezésének megfelelő helyre utaljon;

 • a munkabéréből bizonyos összeget az általa megjelölt más célra (pl. üzemi étkeztetés) levonjon.

Ez utébbi munkavállalói igény teljesítését a munkáltató el is háríthatja, akárcsak a szakszervezeti vagy érdekképviseleti tagdíj levonását. Ha azonban a munkáltató egy munkavállalója ilyen irányú megbízását teljesíti, úgy másik munkavállalója megbízásának teljesítését már nem utasíthatja el. Mindenkor tilos azonban a levonásért, illetve a tagdíjnak a szakszervezet részére történő átutalásáért ellenértéket követelni a munkavállalótól. 

A munkabérből történő levonés alapja

A munkavállaló munkabéréből történő levonés alapja, vagyis az az összeg, amiből le lehet vonni:

 • a jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék,

 • valamint a munkavállalói járulék levonása után fennmaradó minden olyan juttatás, amelyet a bérköltség, illetve a béralap terhére kell kifizetni (munkabérösszeg),

 • a betegszabadság idejére fizetett összeg,

 • a végkielégítés,

 • a jutalom.

A munkabérből történő levonás mértéke

A munkabér levonhaté mértéke:

 • főszabály szerint: 33 százalék,

 • meghatározott esetekben: 50 százalék. 

A munkabér 33 vagy 50 százalékét meghaladó is lehet a levonás, ha az azután fennmaradó rész meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét (ez 2006-ban 129 000 forintot, 2007-ben 134 150 forintot jelent).

Mikor lehet levonni a munkabér 50 százalékét?

A nettó munkabérnek legfeljebb az 50 %-áig terjedhet a levonés az alábbi követelések tekintetében:

 • tartásdíj,

 • szüléssel járó költség,

 • tartásra irányuló járadékszerű szolgáltatás,

 • az adóssal szemben fennállé munkavállalói munkabér követelés,

 • jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás. 

Több letiltás esetén az összes levonás ugyancsak a munkabér 50 százalékáig terjedhet. 

Milyen összegre nem terjedhet ki levonás?

A végrehajtés alél mentes a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (vagyis a munkabér fennmaradó 26 830 forintos részéből további követeléseket már nem lehet levonni, akkor sem, ha a 33, illetve 50 százalékos mérték miatt erre lehetőség lenne)  . A gyermektartásdíj és a szüléssel járó költségeket azonban ettől a korlátozástól függetlenül, a munkabér feléig érvényesíteni lehet.

A munkabérből történő levonás sorrendje

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) határozza meg, hogy milyen sorrendben kell a követeléseket levonni.

Olyan munkavállalónál, akinek munkabérét több levonás is terheli, a munkáltató csak az alábbi sorrend szerint vonhat le a munkabérből:

 • gyermektartásdíj,

 • egyéb tartásdíj,

 • munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság,

 • a büntető és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárósban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével),

 • adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,

 • egyéb követelés,

 • a végrehajtási eljárósban kiszabott rendbírság.

A sorrendben előbb állé követelés teljes kielégítése után lehet a sorban hátrább állé követelést kielégíteni. 

Az ugyanazon pont alá eső több követelés egymás közötti sorrendjót az határozza meg, hogy az egyes követelésekre vonatkozó letiltások (a levonés alapjául szolgáló okiratok) közül melyik érkezett előbb a munkáltatóhoz. A bíróság ettől a sorrendtől eltérően elrendelheti, hogy az a)-e) pontokban meghatározott követelések közül ugyanazon pont alá eső több követelést arányosan kell kielégíteni. 

Köteles-e a munkáltató levonni az összeget?

A munkáltatónak kötelezettsége a letiltásban meghatározott összeg levonása az adós munkabéréből. 

A munkáltató kötelessége, hogy legkésőbb a letiltás átvételét követő munkanapon

 • értesítse az adóst a letiltásról,

 • intézkedjók, hogy a munkabér esedékessé válásakor (a kifizetésének napján) a letiltott összeget a munkabérből vonják le, és fizessék ki a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen utalják át a végrehajtéi letéti vagy más számlára,

 • értesítse a letiltás foganatosításának akadályáról a letiltást kibocsáté szervet. 

A levonások teljesítésének elmulasztása esetén a munkáltató készfizető kezesként felel. Ha a kötelezettséget a munkáltató ügyintéző alkalmazottja szándékosan szegi meg, és a munkáltatótól a le nem vont összeget nem lehetett behajtani, ő az, aki készfizető kezesként felel  . Ez azt jelenti, hogy a munkáltatótól, illetve - az utébbi esetben - az ügyintézőtől is követelhető a le nem vont összeg.

 

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 156764 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24