látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkavállalók által küldött elektronikus levél megismerhetőségéről
Rendkívüli szabadság
Tgyás igénylés
Munkaügyi statisztikák - Főbb mutatószámok
Munkahelyi kamerák alkalmazása
Módosul a szabadság alatt járó munkabér és a 14 nap összefüggő távollét
Rendkívüli munkavégzés
Vezető tisztséget betöltő személyekre vonatkozó külön szabályok
Külföldi diák foglalkoztatása
Szabadság kiadásának rendje

Munkaügy

Munkaszerződés írásba foglalása

A munkaviszony, írásban megkötött munkaszerződés alapján jöhet létre

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkaviszony, írásban megkötött munkaszerződés alapján jöhet létre.

Annak megkötésekor meg kell határozni a munkakört, a munkavégzés helyét és természetesen a fizetendő munkabért is. A munkaszerződés megkötésekor közölni kell a munkavállalóval, hogy vele szemben ki gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Ezek a mellőzhetetlen tartalmi elemei a munkaszerződésnek, bármelyik hiánya a munkaszerződés érvénytelenségét vonhatja maga után.

A munkaszerződésben a felek bármely - általuk fontosnak tartott - kérdésben létrejött megállapodásukat rögzíthetik. A szerződő felek akarata érvényesülésének egyetlen korlátja az, hogy a munkaszerződés jogszabállyal ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg.

A munkaszerződést kötő feleknek a munkaszerződésben kötelezően rögzíteniük kell

- a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait,

- a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét, illetve

- a munkavégzés helyét

A szerződő felek megjelölése

Értelemszerűen a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme a szerződő felek megjelölése, így a munkáltató pontos neve (cégneve), és a munkavállaló neve.

Mivel az Mt. nem ad részletes felsorolást arra vonatkozóan, hogy a munkáltató és a munkavállaló neve mellett mik minősülnek olyan "lényegesnek adat"-nak, amelyeket fel kell tüntetni a munkaszerződésben, ezért az alábbi adatok feltüntetését rendelem el:

a munkáltató székhelye,

a munkáltató cégjegyzékszáma,

adószáma,

cégvezető neve

míg munkavállaló esetén

lakóhely,

adószám,

társadalombiztosítási szám.

elérhetősége, ha nem a lakóhelye

születési idő, hely

anyja neve

Személyi alapbér

A munkavállalót - eltérő megállapodás hiányában - személyi alapbérének megfelelő mértékű munkabér illeti meg. A munkabér nagyságáról a felek a munkaszerződésben állapodnak meg (az annak kötelező tartalmi eleme). A személyi alapbért időbérben kell meghatározni. Időbérnek nevezzük a munkában töltött idő hosszától függően járó bért. Időbér alkalmazásánál a munkabért meghatározott időegységre vonatkoztatva határozzák meg.

A személyi alapbér formája lehet:

- órabéres munkavállalónál a megállapított személyi órabér;

- napibéres munkavállalónál a megállapított napibér;

- havibéres munkavállalónál - ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a megállapított havibér.

Személyi alapbérként - ha a munkavállaló teljes (törvényes) napi munkaideje 8 éra - legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár; ettől érvényesen eltérni nem lehet (kivéve azt az esetet, ha a felek részmunkaidőben állapodnak meg).

Az alapbér egy érára - napra, hétre, hónapra - történő kiszámításánál a munkavállaló munkakörére meghatározott munkaidőt kell alapul venni.

Munkakör

A munkakör leírása tartalmazza a munkavállaló által az adott munkaszerződés alapján ellátandé munka jellegét, a munkakört betöltő munkavállaló részletes feladatait.

A munkakörhöz kapcsolédé fogalom a munkaköri leírás is, amelynek célja az adott munkakörben elvégzendő konkrét feladatok meghatározása, de amely nem sorolhaté a munkaszerződés kötelező tartalmi elemi közé.

A munkaszerződéssel egyidejűleg a munkaköri leírás is átadásra kerül munkavállaló részére.

A munkavégzés helye

A munkaviszony - a felek megállapodásának megfelelően - állandé vagy változé munkahelyen történő munkavégzésre jön létre . A munkahely meghatározása általában egy konkrét hely (pl. a munkáltató székhelye vagy telephelye) megjelölésével történik.

Állandé munkavégzési helyről beszélünk, ha a munkavállaló a munkét rendszeresen azonos helyen köteles elvégezni. Ha a munkavállaló a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan telephelyen kívül végzi, a munkaszerződésben állandé munkavégzési helyként a munkáltató azon telephelyét kell megjelölni, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja (ezt a rendelkezést kell alkalmazni távmunkavégzés esetén is).

Változé a munkahely, ha a munkavállaló munkavégzése nem egy állandé helyen, hanem mindenkor a munkáltató által kijelölt helyen kell, hogy történjen. Változé munkavégzési hely esetén a munkavégzési helyre vonatkozó szabályok szempontjából a munkavállaló munkahelyének azt a telephelyet kell tekinteni, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából beosztotta. Ha a munkáltató változé munkavégzési helyet jelölt ki, a munkavállalót az első munkavégzési helyéről tájókoztatni kell, illetve a munkaszerződésben meg kell határozni.

Amennyiben a munkáltató székhelyének, telephelyének megváltozása miatt a munkavállaló munkavégzésének helye médosul, a munkaszerződést - meghatározott további törvényi feltételek fennállása esetén - médosítani kell.

A munkaszerződésben a kötelező tartalmi elemek mellett a munkáltató és a munkavállaló több más - a munkaviszonnyal kapcsolatos, lényegesnek tartott - kérdésben megszületett megállapodását is rögzítheti.

A lényeges, így alkalmazott tartalmi elemek a munkaszerződésben a következők.

- a munkaviszony időtartama,

- prébaidő kikötése,

- a munkába lépés napja,

Mindebből adódéan az alkalmazott munkaszerződés kötelező elemeinek jelölöm meg az alábbi adatokat:

- a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait,

- a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét, illetve

- a munkavégzés helyét

- a munkaviszony időtartama,

- munkaviszony kezdete

- prébaidő vége (naptári nap szerint)

- prébaidő kikötése,

- a munkába lépés napja,

- alkoholos befolyásoltság vizsgálata

- üzleti titoktartás, üzleti titkok köre

- munkavállaló kötelezettségei

- munkáltatói jogkör gyakorléja

- a munkaidő beosztás, vagyis a munkarend

- bérfizetés napja

- munkabér illetve annak típusa

- rendkívüli felmondás okai

- igazolási kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozat

- kártérítési felelősség

- munkaszerződés kötelező mellékletei

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 117490 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24