látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Vállalkozói járadék
Tájékoztató, annak kötelező tartalmi elemei
Munkaviszony megszüntetése
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Csoportos létszámleépítés
Táppénz, keresőképtelenség szabályai
Munkaügyi bírság esetei
További munkaviszony létesítése
Rendszeres Szociális Járadék
Rendes felmondás szabályai

Munkaügy

Kirendelés fogalma, feltételei, szabályai

Kirendelésről beszélünk, ha - munkáltatók között létrejött megállapodás alapján...

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Kirendelésről beszélünk, ha - munkáltatók között létrejött megállapodés alapján - a munkáltató a munkavállalóját más munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezi. E kötelezés széban vagy írásban (a munkavállaló kérésére pedig kötelezően írásban) történhet.

Közös a kirendelés és a kiküldetés között, hogy a munkavállaló munkavégzésére mindkét esetben a szokásostól eltérő helyen kerül sor, de míg a kiküldetés során ez az eltérő helyen történő munkavégzés továbbra is az eredeti munkáltatónál történik, addig a kirendelésnél a munkavállaló másik munkáltató részére - rendszerint annak irányítása alatt - végez munkét .

A kirendelés csak bizonyos törvényi feltételek megléte esetén valésul meg:

A munkavállaló kirendelésére ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor (ha ellenérték mellett történik, akkor nem kirendelésről, hanem munkaerő-kölcsönzésről van szé). A jogszabály segítséget nyújt e feltétel meglétének eldöntéséhez, amikor kimondja, hogy mely esetek minősülnek ellenszolgáltatás nélküli kirendelésnek.

Nincs szé ellenszolgáltatásról, ha

a) a két munkáltató megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket az a munkáltató viseli, amelyhez a munkavállalót kirendelték, vagy

ab) munkáltatók között díjfizetésre, illetve egyéb elszámolásra - a kirendelésen kívül eső okból - valamely szolgáltatás igénybevétele miatt kerül sor.

A két munkáltató tulajdonosi viszonyban álljon egymással; E feltételnek valé megfelelés érdekében tehát a munkavállaló olyan munkáltatónál legyen kötelezett a munkavégzésre

ba) amelynek tulajdonosa - részben vagy egészben - azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy

bb) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy

bc) a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban egymással .

A munkáltatói jogok gyakorlása kirendelés esetén

A munkáltatói jogkör gyakorlását - esetlegesen annak megosztását - a munkáltatók külön megállapodásban rögzíthetik. Ha azonban ilyen egyezség nem születik, a munkaviszonyból származé jogok és kötelezettségek azt a munkáltatót illetik meg, illetve terhelik, amelyikhez a munkavállalót kirendelték.

Ez alél kivétel a kirendelt munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése, amely jogot kizárólag a kirendelő munkáltató gyakorolhatja.

A kirendelés során bekövetkezett egészségkárosodás következményeiért a munkáltatói jogokat gyakorlé munkáltató a felelős, amelyet e joga alapján a munkavállalóval szemben kötelezettségek terheltek.

A kirendelés törvényi korlátai

Kirendelés esetén a munkavállaló foglalkoztatása során alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés munkaidőre és pihenőidőre, valamint - ha a munkavállalóra kedvezőbb - a munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit .

A kirendelés korlátai vonatkozásában a jogszabály az átirányításra és kiküldetésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazását írja elő . Ennek értelmében:

- a kirendelés sem járhat - különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel -aránytalan sérelemmel a munkavállalóra nézve ;

- a kirendelés várhaté időtartamáról a munkáltatónak a munkavállalót tájókoztatnia kell;

- időtartambeli korlátok: a kirendelés alapján történő munkavégzés időtartama - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg naptári évenként a negyvennégy munkanapot, ha a kirendelés időtartama egy munkanapon belül a négy érát meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba venni (egy naptári éven belül a több alkalommal elrendelt kirendelések időtartamát össze kell számítani) ;

- nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig (ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a gyermekét egyedül nevelő férfira is) .

Külföldi kiküldetés és kirendelés

Speciális szabályokat kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha valamely belföldi munkáltató munkavállalója külföldön végez munkét kirendelés keretében, és a munkavégzés helye szerinti jogszabályok erre vonatkozóan más rendelkezést nem tartalmaznak .

A Munka Törvénykönyve megjelöli azokat az eseteket, amikor e különös szabályokat mégsem kell alkalmazni:

- a kereskedelmi hajózási tevékenységet folytató munkáltató tengerjáré hajón foglalkoztatott személyzete tekintetében, illetve

- a szállítási szerződés alapján az áru első összeszerelését vagy beszerelését végző - a szállíté által kiküldött - munkavállalóra a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke és a legalacsonyabb munkabér tekintetében, amennyiben a kiküldetés ideje nem haladja meg a 8 napot, kivéve, ha a jogszabályban felsorolt tevékenységeket végzik .

A munkavállaló díjazása kirendelésnél

Hogy a kirendelésnél a munkavállalót mekkora munkabér illeti meg, az elsősorban a felek megállapodásán múlik. Arra az esetre, ha nincs eltérő tartalmú egyezség erre vonatkozóan, a munkavállalót a munkaszerződése szerinti munkabér illeti meg . A munkabér meghatározása során figyelemmel kell lenni az azon rendelkezésekre is, hogy kirendeléskor - a munkavállaló foglalkoztatása során - alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésnek a munka díjazására irányadó szabályait is, de csak akkor, ha az a munkavállalóra nézve kedvezőbb.

Amennyiben a munkavállaló a kirendelés során - részben vagy egészben - a munkakörébe nem tartozé feladatokat lát el, a munkabér megállapítása tekintetében a kiküldetés díjazásáról szóló szabályok a kirendelésnél is alkalmazandék, vagyis

- ha a munkavállaló eredeti munkaköre helyett más munkakörbe tartozé feladatokat lát el, a munkavállalót az átirányítás teljes időtartamára a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, de az nem lehet kevesebb a munkavállaló átlagkereseténél;

- ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett, munkaidejének meghatározhaté részében más munkakörbe tartozé feladatokat lát el, a munkavállalót a - minimálisan a munkavállaló átlagkeresetét elérő - díjazés a ténylegesen ellátott feladatok arányában illeti meg,

- ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett oly médon végez más munkakörbe tartozé feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozé munkavégzés időtartama nem különíthető el, a munkavállalót a munkabérén felül külön díjazás (helyettesítési díj) illeti meg, a helyettesítési díj mértékét a kirendelés alapján végzett munkára irányadó díjazés alapulvételével kell megállapítani.

Kirendelésnél ugyancsak alkalmazandék a kiküldetésnél tárgyalt, a belföldi kiküldetés miatti utazási időnek a munkaidőt meghaladó részére járó díjazására, az utazási idő meghatározására, valamint a költségtérítésre irányadó szabályok is.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 137800 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24