látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3146 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 861 209 fő


Célállapot -344 209 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Pótszabadság szabályai 2012. január 1-től
Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ív, annak vezetése, tartalmi elemek
Módosul a távolléti díj számítása
Leltárhiány fogalma, leltárhiányért való felelősség, általános megőrzési felelősség
Augusztius 1-től új alkalmi foglalkoztatás
Megbízási szerződés alkalmazási lehetőségei
Tgyás igénylés
Másodállás, mellékfoglalkozás
Munka- és pihenőidő, rendkívüli munkavégzés
2011 - Járulékfizetés

Munkaügy

Külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályairól

Jelen tájékoztató összefoglaló jellegű, csak a legfontosabb, leggyakrabban előforduló eseteket tartalmazza.

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezését

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.),

a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KormR.), valamint

a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI.10.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsMr.)

szabályozza.

Az Flt. alapján külföldi Magyarországon – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – csak engedély alapján vállalhat munkét. Ilyen kivétel például, vagyis nincs szükség engedélyre

a külön jogszabály szerint menekültként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy magyarországi munkavégzéséhez, továbbá

az alábbiakban részletezett EGT állampolgár (EGT államnak kell tekinteni az Európai Unió tagállamát, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államot, valamint azt az államot, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez) és hozzátartozéi magyarországi munkavégzéséhez.

Az engedélymentesség néhány esete

1. 2008. január 1-jótől a következő EGT állampolgárok és hozzátartozéik (hozzátartozé: az EGT állampolgár házastársa, valamint az EGT állampolgár- és/vagy házastársa által eltartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazéja) magyarországi munkavállalása engedélymentes:

a) a dán, belga, francia, norvég állampolgár,

b) a cseh, észt, lett, litván, lengyel, szlovén, szlovák, máltai, ciprusi állampolgár, továbbá

c) brit, izlandi, ír, olasz, görög, spanyol, svéd, holland, finn, portugál, luxemburgi állampolgár.

2. 2008. január 1-jótől a következő EGT állampolgárok és hozzátartozéik szakképzettséget igénylő tevékenység [szakképzettséget igénylő tevékenység az olyan tevékenység, amely ellátásához jogszabály egyetemi(főiskolai) végzettség és szakképzettség, vagy középfokú iskolai végzettség, vagy szakmunkás bizonyítvány megszerzését írja elő] keretében történő foglalkoztatása engedélymentes:

a) az osztrák, liechtensteini, német, svájci állampolgár,

b) a dán, belga, francia, norvég állampolgár,

c) a bolgár és román állampolgár.

3. 2008. január 1-jótől nincs szükség engedélyre – a szakképzettséget nem igénylő munkakörben történő foglalkoztatás esetén –:

a) az osztrák, liechtensteini, német, svájci állampolgár,

b) a dán, belga, francia, norvég állampolgár,

további magyarországi foglalkoztatásához, ha őt 2004. május 1-jón vagy azt követő időponttól kezdődően megszakítás nélkül legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban jogszerűen foglalkoztatták.

Továbbá nincs szükség engedélyre a jelen a)- b) pontban meghatározott személy hozzátartozéjának további magyarországi foglalkoztatásához, ha a hozzátartozé 2004. május 1-jón vagy azt követően jogszerűen vele együtt tartózkodott Magyarországon, feltéve, hogy a jelen a)- b) pontban meghatározott személyt megszakítás nélkül legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban jogszerűen foglalkoztatták.

4. 2008. január 1-jótől nincs szükség engedélyre – a szakképzettséget nem igénylő munkakörben történő foglalkoztatás esetén –:

a) a bolgár és román állampolgár

további magyarországi foglalkoztatásához, ha őt 2007. január 1-jón vagy azt követő időponttól kezdődően megszakítás nélkül legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban jogszerűen foglalkoztatták.

Továbbá nincs szükség engedélyre a jelen a) pontban meghatározott személy hozzátartozéjának további magyarországi foglalkoztatásához, ha

a hozzátartozé 2007. január 1-jón jogszerűen, a jelen a) pontban meghatározott személlyel együtt tartózkodott Magyarországon, vagy

a hozzátartozé 2007. január 1-jót követő időponttól kezdődően, legalább 18 hónapig, a jelen a) pontban meghatározott személlyel együtt, jogszerűen tartózkodott Magyarországon, feltéve, hogy a jelen a) pontban meghatározott személyt megszakítás nélkül, legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, jogszerűen foglalkoztatták.

Engedélymentességi igazolás

A fenti 3- 4. pontok szerinti esetekben az engedélymentesség fennállását a foglalkoztató vagy az engedélymentességre jogosult személy kérelmére a foglalkoztatás helye szerint illetékes regionális munkaügyi központ igazolja. Az engedélymentesség igazolása kérhető, vagyis a foglakoztatás megkezdésének, illetve a foglalkoztatási jogviszony létrejöttének nem feltétele az igazolás megléte.

Az engedélymentesség bejelentése

A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye szerint illetékes regionális munkaügyi központnak bejelenteni azoknak a személyeknek a foglalkoztatását, akiknek a magyarországi foglalkoztatásához a fenti 1- 4. pontok alapján nincs szükség engedélyre. A foglalkoztatás kezdőidőpontját legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszűnését az azt követő napon kell bejelenteni. A bejelentés személyazonosításra alkalmatlan médon tartalmazza foglalkoztatottak számát, állampolgárságát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozé esetében a hozzátartozéi jogállás megjelölését, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszűnt. A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesítését, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet. A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képező foglalkoztatási jogviszony létesítéséről és megszűnéséről szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő három évig megőrizni, és az ellenőrzés során bemutatni. A bejelentési kötelezettség teljesítése, illetőleg annak igazolása nem feltétele a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének, illetőleg az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének.

Előbbieken kívül a jogszabályok számos olyan esetet sorolnak fel, amikor nincs szükség engedélyre valamely speciális körülményre valé tekintettel. Ilyen eset például, vagyis nincs szükség engedélyre a magyar állampolgárral Magyarországon együtt élő házastárs munkavégzéséhez.

Engedélyköteles foglalkoztatás esetén - az egyéni engedély

Ki indítja el az eljáróst?

Az engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be, a szükséges formanyomtatványok a regionális munkaügyi központok kirendeltségein szerezhetők be.

Melyek az eljárós szakaszai?

A foglalkoztató munkaerőigényt jelent be azon a kirendeltségen, amelynek területén a tervezett foglalkoztatás történik.

A munkaerőigény bejelentését követő 15. nap után, de legfeljebb a 60. napig nyújthaté be az egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem a szükséges mellékletekkel együtt a kirendeltségen.

Fontos! A munkaerőigény bejelentőlapnak-, illetve a munkavállalási engedély iránti kérelemnek tartalmában meg kell egyeznie (pl. munkakör, személyi alapbér, munkavégzés helye, stb.).

Amennyiben az adott munkakörre nincs kiközvetíthető munkaerő – és a kérelem, a foglalkoztató valamint a külföldi az egyéb feltételeknek is megfelel – a külföldi magyarországi foglalkoztatását a regionális munkaügyi központ engedélyezi.

Mit kell mellékelni a kérelemhez?

a külföldi munkaköri egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolást - ha azt idegen nyelven állították ki -, annak hiteles másolatát, valamint hiteles magyar fordítását,

a külföldinek a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét igazolé okirat hiteles másolatát, valamint - ha azt idegen nyelven állították ki - annak hiteles magyar fordítását,

a foglalkoztató működési jogosultságát megalapozé okiratok (alapíté okirat, cégbírósági bejegyzés) másolatát.

A munkavállalás engedélyezéséről vagy elutasításáról a regionális munkaügyi központ dönt. 2008. január 1-étől az engedély legfeljebb 2 évre adhaté.

Hogyan kell az engedélyt meghosszabbítani?

Az engedély meghosszabbításához érvényes munkaerőigénnyel kell rendelkezni, melyet a kérelem beadása előtt legalább 15, legfeljebb 60 nappal jelentett be a munkadó.

Fontos! A hosszabbítás iránti kérelmet a még érvényes engedély lejárta előtt legalább 30, legfeljebb 60 nappal kell benyújtani.

Engedély a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül

Munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélküli engedély – a jogosultság feltételeinek igazolása – esetén:

a foglalkoztatónak nem kell a kérelem benyújtását megelőzően, a külföldi által ellátandé tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkeznie,

nem kell vizsgálni, hogy van-e olyan kiközvetíthető munkaerő, akit külön jogszabály alapján álláskeresőként tartanak nyilván, és aki rendelkezik a jogszabályban előírt, illetve a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel.

A munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell az engedélyt kiadni– például –:

az osztrák, liechtensteini, német, svájci, a dán, belga, francia, norvég állampolgár, valamint hozzátartozéik magyarországi munkavégzéséhez (jelen pont alkalmazásának értelemszerűen csak akkor van helye, ha a külföldi nem tartozik a fenti 2- 3. pontok szerinti engedélymentességi kategériák egyikébe sem),

a bolgár és román állampolgár, valamint hozzátartozéik mezőgazdaságban (növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) történő szezonális foglalkoztatáshoz, valamint a KormR. mellékletben meghatározott tevékenységekben történő foglalkoztatáshoz (jelen pont alkalmazásának értelemszerűen csak akkor van helye, ha a külföldi nem tartozik a fenti 2. és 4. pontok szerinti engedélymentességi kategériák egyikébe sem),

felsőfokú oktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési intézmények által meghívott, nemzetközileg elismert külföldinek oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez,

legalább nyolc éve Magyarországon foglalkoztatott külföldivel legalább öt éve Magyarországon együtt élő közeli hozzátartozé munkavégzéséhez, stb.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- A robotok mellett sem fogunk unatkozni

- Munkahely lenne, csak munkás meg hely nincs

- Hiányzó boltosok miatt nő a sorbanállás

- Adófizetés vagy megváltozott munkaképességű foglalkoztatása?

- Nehéz évet zárt a magyar mezőgazdaság

2012.

- Marad a bérkompenzáció, 98 ezer forint lesz a minimálbér

2010.

- Több mint tízezerrel nőtt az álláskeresők száma egy hónap alatt

2009.

- Növekedett a munkanélküliség Romániában

2007.

- Széchenyi-kártya változásai

- 20 ezer fős létszámleépítés 2 év alatt

- Kevesebb hosszú hétvége - 2008

- 600 ezer ember jogviszonya rendeződött az egészségügyi ellátásnál

- Lassabban nőtt a gazdaság a vártnál

Ön a 115662 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.159.51.118