látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Diákmunka
Munkanélküli
Munkavállalók együttes károkozása
Versenytilalmi megállapodás
Módosul a távolléti díj számítása
Munkabér védelme
Utasítási jog
Nyugdíjasok munkavállalása melletti terhek, foglalkoztatás és adózás szabályai
Segítő családtag
Munkaügyi statisztikák - Szociális költségek

Munkaügy

Megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere

2008. január 1-jével jelentős mértékben átalakult

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A megváltozott munkaképességű személyek ellátérendszere 2008. január 1-jóvel jelentős mértékben átalakult. Bevezetésre került az egészségkárosodás mértékének vizsgálatán alapulé új minősítési rend, illetve egy új ellátás, a rehabilitációs járadék. Az ellátások közötti összhang megteremtése érdekében 2008. január 1-jótől változik a megváltozott munkaképesség csökkenésen alapulé egyéb szociális ellátások szabályozása is. Az átalakítés a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka szabályozását jelenti. 

Az új rendszer főbb elemei:

> a munkaképesség csökkenés mértékének vizsgálata helyett az egészségkárosodás vizsgálatán alapulé új minősítési rendszer kerül bevezetése,

> az ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység folytatására vonatkozó szabályozás átalakul,

> az újbóli elhelyezkedés esélyének növelése céljából a munkaügyi központtal valé együttműködési kötelezettség terheli a rendszeres szociális járadékban részesülők egy meghatározott körét,

> médosulnak az ellátás iránti igény benyújtására vonatkozó szabályok.

A változás legfontosabb elemei az ellátásokat újonnan igénylők esetében:

A legtöbb változés azok esetében érvényesül, akik az ellátás megállapítására vonatkozó igényüket 2008. január 1-jót követően nyújtották be.

> Az Országos Rehabilitáciés és Szociális Szakértői Intézet az új minősítési rend szerint végzi el az egészségkárosodás, illetve a szakmai munkaképesség csökkenésének mértékének vizsgálatát. Így az átmeneti járadékra, illetve a rendszeres szociális járadékra vonatkozó igényt legalább 50%-ot elérő munkaképesség-csökkenés helyett 40%-ot elérő egészségkárosodás, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka iránti igényt 36%-os munkaképesség csökkenés helyett legalább 29%-os egészségkárosodás esetén lehet benyújtani.

> Az ellátás folyósítása mellett jelenleg a rokkantsági nyugdíjjal megegyező szabályok szerint lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez a szabályozés a következőképpen alakul át: a járadék folyósítása melletti keresőtevékenységből származé kereset, jövedelem hat havi átlaga nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át.

> Azoknak az egészségkárosodást vizsgáló szakértői bizottság által rehabilitálhaténak minősített rendszeres szociális járadékban részesülőknek, akik tíz éven belül még nem érik el a nyugdíjkorhatárt és nem foglalkoztatottak, az újbóli elhelyezkedés esélyének növelése céljából a jogszabály a munkaügyi központtal valé együttműködési kötelezettséget ír elő. Számukra az ellátás megállapításának feltétele, annak igazolása, hogy szerepelnek az álláskeresők nyilvántartásában. Az igazolást a területileg illetékes munkaügyi központok adják ki. A nyilvántartásba vételen túl álláskeresési megállapodás megkötésére 2009-január elsejótől kerül sor.

> Új eleme az átmeneti járadék és a rendszeres szociális járadék szabályozásának, hogy az ellátás folyósítása iránti igényt azon keresőtevékenység időtartama alatt, illetve annak megszűnését követő két éven belül lehet benyújtani, mely alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A kereső tevékenység folytatása esetén az ellátés akkor kérhető, ha az igény benyújtását megelőző négy naptári hónapra vonatkozó kereset, jövedelem havi átlaga nem haladja meg a mindenkor kötelező legkisebb munkabér 80%-át.

> Az új szabályozás szerint nem csak az alkalmazásban állék, hanem valamennyi kereső tevékenységet folytató személy benyújthatja az ellátás megállapítására vonatkozó igényét, amennyiben az egyéb feltételeknek megfelel. Ezzel azok a vállalkozók is részesülhetnek az ellátásban, akik egészségkárosodásuk miatt nem képesek vállalkozói tevékenységüket a korábbi szinten folytatni, tehát az abból származé jövedelmük legalább négy hónapon keresztül nem éri el a minimálbér 80%-át.

> Az ellátás iránti igényt továbbra is a területileg illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatésághoz kell benyújtani, az „Igénybejelentés egészségkárosodáson alapulé ellátás elbírálásához" című nyomtatványon, illetve mellékelni kell a „Nyilatkozat az egészségkárosodáson alapulé ellátások megállapításához szükséges komplex minősítési eljárós lefolytatásához" című dokumentumot. A dokumentumok az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról letölthetőek.

A változás legfontosabb elemei az átmeneti járadékban és a rendszeres szociális járadékban már részesülők körében:

Azon esetekben, amikor az ellátás 2007. december 31-ét megelőzően került megállapításra, vagy az ellátás iránti igényt 2007. december 31-éig benyújtották, a 2008. január 1-jót megelőző szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátás folyósítására vonatkozóan 2008 január 1-jótől lényegi változás nem következett be.

A későbbiekben az ellátás folyósítására vonatkozó szabályok az alábbiak szerint médosulnak:

> 2009. december 31-ét követően az ellátás folyósítása melletti keresőtevékenység folytatására vonatkozó új szabályokat kell alapul venni, tehát a járadék folyósítása melletti keresőtevékenységből származé kereset, jövedelem hat havi átlaga nem haladhatja majd meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át.

> Az esedékes felülvizsgálat során a munkaképesség csökkenés mértékének vizsgálata helyett az egészségkárosodás mértéke kerül majd megállapításra, így a korábban legalább 50%-os munkaképességcsökkenés 40%-os egészségkárosodásnak felel majd meg.

A legfontosabb változások a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka vonatkozásában:

> Az ellátás megállapításának feltétele a korábbi 36%-os munkaképességcsökkenés helyett 29%-os egészségkárosodás. Azonban azok esetében, akik már keresetkiegészítésben részesülnek, és az egészségkárosodási járadék iránti igény benyújtásakor érvényes szakértői véleménnyel rendelkeznek, továbbra is elfogadhaté a 36%-os munkaképességcsökkenés igazolása.

Az ellátás folyósításának új eleme 2009. december 31-ét követően az ellátás folyósítása melletti kereső tevékenységre vonatkozó szabályok fentiek szerinti médosulása lesz.

Az ellátások havi összegei 2008. január 1-jótől:

Korhatár felettiek rendszeres szociális járadéka: 26 620-30 680 Ft.

Korhatár alattiak rendszeres szociális járadéka 26 420 Ft.

Átmeneti járadék: várhaté nyugdíj 75 %-a.

Egészségkárosodási járadék: korábbi keresettől függően differenciált, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. (85 500 Ft)

A föld alatti bányamunkét végző személyek keresetkiegészítésre vonatkozó szabályok változása:

2008-január 1-jótől jelentős mértékben egyszerűsödik a bányász dolgozók keresetkiegészítésének szabályozása is.

Legjelentősebb változés a kiegészítés összegének éves emelésére vonatkozó egyszerűsödés. Így a keresetkiegészítés összege az adott évre tervezett, és a Költségvetési Törvényben kihirdetett fogyasztéi árnövekedés mértékével emelkedik. Ezt figyelembe véve 2008-január elsejóvel 4,8%-os fogyasztéi árnövekedést kell alapul venni.

Az ellátásra vonatkozó igényeket továbbra is a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságaihoz kell benyújtani.

A keresetkiegészítésre vonatkozó szabályozást 2008.január 1-jótől az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet tartalmazza.

    Kapcsolódó hírek, információk

Rehabilitációs járadék | 2010-01-01

Rendszeres Szociális Járadék | 2010-01-01

Nyugdíjszabályok 2009. január 1. napjától | 2010-01-01

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 113292 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24