látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3091 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 153 fő


Célállapot -329 153 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
2011 - Előrehozott öregségi nyugdíj
Munkaügyi vita
Alaki kötöttség a munkaviszony megszüntetéseknél
Munkabér megállapítása és kifizetése
Diák foglalkoztatása
Magánnyugdíjpénztár
Munkaügyi ellenőrzések
Munkaügyi statisztikák - Szociális költségek
Egyszerűbb lesz az egyszerűsített foglalkoztatás
Start Plusz

Munkaügy

Foglalkoztatási rehabilitáció

Az Országgyűlés az egészségkárosodást szenvedett személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő rehabilitációjának

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Az Országgyűlés az egészségkárosodást szenvedett személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő rehabilitációjának, a munka világában történő megmaradásának, sikeres beilleszkedésének és társadalmi reintegráciéjának elősegítésére elfogadta a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvényt.

A törvény 2008. január 1-én lépett hatályba, átmeneti szabályokkal a 2007. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülőkre vonatkozóan.

Az új ellátás bevezetésnek fő célja az volt,hogy a súlyos egészségkárosodás ne jelentse feltétlenül a társadalomból valé kirekesztést és ne torkolljon inaktivitásba.

A legfontosabb változás 2008. január elsejótől, hogy a rokkantság korábbi ösz-szervezeti munkaképesség csökkenést vizsgáló orvos-szakértői minősítése helyébe új szemléletű, az ösz-szervezeti egészségkárosodást vizsgáló, rehabilitálhatóságot, a tényleges munkaerő-piaci helyzetet jobban figyelembe vevő komplex minősítési rendszer kerül bevezetésre. 

Az Országos Rehabilitáciés és Szociális Szakértői Intézet

A rehabilitációs járadék megállapításához szükséges komplex minősítést az Országos Rehabilitáciés és Szociális Szakértői Intézet végzi.

Az Országos Rehabilitáciés és Szociális Szakértői Intézet központi hivatal, melyet a szociális és munkaügyi miniszter irányít. Az Intézet főigazgatóságból, regionális igazgatóságokból (II.fok) és azok kirendeltségeiből (I.fok) áll.

Az ORSZI a jogszabályban meghatározott esetekben komplex minősítést végez, melynek során egy szakértői eljárós keretében ad szakvéleményt:

• az egészségkárosodás mértékéről,

• a szakmai munkaképességről,

• a rehabilitálhatóságról, a rehabilitáció lehetséges irányáról, a rehabilitációs szükségletekről, a rehabilitációhoz szükséges időtartamról (ez a szakvélemény szükséges a rehabilitációs járadék megállapításához, amelynek egyik jogosultsági

feltétele, hogy az ellátást igénylő személy rehabilitálhaté legyen),

• a foglalkozási eredetű (üzemi baleset, foglalkozási betegség) egészségkárosodás mértékéről,

• a keresőképességről, illetve annak változásáról.

A komplex minősítés során a szakértői bizottság négy főből áll, két tagja orvos szakértő, egy tagja foglalkoztatási szakértő, és egy tagja szociális szakértő.

A rehabilitációs járadék szabályairól a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján

A rokkantsági nyugdíjat igénylő, arra jogosult és jó rehabilitációs eséllyel rendelkező, 50-79%-os egészségkárosodást szenvedett kérelmezők részére került bevezetésre új ellátásként a rehabilitációs járadék.

A felülvizsgálatra nem kötelezetteket (végleges állapotminősítésű személyeket) és az I-II csoportos rokkantakat ez a szabály nem érinti.

Átmeneti szabályként a rokkantsági nyugdíjra (rehabilitációs járadékra) jogosult, valamint a 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esedékes felülvizsgálata során 2008.január 1 és 2011. december 31-e közt kérheti rokkantsági nyugdíjazását, amennyiben a vizsgálat időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíj korhatárát 10 éven belül, azaz legkésőbb 2021. december 31-ig eléri. A korkedvezménnyel nem rendelkezőket ez a kedvezmény 52-ik életévük betöltése után illeti meg.

A megváltozott szabályok 2008-ban csak a 2007.dec. 31. után a rokkantsági nyugdíj, vagy rehabilitációs járadék megállapítása iránt kérelmet benyújté személyre és a 2008-ban soros felülvizsgálatra kötelezettekre részlegesen terjednek ki, 2009-től azonban a felülvizsgálat során is alkalmazásra kerül.

2008-ban az esedékes felülvizsgálatok során az új minősítési szabályok alkalmazásával, a korábbi gyakorlatnak megfelelően csak az egészségkárosodás mértékét fogják vizsgálni, és a nyugdíj további folyósítására az új károsodási mértékek alapján tesznek javaslatot (kérni lehet a komplex vizsgálatot).

Ki jogosult rehabilitációs járadékra? 

• 50-79 %-os egészségkárosodást szenvedett és ezzel összefüggésben foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és

• kereső tevékenységet nem folytat, vagy a keresete legalább 30 %-kal alacsonyabb az egészségkárosodást megelőző négy naptári hónapra vonatkozó jövedelme havi átlagánál (a továbbiakban: kereseti korlát), továbbá

• rehabilitálhaté, és

• az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte, és

• nem részesül egyéb társadalombiztosítási vagy munkanélküli ellátásban.

A rehabilitációs járadék iránti igényt a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál kell előterjeszteni a rehabilitációs járadék, illetve a rokkantsági nyugdíj igénylésére rendszeresített nyomtatványon, vagy elektronikus úton.

A rehabilitációs járadék összege megegyezik az azonos szolgálati idő és átlagkereset alapján kiszámíthaté III. csoportos rokkantsági nyugdíj összegének a 120 %-ával és a legkisebb összege azonos a mindenkori minimál nyugdíj 120 %-ával.

A rehabilitációs járadékból – a szolgálati időbe történő beszámítás érdekében – nyugdíjjárulékot kell fizetni, és a rehabilitációs járadékban részesülőt a 13. havi ellátás nem illeti meg, a munkadót terhelő járulékot a központi költségvetés fizeti. A rehabilitációs járadékot évente, a nyugdíjakkal azonos médon kell emelni. A rendszeres emelésről a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak nem kell határozatot hozni

2008. január 1-jót követően a járadék attól a naptól állapítható meg, amelytől valamennyi jogosultsági feltétel teljesült, de legkorábban az igénybejelentés napjától. Amennyiben az igénylő azon a napon terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben részesül, a rehabilitációs járadék az ellátás megszüntetésének a napjától állapítható meg.

A rehabilitációs járadék mellett azonban megállapítható illetve folyósíthaté a gyermekgondozási segély.

A rehabilitációs járadékot a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de maximum 3 évre lehet megállapítani.

A járadék folyósítása mellett lehet kereső tevékenységet folytatni, amíg a kereset, jövedelem 3 hónap átlagában nem éri el az ellátés alapjául szolgáló átlagkereset 90 %-át, illetve annak a nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori minimálbért. Ekkor a járadék 50%-os mértékben kerül tovább folyósításra.

Regionális Munkaügyi Központok kirendeltségeivel valé együttműködés

A rehabilitációs járadék folyósításának feltétele a regionális munkaügyi központok kirendeltségeivel valé együttműködés. A rehabilitációs járadékra jogosult a határozat kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles a regionális munkaügyi központok illetékes kirendeltségét felkeresni az együttműködés céljából Az adatfelvételt követően az ügyfél számára egyénre szabott szolgáltatások kerülnek felajánlásra, valamint – amennyiben szüksége van rá – orvosi rehabilitáció.

A rehabilitációs munkatárs a szakvéleménybe foglaltak alapján az ügyféllel valamint szakértőkkel együtt véglegesíti a rehabilitációs tervet és megkötik a programban valé részvételre vonatkozó megállapodást.

A rehabilitációs program orvosi, szociális és foglakozási szolgáltatásokat tartalmaz az érintett egyéni szükségleteinek megfelelően.

Jogszabályi háttér

2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról.

213/2007. (VIII.7.) Korm.rendelet az Országos Rehabilitáciés és Szociális Szakértői Intézetről.

321/2007. (XII.05.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról

 

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Kevesebb profitot, több bért

- Orbán: a munkaerő elfogyott

- Egyedül dolgozni nem is olyan rossz?

- Hidat épít a felhőbe az SAP

- Összeszerelő ország

- A listázást is bevállalják a londoni magyarok

- Magyarok is dolgoznak az Audi mexikói okosgyárában

2011.

- Járulékmentesség a rehabilitációs foglalkoztatásnál

2007.

- Törvényes a kényszernyugdíjazás

- Tovább bővül az OMMF létszáma

- Csak anyagi szankciókkal nem lehet ezt a folyamatot megakasztani

- A kormány elkötelezett az igazságos nyugdíjrendszer kialakításában

- Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen

- A kutatás-fejlesztésre és az innovációra összpontosítanak

2005.

- Vonzza az osztrák cégalapítás a hazai vállalatokat

- Ki nyer a minimálbér-emeléssel?

2004.

- GYES melleti munkavégzés változásai

- Vállalkozói járadék 2005. január 1-tõl

- Nem változnak a járulékfizetési kötelezettségek jövõre

Ön a 111025 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.92.160.119