látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3097 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 166 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 847 796 fő


Célállapot -330 796 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Alkohol vizsgálat a munkahelyen
Nyugdjj
Munkanélküli
Gyermekápolási táppénz
Felelősség a leltárhiányért
Munkaügyi bírság esetei
Módosul a szabadság alatt járó munkabér és a 14 nap összefüggő távollét
Az MT változásai 2011. augusztus 1 napjától
Terhes lettem
Kereskedelmi dolgozók szakmai végzettsége

Pályakezdőknek

Ösztöndíjas foglalkoztatás

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesíthető a felsőfokú végzettség megszerzését követően ...

Megjelent: 2010. december 01., szerda | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesíthető a felsőfokú végzettség megszerzését követően egy alkalommal legalább kilenc hónapig, legfeljebb egy évig terjedő határozott időre.

A gyakorlati ismeretekkel nem rendelkező, foglalkoztatási jogviszonyban még nem állt pályakezdő a szükséges gyakorlat megszerzése céljából legalább 9 hónap maximum egy évig speciális jogviszonyban állhat, amely gyakorlati tapasztalatszerzéssel összekötött képzést is tartalmaz a felsőfokú végzettségű pályakezdőknek.

A jogviszonyra érvényesek a munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony bizonyos kötöttségei (például munkahelyen valé jelenlét kötelezettsége, utasítások teljesítése), kapcsolédé jogosultságai (szolgálati idő szerzése), más kötöttségek (például felmondási idő, kártérítési felelősség) azonban enyhébbek mindkét fél számára.

Az ösztöndíjas foglalkoztatás szerződéssel jön létre, a szerződést írásba kell foglalni. Az írásba foglalásáról a foglalkoztató köteles gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a szerződés érvénytelenségére csak az ösztöndíjas foglalkoztatott - legkésőbb a jogviszony létesítését követő harminc napon belül - hivatkozhat.

Az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződést a foglalkoztató és az ösztöndíjas foglalkoztatott csak közös megegyezéssel médosíthatja.

A szerződés alapján

- az ösztöndíjas ösztöndíj ellenében köteles a neki kiadott feladatokat a jogszabályok, a felek megállapodása, a belső szabályzatok valamint a foglalkoztató utasításai alapján ellátni, valamint a foglalkoztató által  előírt szakmai megbeszólóseken, képzésben, egyéb programokon részt venni munkatapasztalat céljából;

- a foglalkoztató köteles az ösztöndíjast a jogszabályok, a felek megállapodása, a belső szabályzatok, valamint az egyéni programban alapján munkatapasztalat-szerzés céljából feladatokkal ellátni, biztosítani a szakmai készségek megszerzésének és begyakorlásának lehetőségét.

A foglalkoztató köteles ösztöndíjat fizetni, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani.

Az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződésnek tartalmaznia kell:

- a felek nevét, illetve megnevezését és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony szempontjából lényeges adatait,

- ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keletkezésének és megszűnésének napját,

- az ösztöndíjat és annak kifizetése időpontját, médját,

- a munkavégzés helyét, feltételeit,

- a munkatapasztalat-szerzés egyéni programját,

- a munkatapasztalat-szerzést segítő, a foglalkoztató által alkalmazottai közül kijelölt szakmai segítő megjelölését, valamint - az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggő jogait és kötelezettségeit.

Az ösztöndíjas foglalkoztatott a jogviszony létesítésekor köteles jognyilatkozatot tenni, melyben vállalja, hogy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

- az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt tartózkodik olyan magatartás tanúsításától, amely veszélyeztetheti a foglalkoztató jogos gazdasági érdekeit, 

- tevékenysége során tudomásárajutó állam- és szolgálati titkot külön jogszabály rendelkezései szerint megőrzi. 

Az ösztöndíjas foglalkoztatott csak olyan feladatokat láthat el, amelyek a munkatapasztalat-szerzést szolgálják, s amelyek közvetlenül kapcsolédnak az egyéni programjában foglaltakhoz.

Az ösztöndíjas foglalkoztatott önállé munkakör ellátásával nem bízhaté meg.

A Ktv. hatálya alá tartozé foglalkoztató által létesített ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony keretében hatósági, igazgatási tevékenység nem láthaté el.

A munkatapasztalat-szerzés egyéni programját a törvény melléklete alapján kell meghatározni.

A szakmai segítő 

- kapcsolatot tart a foglalkoztató és az ösztöndíjas foglalkoztatott között, a foglalkoztató nevében utasítást ad,

- az ösztöndíjas foglalkoztatott számára szakmai támogatást nyújt,

- folyamatosan irányítja és értékeli az ösztöndíjas foglalkoztatott tevékenységét,

- elkészíti az ösztöndíjas foglalkoztatott egyéni programját és ajánlélevelét.

Az ösztöndíj mértéke havonta teljes munkaidő esetén nem lehet kevesebb a mindenkori legkisebb kötelező munkabérnél.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján nem kerülhet sor prébaidő kikötésére, az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződéstől eltérően valé foglalkoztatásra, munkakörbe történő átirányításra, helyettesítésre, más munkáltatóhoz valé kirendelésre, rendkívüli munkavégzésre, ügyeletre és készenlétre.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnik:

- az ösztöndíjas foglalkoztatott halálával,

- a foglalkoztató jogutéd nélküli megszűnésével,

- az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződésben meghatározott időpontban.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszüntethető:

a) a felek közös megegyezésével, 

b) azonnali hatályú felmondással, ha a másik fél a jogviszonyból származé lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A foglalkoztató az ösztöndíjas foglalkoztatott azonnali hatályú felmondása esetén a szerződés megszűnéséig még hátralévő időre járó ösztöndíjat egy összegben megfizeti.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor a foglalkoztató az ösztöndíjas foglalkoztatott részére

- kifizeti foglalkoztatási ösztöndíját, esetleges egyéb járandóságait,

- igazolást állít ki

- ajánlélevelet ad ki. 

Az igazolás tartalmazza:

- az ösztöndíjas foglalkoztatott személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap);

- az ösztöndíjas foglalkoztatott TAJ számát;

- a foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő tartamát;

- a foglalkoztatási ösztöndíjból jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandé tartozást, illetve ennek jogosultságát - vagy azt, hogy az ösztöndíjat tartozás nem terheli;

- az ösztöndíjas foglalkoztatott pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát. Ha a tagságra kötelezett ösztöndíjas foglalkoztatott nem választott pénztárat, ezt a tényt jelezni kell, és meg kell jelölni az illetékes területi pénztár megnevezését, címét.  

Az ajánlélevél tartalmazza:

- az egyéni programban kitűzött, valamint az ösztöndíjas foglalkoztatott által ellátott feladatok leírását,

- az ösztöndíjas foglalkoztatott kérésére tevékenységének értékelését,

- a foglalkoztató döntésétől függően az ösztöndíjas foglalkoztatott munkavégzésre valé ajánlását más munkáltatók részére. 

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2007.

- Nem ellentétes az uniós előírásokkal az iparűzési adó

Ön a 68165 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.162.118.107