látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3091 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 153 fő


Célállapot -329 153 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Mellékállás, másodállás
Államilag finanszírozott második szakképesítés - 2015.09.30. napjáig
Többes jogviszony
Rendkívüli felmondás szabályai
Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ív, annak vezetése, tartalmi elemek
EU Kék Kártya
Átirányítás megtagadása, következménye
Rehabilitációs járadék
Munkaközi szünet
Végkielégítés

Munkaügy

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet a megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően ellátni.

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet a megbízé utasításai szerint és érdekeinek megfelelően ellátni.

Megbízé bárki lehet, aki cselekvőképes, esetleg korlátozottan cselekvőképes; a megbízotti minőség kötöttebb, különösen a speciális szakértelemhez kötött megbízások esetében (pl. jogi képviseletre megbízást csak kamarai névjegyzékbe bejegyzett ügyvédnek lehet adni).

Érdemes elhatárolni a megbízást és a meghatalmazást. A megbízási szerződés kétoldalú, a megbízé részére valé tevékenység kifejtésére irányuló szerződés, míg a meghatalmazás egy egyoldalú címzett jognyilatkozat, vagyis a meghatalmazé adja a meghatalmazott részére. A meghatalmazás képviseleti jogot keletkeztet, és jognyilatkozat tételére jogosít, de önmagában nem kötelez, mint egy szerződés. A meghatalmazás igen gyakran alapul megbízáson. A megbízés a megbízé és a megbízott közötti viszonyt rendezi. A megbízási szerződés azonban önmagában nem biztosít képviseleti jogot, ezért külső jogviszonyokban (pl. hatóságok előtti képviselet esetén) szüksége van a megbízottnak a megbízétól egy meghatalmazásra is.

A megbízási szerződés alakszerűségét illetően a törvény úgy rendelkezik, hogy ha a megbízás teljesítéséhez szerződéskötésre van szükség, akkor a megbízáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a megbízés alapján kötendő szerződésre előír. Tipikus példa az írásbeliséghez kötött ingatlan-átruházási szerződésre történő megbízás, ilyenkor a megbízási szerződést is írásba kell foglalni.

A megbízott kötelezettségei:

- Főszabályként a megbízott személyesen köteles ellátni a rábízott ügyet, igénybe veheti azonban más személy közreműködését is, ha ehhez a megbízé hozzájárult, vagy ha a megbízás jellegével együtt jár. A megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

- A megbízottat fokozott együttműködési kötelezettség terheli, különösen a tájókoztatás terén. Köteles tájókoztatást adni a megbízás teljesítéséről, esetlegesen felmerült új körülményekről, közreműködő igénybevételéről, stb.

- A más érdekében kifejtett tevékenységből és a bizalmi jellegből fakadóan a megbízottat titoktartási kötelezettség terheli.

- A megbízást a megbízé utasításai szerint és érdekeinek megfelelően kell teljesíteni. Ha a megbízé célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor a megbízott köteles őt erre figyelmezetni, ha ennek ellenére is ragaszkodik a megbízé az utasításhoz, akkor az ebből eredő károk a megbízét terhelik. A megbízott a kapott utasítástól ugyanis csak akkor térhet el, ha ezt a megbízé érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízé előzetes értesítésére nincs méd.

A megbízé díj fizetésére köteles (kivéve, ha a megbízott ingyenesen vállalta a megbízást). A megbízott a díjat akkor is követelheti, ha eljárósa nem vezetett eredményre. A megbízé a díjat csak akkor csökkenheti, ill. kifizetését akkor tagadhatja meg, ha bizonyítja, hogy az eredmény olyan okból maradt el, amelyért a megbízott felelős. Az ügy ellátásával felmerült költségek természetesen a megbízét terhelik, azok előlegezésére a megbízott nem köteles.

v A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha

1.) valamelyik fél a szerződést felmondja;

2.) bármelyik fél meghal;

3.) a megbízé cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik, vagy pedig a megbízott válik cselekvőképtelenné;

4.) végül, ha a megbízás tárgytalanná válik, mert pl. a cél megvalésult, vagy esetleg a megbízéi érdek megszűnt.

A megbízott a felmondás, a megbízé halála vagy cselekvőképességének megszűnése esetén a szerződés megszűnése után is köteles a megbízé érdekének védelmében a halaszthatatlan intézkedéseket mindaddig megtenni, amíg a megbízé vagy jogutédja az ügy intézéséről gondoskodni nem képes.

A megbízé a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződést a megbízott is bármikor felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a megbízé az ügy intézéséről gondoskodhassék. A megbízé súlyos szerződésszegése esetén a felmondés azonnali hatályú is lehet

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Kevesebb profitot, több bért

- Orbán: a munkaerő elfogyott

- Egyedül dolgozni nem is olyan rossz?

- Hidat épít a felhőbe az SAP

- Összeszerelő ország

- A listázást is bevállalják a londoni magyarok

- Magyarok is dolgoznak az Audi mexikói okosgyárában

2011.

- Járulékmentesség a rehabilitációs foglalkoztatásnál

2007.

- Törvényes a kényszernyugdíjazás

- Tovább bővül az OMMF létszáma

- Csak anyagi szankciókkal nem lehet ezt a folyamatot megakasztani

- A kormány elkötelezett az igazságos nyugdíjrendszer kialakításában

- Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen

- A kutatás-fejlesztésre és az innovációra összpontosítanak

2005.

- Vonzza az osztrák cégalapítás a hazai vállalatokat

- Ki nyer a minimálbér-emeléssel?

2004.

- GYES melleti munkavégzés változásai

- Vállalkozói járadék 2005. január 1-tõl

- Nem változnak a járulékfizetési kötelezettségek jövõre

Ön a 113806 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.92.160.119