látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3146 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 861 209 fő


Célállapot -344 209 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaszüneti napon való munkavégzés szabályai
Segítő családtag
Nyugdíjasok munkavállalása melletti terhek, foglalkoztatás és adózás szabályai
Költségtérítés
Kirendelés
Kirendelés fogalma, feltételei, szabályai
Csoportos létszámleépítés
Nyugdíjszabályok 2009. január 1. napjától
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Üzemi Tanács választása

Munkaügy

Munkaszerződés írásba foglalása

A munkaviszony, írásban megkötött munkaszerződés alapján jöhet létre

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkaviszony, írásban megkötött munkaszerződés alapján jöhet létre.

Annak megkötésekor meg kell határozni a munkakört, a munkavégzés helyét és természetesen a fizetendő munkabért is. A munkaszerződés megkötésekor közölni kell a munkavállalóval, hogy vele szemben ki gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Ezek a mellőzhetetlen tartalmi elemei a munkaszerződésnek, bármelyik hiánya a munkaszerződés érvénytelenségét vonhatja maga után.

A munkaszerződésben a felek bármely - általuk fontosnak tartott - kérdésben létrejött megállapodásukat rögzíthetik. A szerződő felek akarata érvényesülésének egyetlen korlátja az, hogy a munkaszerződés jogszabállyal ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg.

A munkaszerződést kötő feleknek a munkaszerződésben kötelezően rögzíteniük kell

- a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait,

- a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét, illetve

- a munkavégzés helyét

A szerződő felek megjelölése

Értelemszerűen a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme a szerződő felek megjelölése, így a munkáltató pontos neve (cégneve), és a munkavállaló neve.

Mivel az Mt. nem ad részletes felsorolást arra vonatkozóan, hogy a munkáltató és a munkavállaló neve mellett mik minősülnek olyan "lényegesnek adat"-nak, amelyeket fel kell tüntetni a munkaszerződésben, ezért az alábbi adatok feltüntetését rendelem el:

a munkáltató székhelye,

a munkáltató cégjegyzékszáma,

adószáma,

cégvezető neve

míg munkavállaló esetén

lakóhely,

adószám,

társadalombiztosítási szám.

elérhetősége, ha nem a lakóhelye

születési idő, hely

anyja neve

Személyi alapbér

A munkavállalót - eltérő megállapodás hiányában - személyi alapbérének megfelelő mértékű munkabér illeti meg. A munkabér nagyságáról a felek a munkaszerződésben állapodnak meg (az annak kötelező tartalmi eleme). A személyi alapbért időbérben kell meghatározni. Időbérnek nevezzük a munkában töltött idő hosszától függően járó bért. Időbér alkalmazásánál a munkabért meghatározott időegységre vonatkoztatva határozzák meg.

A személyi alapbér formája lehet:

- órabéres munkavállalónál a megállapított személyi órabér;

- napibéres munkavállalónál a megállapított napibér;

- havibéres munkavállalónál - ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a megállapított havibér.

Személyi alapbérként - ha a munkavállaló teljes (törvényes) napi munkaideje 8 éra - legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár; ettől érvényesen eltérni nem lehet (kivéve azt az esetet, ha a felek részmunkaidőben állapodnak meg).

Az alapbér egy érára - napra, hétre, hónapra - történő kiszámításánál a munkavállaló munkakörére meghatározott munkaidőt kell alapul venni.

Munkakör

A munkakör leírása tartalmazza a munkavállaló által az adott munkaszerződés alapján ellátandé munka jellegét, a munkakört betöltő munkavállaló részletes feladatait.

A munkakörhöz kapcsolédé fogalom a munkaköri leírás is, amelynek célja az adott munkakörben elvégzendő konkrét feladatok meghatározása, de amely nem sorolhaté a munkaszerződés kötelező tartalmi elemi közé.

A munkaszerződéssel egyidejűleg a munkaköri leírás is átadásra kerül munkavállaló részére.

A munkavégzés helye

A munkaviszony - a felek megállapodásának megfelelően - állandé vagy változé munkahelyen történő munkavégzésre jön létre . A munkahely meghatározása általában egy konkrét hely (pl. a munkáltató székhelye vagy telephelye) megjelölésével történik.

Állandé munkavégzési helyről beszélünk, ha a munkavállaló a munkét rendszeresen azonos helyen köteles elvégezni. Ha a munkavállaló a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan telephelyen kívül végzi, a munkaszerződésben állandé munkavégzési helyként a munkáltató azon telephelyét kell megjelölni, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja (ezt a rendelkezést kell alkalmazni távmunkavégzés esetén is).

Változé a munkahely, ha a munkavállaló munkavégzése nem egy állandé helyen, hanem mindenkor a munkáltató által kijelölt helyen kell, hogy történjen. Változé munkavégzési hely esetén a munkavégzési helyre vonatkozó szabályok szempontjából a munkavállaló munkahelyének azt a telephelyet kell tekinteni, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából beosztotta. Ha a munkáltató változé munkavégzési helyet jelölt ki, a munkavállalót az első munkavégzési helyéről tájókoztatni kell, illetve a munkaszerződésben meg kell határozni.

Amennyiben a munkáltató székhelyének, telephelyének megváltozása miatt a munkavállaló munkavégzésének helye médosul, a munkaszerződést - meghatározott további törvényi feltételek fennállása esetén - médosítani kell.

A munkaszerződésben a kötelező tartalmi elemek mellett a munkáltató és a munkavállaló több más - a munkaviszonnyal kapcsolatos, lényegesnek tartott - kérdésben megszületett megállapodását is rögzítheti.

A lényeges, így alkalmazott tartalmi elemek a munkaszerződésben a következők.

- a munkaviszony időtartama,

- prébaidő kikötése,

- a munkába lépés napja,

Mindebből adódéan az alkalmazott munkaszerződés kötelező elemeinek jelölöm meg az alábbi adatokat:

- a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adatait,

- a munkavállaló személyi alapbérét, munkakörét, illetve

- a munkavégzés helyét

- a munkaviszony időtartama,

- munkaviszony kezdete

- prébaidő vége (naptári nap szerint)

- prébaidő kikötése,

- a munkába lépés napja,

- alkoholos befolyásoltság vizsgálata

- üzleti titoktartás, üzleti titkok köre

- munkavállaló kötelezettségei

- munkáltatói jogkör gyakorléja

- a munkaidő beosztás, vagyis a munkarend

- bérfizetés napja

- munkabér illetve annak típusa

- rendkívüli felmondás okai

- igazolási kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozat

- kártérítési felelősség

- munkaszerződés kötelező mellékletei

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- A robotok mellett sem fogunk unatkozni

- Munkahely lenne, csak munkás meg hely nincs

- Hiányzó boltosok miatt nő a sorbanállás

- Adófizetés vagy megváltozott munkaképességű foglalkoztatása?

- Nehéz évet zárt a magyar mezőgazdaság

2012.

- Marad a bérkompenzáció, 98 ezer forint lesz a minimálbér

2010.

- Több mint tízezerrel nőtt az álláskeresők száma egy hónap alatt

2009.

- Növekedett a munkanélküliség Romániában

2007.

- Széchenyi-kártya változásai

- 20 ezer fős létszámleépítés 2 év alatt

- Kevesebb hosszú hétvége - 2008

- 600 ezer ember jogviszonya rendeződött az egészségügyi ellátásnál

- Lassabban nőtt a gazdaság a vártnál

Ön a 120854 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 35.175.190.77