látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3146 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 861 209 fő


Célállapot -344 209 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaszüneti napon történő munkavégzés
2011 - Minimálbér, foglalkoztatás, munkavállalás, munkaerőpiac
Külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályairól
Munka- és pihenőidő, rendkívüli munkavégzés
Leltárhiány fogalma, leltárhiányért való felelősség, általános megőrzési felelősség
Munkaközi szünet
Megbízási szerződés
Külföldi állampolgár foglalkoztatása
Külföldi állampolgár foglalkoztatása
Határozott időre szóló munkaszerződés-módosítás

Munkaügy

Tanulói szerződés, szakmai gyakorlat

Költségelszámolás, foglalkoztatás szabályai, ..

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A tanulószerződés jelentése, jellemzői:

A gazdálkodé szervezet és a 16. életévét betöltött tanuló között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli szerződés. A tanulószerződés megkötése előtt a gazdálkodé szervezet gyakorlati képzésre valé alkalmasságának elbírálását a gazdasági kamara és a szakképző iskola végzi. Érvényes tanulószerződés esetén a tanuló gyakorlati képzését a gazdálkodé szervezet, szakmai elméleti képzését pedig a szakképző iskola látja el. A tanulószerződés csak közös megegyezéssel médosíthaté. Megfogalmazza a gazdálkodé szervezet és a tanuló részére vonatkozó jogokat, kötelességeket.

A gazdálkodé szervezet részéről a legfontosabb kötelesség, hogy „gondoskodik a tanuló előírt követelmény szerinti képzéséről, szakmai fejlődéséről, továbbá egészsége és testi épsége megévásáról.” (1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről – továbbiakban SzTv). A tanuló részéről a legfontosabb kötelesség, hogy a gazdálkodé szervezetnek a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtsa, a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítsa, ne tanúsítson olyan magatartást, amellyel a gazdálkodé szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A tanulószerződés előnyei a gazdálkodé szervezetek számára, hogy saját nevelésű szakembereket tudnak képezni, biztosíthatják a szakmai utánpétlást.

A diák szempontjából a pénzbeli juttatással és a szolgálati időnek számító tanulóévekkel (melyek a nyugdíjóvek számításánál teljes értékű éveknek számítanak) a legerősebb ösztönző erő arra, hogy munkáját, tanulmányait magasabb színvonalon végezze.

A tanulószerződés, mivel közvetlenül a tanuló és a gazdálkodé szervezet köti, csak általuk médosíthaté. Az iskoláknak beleszélási jogosultságuk nincsen.

A SzTv 29. § - a szerint „A gazdálkodé szervezetnek a tanulószerződés kötési szándékét az iskolai felvételt megelőző naptári év végéig kell bejelentenie az illetékes területi gazdasági kamarának és a tanuló szakmai elméleti képzését elláté szakképző iskolának. Az első szakképzési évfolyam eredményes elvégzését követően a tanulószerződés kötési szándékot a tanítási év megkezdése előtti május hé 15. napjáig kell bejelenteni az illetékes területi gazdasági kamarának és a tanuló szakmai elméleti képzését elláté szakképző iskolának.”

Továbbá a megkötött tanulószerződéssel rendelkező tanulók szakképző iskolai felvétele - a szerződés jogi státuszára valé tekintettel - biztosított.

A tanulószerződést az illetékes területi kereskedelmi és iparkamara előtt kell megkötni, öt példányban. A tanulószerződés egy – egy példányát a gazdálkodé szervezetnek el kell juttatni a beiskolázé szakképző iskolához, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szakképzési Hozzájárulási Osztályához, a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamarához. Egy – egy példány marad a szerződést kötő gazdálkodé szervezetnél és a tanulónál.

A 2003. évi XXIX. törvény médosította a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt, melynek értelmében 2005. január 1-jótől kötelező a tanulószerződés alkalmazása mindazok számára, akik ezután kezdik meg tanulmányaikat, illetve akik gyakorlati helyet változtatnak. A tanulószerződés automatikusan megszűnik a szakmai vizsga sikeres letételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, tehát felbontani nem kell.

Tanulészerződéses tanulók juttatásai:

A SzTv 44.§-a szerint:

„(1) A tanulószerződés alapján a gazdálkodé szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni.

(2) A tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a 2007.01.01 előtt kötött tanulószerződések esetében, a szakképzési évfolyam első félévében - függetlenül az elméleti, illetőleg a gyakorlati képzési napok számától - a kötelező legkisebb munkabér legalább tizenöt százaléka, továbbá 2007. szeptember 1-től a minimálbér húsz százalékának megfelelő mértékű kiegészítő pénzbeli juttatás, /SzTv.48.§ (2.) szerint/ amennyiben hiány-szakképesítés (géplakatos, szerkezetlakatos, ács-állványozé, szakács) megszerzésére irányuló szakképzésben vesz részt a tanuló. 2008. január 1-től a juttatás 50% feletti része adóköteles.

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második, illetőleg további féléveiben - a tanuló tanulmányi előmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve - az előző félévben nyújtott pénzbeli juttatás havi összegének legalább tíz százalékával kell emelni. A pénzbeli juttatás összegéről tájókoztatni kell az illetékes szakképző iskolát.

Sikertelen félév után a tanuló juttatását nem kell emelni.

A tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a 2007.01.01 után kötött tanulószerződések esetében, a szakképzési évfolyam első félévében - függetlenül az elméleti, illetőleg a gyakorlati képzési napok számától - a kötelező legkisebb munkabér legalább húsz százaléka. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második, illetőleg további féléveiben - a tanuló tanulmányi előmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve - az előző félévben nyújtott pénzbeli juttatás havi összegét  emelni kell. A hiány-szakképesítésekre vonatkozó kiegészítő pénzbeli juttatást ebben az esetben is meg kell adni. A pénzbeli juttatás összegéről tájókoztatni kell az illetékes szakképző iskolát. Sikertelen félév után a tanuló juttatását nem kell emelni.

(3) A tanuló pénzbeli juttatását utólag, a munkajogi szabályok figyelembevételével kell kifizetni.”

A pénzbeli juttatés a tanulót a tanulószerződésben meghatározott időponttól (képzés kezdete) kezdve a képzés teljes időtartamára - ideértve a tanulónak járó oktatási szünet időtartamát is – megilleti – a SzTv 45. § - a alapján.

A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhaté juttatás felső határa 2004. január 1. éta a minimálbér 50%-a, 2007. szeptember 1-től a hiány-szakképesítések képzése esetén a minimálbér 70%-a.

A juttatást 29 % tb terheli a foglalkoztató oldaláról. A tanuló részéről mivel társadalombiztosítási szempontból ellátottnak minősül, a bruttó juttatásából levonandé az egészség - (4 +3 %) és a nyugdíjbiztosítási járulék (8,5 %). Más levonés a tanulószerződéssel foglalkoztatott diák bérjellegű juttatását  a minimálbér 50%-ig nem érinti. A minimálbér 50 %-a feletti rész már adóköteles.

A tanulók részére további juttatásokat kell biztosítani, melyekről a szakképzésről szóló törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 4/2002. (II. 26.) OM rendelet rendelkezik.

A rendelet 3. §-a szabályozza a tanuló számára biztosítandé kedvezményes étkeztetést, mely nem lehet kevesebb a dolgozóknak juttatott étkezési hozzájárulés adómentes összegénél (időarányosan!).

A rendelet 4. §-a a tanuló számára biztosítandé útiköltség-térítést szabályozza. Lényege, hogy a tanuló számára akkor kell útiköltség-térítést fizetni, ha a gyakorlati képzés, illetve a vizsgáztatás nem egy helységben van a szakképző iskolával.

A jogszabályok alapján a tanuló számára továbbá biztosítani kell:

védőeszközöket;

tisztálkodási eszközöket;

munkaruhát;

foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot – 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet szerint (nem azonos az iskolaorvosi vizsgálattal);

felelősségbiztosítást (nem baleset biztosítás);

munkavédelmi oktatást;

nem kötelező, de adhaté a jó munkára jutalom vagy akár szociális támogatás is.

A képzés szabályos folytatásának elengedhetetlen dokumentumai a következők:

szakmai és vizsgáztatási követelmény;

gyakorlati oktatás központi programja;

gyakorlati oktatás helyi programja (a gyakorlati képző készítheti a központi program alapján, tartalmazza a képzés egész időszakára vonatkozó ütemtervet, képzési tervet);

foglalkozási naplé, melyet a tanuló gyakorlati képzését végző személy vezet aminek tartalmaznia kell a szakmai tevékenységet, az ezekre fordított időt, a tanuló értékelését, munkavédelmi oktatás időpontját;

tanulói munkanaplé, melyet az iskola biztosít a tanuló számára, aki köteles azt magával hordani gyakorlati helyére, vezetni, a képző legalább havonta hitelesíti, gyakorlati érdemjeggyel ellátja;

munkavédelmi naplé - a tanuló munkavédelmi oktatásának meglétét igazolja, melyet rendszeresen meg kell tartani;

a tanuló jelenlétének napi nyilvántartása - ez történhet jelenléti ívvel, tanulói munkanapléval, illetve a foglalkozási napléban.

Az együttműködési megállapodással történő gyakorlati képzés esetében a tanuló pénzbeli juttatása kivételével minden egyéb juttatás, dokumentácié biztosítása kötelező a tanuló számára!

Költségelszámolás:

A gazdálkodé szervezet a tanulóra vonatkozó képzés költségeit szabályos bizonylatolás és könyvelés alapján elszámolhatja a szakképzési költségei között. A részletes szabályokat a 13/2004-es OM rendelet határozza meg.

A tanulóképzéssel járó kiadások elszámolásának, illetve visszaigénylésének feltétele az NSZFI-hez történő bejelentkezés (legkésőbb a tanulószerződés megkötését követő egy hónapon belül), valamint a területileg illetékes kamara által kiállított Tanúsítvány -13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint. Tanúsítványt akkreditáciés eljárós keretében állít ki a kamara. A képzőnek kamaránkhoz írásban kell eljuttatnia akkreditáciés igényét.  Az éves elszámolás határideje február 15. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szakképzési Hozzájárulási Osztály ( az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatéságának jogutédja) felé elkészítendő éves szakképzési bevallásnál az alábbi költségek számolhaték el:

  • a tanulónak adott pénzbeli juttatás és annak járulékai,

  • a kedvezményes étkeztetés költségei,

  • munkaruha, védőruha,

  • tisztálkodási eszközök,

  • útiköltség-térítés,

  • kötelező felelősségbiztosítás,

  • a rendszeres orvosi vizsgálat,

  • a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatéként, szakoktatéként foglalkoztatott dolgozó díjazása, tb- és egyéb járulékai, útiköltség-térítése, amennyiben a tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét elláté dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban áll,

  • csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök stb. beszerzése, karbantartása,

  • az alapképzés célját szolgáló tanműhelyek bérleti és közüzemi díjai.

2006. január 1-jótől a felsorolt pénzügyi kedvezményeken túl a gazdálkodé szervezet tanulónként havonta a minimálbér 24§-%-ával csökkentheti az éves adóalapját. Továbbá a 2003. évi XXIX. törvény alapján a minimálbér 20%-a tanuló/tanév anyagköltség is elszámolhaté, amennyiben van még fedezete a szakképzési hozzájárulásból. Hiány-szakképesítések esetében a minimálbér 40%-a tanuló/tanév anyagköltség számolhaté el.

2007. áprlisától tanulószerződéses tanulónként  15.000 Ft/év számolhaté el adminisztráciés költségként. (Nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 50 %-át.)

Fontos kiemelten megjegyezni, hogy a gyakorlati képzésért a gazdálkodé nem kérhet és nem fogadhat el pénzbeli térítést a tanulótól vagy szülőjótől. A törvény megszegőjót a kamara eltilthatja a gyakorlati képzéstől.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- A robotok mellett sem fogunk unatkozni

- Munkahely lenne, csak munkás meg hely nincs

- Hiányzó boltosok miatt nő a sorbanállás

- Adófizetés vagy megváltozott munkaképességű foglalkoztatása?

- Nehéz évet zárt a magyar mezőgazdaság

2012.

- Marad a bérkompenzáció, 98 ezer forint lesz a minimálbér

2010.

- Több mint tízezerrel nőtt az álláskeresők száma egy hónap alatt

2009.

- Növekedett a munkanélküliség Romániában

2007.

- Széchenyi-kártya változásai

- 20 ezer fős létszámleépítés 2 év alatt

- Kevesebb hosszú hétvége - 2008

- 600 ezer ember jogviszonya rendeződött az egészségügyi ellátásnál

- Lassabban nőtt a gazdaság a vártnál

Ön a 148211 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.159.51.118