látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaidő nyilvántartás
Álláskeresési járadék
Orvosi alkalmassági vizsgálat
Mellékállás, másodállás
Járulék megszűnése, mértéke, fizetés felső és alsó határa
Külföldi diák foglalkoztatása
Rendkívüli munkavégzés díjazása
Rokkantsági nyugdíj
Külföldi állampolgár foglalkoztatása - Kivételek az általános szabályok alól
Kirendelés fogalma, feltételei, szabályai

Munkaügy

Titoktartási kötelezettség

A munkavállalói titoktartási kötelezettségét két munkajogi alapelv, a jóhiszemûség és tisztesség elve érvényesülésébõl

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkavállalói titoktartási kötelezettségét két munkajogi alapelv, a jóhiszeműség és tisztesség elve érvényesüléséből kiindulva lehet levezetni, a munkaviszonyban állé felek mindegyikétől elvárhaté, hogy a másik fél érdekeit is figyelembe véve úgy járjon el, hogy azzal a másiknak indokolatlanul hátrányt ne okozzon.

A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú informáciékat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájókoztatási kötelezettségre  .

A Munka Törvénykönyve (Mt.) vonatkozó rendelkezése a munkavállaló titoktartási kötelezettségét fogalmazza meg. E törvényhelyi rendelkezés az Mt-ben rögzített ahhoz az alapelvhez is kapcsolédik, amely - külön jogszabályi felhatalmazás hiányában - a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató gazdasági érdekét veszélyeztető munkavállalói magatartás tilalmát mondja ki 

Az üzleti titok fogalma

Azt, hogy mi minősül üzemi, üzleti titoknak, illetve alapvető fontosságú informáciénak, soha nem általánosságban, hanem az adott munkáltató szempontjából, érdekeinek ismeretében lehet meghatározni. A gyakorlatban erre vonatkozóan minden munkáltatónál léteznek olyan belső szabályok, amelyek - ha nem is tételes felsorolást, de - támpontot adnak a meghatározáshoz.

A titoktartási kötelezettség határainak megállapítása rendkívül nehéz és számos szubjektív elemet is tartalmazhat, ezért célszerű, ha a munkáltató és a munkavállaló a nyilvánosságra hozhaté adatok körében előzetesen megállapodik.

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolédé minden olyan tény, informácié, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette  .

A Polgári Törvénykönyv emellett azt is prébálja körülhatárolni, hogy mi nem minősül üzleti titoknak, ezt természetesen a munkáltatónak is figyelembe kell vennie: Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az Európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal valé rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz (technolégiai eljárósok, műszaki megoldások, gyártási folyamatok, munkaszervezési és logisztikai módszerek, továbbá know-how) valé hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét  .

Ha a munkavállaló a titoktartási kötelezettségét a munkaviszonya fennállása alatt megszegi (pl. üzleti titkot hoz a média tudomására, amelyet az közöl is, vagy rendszeresen izalmas informáciékat szolgáltat a konkurens cégnek), az - természetesen a kötelezettségszegés súlyától függően - akár a rendkívüli felmondást is megalapozhatja. Egyébként pedig kártérítési kötelezettséget is keletkeztethet, és enyhébb esetben - ha a munkavállalóra érvényes kollektív szerződés lehetővé teszi - fegyelmi eljáróst is eredményezhet a titoksértő munkavállalóval szemben.

Titoktartés a munkaviszony megszűnése után

A titoktartási kötelezettség igen sok esetben nem szűnik meg a munkaviszony megszűnésével, hiszen a munkáltatónak ezt követően is érdeke lehet, hogy bizonyos informáciék ne kerüljenek illetéktelenek birtokába. A munkavállalót a titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnését követően azonban csak akkor terheli, ha a munkáltató és a munkavállaló ilyen tartalmú megállapodást köt (aminek nyilván az lesz az egyik sarokpontja, hogy a munkavállalót e fogadalmáért valamilyen médon honorálják). A titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnését követően tehát csak megfelelő ellenérték fejében kötött megállapodés alapján terheli a munkavállalót. Az ellenérték nagyságrendjóben a felek szabadon állapodnak meg, mely kifizetésre kerülhet egy összegben, vagy részletekben, de összegének igazodnia kell ahhoz, hogy a tilalom milyen mértékben nehezíti meg a volt munkavállaló megélhetését, álláskeresését. A megállapodásra a polgári jog szabályai az irányadóak, így az ellenérték meghatározásakor ügyelni kell a szolgáltatás, ellenszolgáltatés arányára.

A tilalom a munkaviszony megszűntekor kezdődhet és ezen időponttól számított három évig terhelheti a munkavállalót. Éppen ezért a bizalmi állásokra kötött munkaszerződések rendszerint már tartalmaznak a titoktartási kötelezettségre vonatkozó külön kikötést. E kötelezettség időtartamának meghatározása célszerűen annak figyelembevételével kell, hogy történjen, hogy a munkavállaló részére hozzáférhető tikos vagy bizalmas informáciék mennyi idő alatt évülnek el, mennyi idő alatt veszítik el aktualitásukat. Lényeges Mt. rendelkezés azonban, hogy erre irányuló megállapodás megkötése esetén sem terhelheti a munkavállalót titoktartási kötelezettség 3 évnél hosszabb időtartamban. A munkáltató és a munkavállaló között a munkaviszony megszűnését követően is fennállé titoktartásra vonatkozóan létrejött megállapodásra az Mt. a polgári jog szabályainak alkalmazását rendeli  .

A közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalóknak írásbeli titoktartási nyilatkozatot kell tenniük, amelynek megtételéig nem állíthaték munkába  .

A munkavállaló a tudomására jutott államtitkot és szolgálati titkot érvényességi időn belül illetéktelen személy tudomására, vagy nyilvánosságra nem hozhatja. Ha a büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárósban a titoktartásra kötelezettnek államtitkot képező adatról kell nyilatkoznia, a titoktartási kötelezettség alél előbb felmentést kell kérnie. Az államtitok és szolgálati titok fogalmát és kapcsolédé kötelezettségeket az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvény tartalmazza  .

Az államtitok és szolgálati titok megsértésével kapcsolatos cselekményeknek már nemcsak munkajogi és polgárjogi, hanem büntetőjogi következményei is vannak 

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 123826 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24