látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Teljesítményértékelés mint eszköz a minőségre
Rövidített munkahét bevezetése
Munkaszüneti napon való munkavégzés
Munkaközi szünet
Munkaszerződés érvényessége
Munkabér előleg
Munkaidő, munkarend
Munkabér védelme
Kirendelés
Költségtérítés

Munkavédelem

Munkavédelmi követelmények megvalósulása az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei

Az egészségre nem veszélyes és a biztonságos munkavégzés...

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Az egészségre nem veszélyes és a biztonságos munkavégzés követelményeit minden esetben a munkáltatónak kell biztosítania. E kötelezettségének csak akkor tud maradóktalanul eleget tenni, ha a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése során a munkahelyekre előírt minimális munkavédelmi követelményeket is betartja. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló jogszabály (50/1999. (XI. 3.) EüM rend.), a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjóről szóló norma (3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM egy. rend.), valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalésítandé minimális munkavédelmi követelményekről szóló rendelet (4/2002. (II. 20.) SZCSM-EüM egy. rend.) megalkotásakor az Uniós irányelvekkel összeegyeztethető szabályozás kialakítása volt a cél .

A munkavédelmi követelmények tekintetében munkahelynek minősül minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. A munkavégzés hatékörében tartózkodék tekintetében (pl. járókelők, látogaték, szolgáltatást igénybe vevők) munkahelynek kell tekinteni a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó munkavégzési helyét is. Meg kell jegyezni, hogy az ideiglenes vagy változé telepítésű munkahelyekre, a meghatározott bányászati tevékenységekre, a halászhajókra, a telephelyen kívül, mezőkön, erdőkben és más földterületeken, valamint a járműveken lévő munkahelyekre külön jogszabályok állapítják meg a minimális munkavédelmi követelményeket.

Általános követelmények a munkahely kialakítása és üzemeltetése során

Veszélyes munkahelyek kialakításakor az üzemeltető munkáltató köteles egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot lefolytatni. Térképezni kell a várhaté veszélyeket és azt is, hogy milyen munkakörökben dolgozók lesznek kitéve ezeknek a veszélyeknek, illetve meg kell határozni a veszélyeztetettség mértékét. Az adatok ismeretében még az üzembe helyezés előtt meg kell állapítani a szükséges szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket, valamint a védekezés leghatékonyabb médját. Veszélyes munkahelynek minősül minden olyan létesítmény, ahol a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsíté hatásnak lehet kitéve.

A munkáltatók felelőssége nem csak a munkahelyeken alkalmazandé eszközökért és berendezésekért áll fenn (pl. villamos berendezések, védőberendezések rendszeres felülvizsgálata, karbantartása), hanem azért is, hogy a munkahelyek épülete (építménye) a funkciónak megfelelő szilárdságú és szerkezetű legyen. A munkahelyek higiénés követelményeiről (rendszeres takarítását, tisztítását), valamint az ergonémiai szempontok érvényesüléséről is a munkáltató tartozik gondoskodni. A fenti követelmények együttes érvényesülése esetén biztosíthaté, hogy a munkavállalók egészségükre veszélytelen és biztonságos körülmények között dolgozhassanak.

A munkahelyek helyiségeinek kialakítása

A munkahelyeken kialakítandé helyiségekkel szemben támasztott általános követelmény, hogy azok elegendő padléfelülettel, belmagassággal és légtérrel rendelkezzenek. A munkahelyeken csak olyan csúszást gátlé padlézat alkalmazhaté, amely rögzített és szilárd, illetve nem találhaték rajta veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők. További követelmény, hogy a szükséges higiéniát tisztításukkal, felújításukkal biztosítani lehessen.

Azokban a helyiségekben, ahol a mennyezet nem párhuzamos a padlézattal, a közlekedési útvonal mentén biztosítandé szabad függőleges méret 2,2 méternél nem lehet kisebb.

A légtér kialakításánál fő szempontként azt kell érvényesíteni, hogy a zárt munkahelyeken mindenkor biztosítva legyen az elegendő mennyiségű és minőségű, az egészséget nem károsíté levegő.

A munkahelyen a munkáltató köteles biztosítani az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget. Ennek megfelelően a munkavégzés helye mellett ki kell alakítani pihenőhelyeket, öltözőhelyiségeket, tisztálkodé és mellékhelyiségeket, elsősegélyhelyeket.

A munkavégzés helye

A munkavégzéshez szükséges mozgástér biztosítása elengedhetetlen feltétele az adott munkakör biztonságos, egészséget nem veszélyeztető ellátásának. A munkavégzés helyén történő mozgáshoz legalább 2 négyzetméter szabad területet kell kialakítani, ha ez műszaki okból nem valésíthaté meg, akkor az alsé határ 1 négyzetméter. Előfordulhat, hogy a műszaki ok ennek a minimális területnek a kialakítását sem engedi, ilyenkor a munkahely közvetlen közelében legalább 1,5 négyzetméter helyet kell biztosítani a szabad mozgáshoz. A munkavégzés helyén ülőhelyet is kötelező elhelyezni, ha a munka akár részben akár teljes egészében ülve is végezhető. Ott, ahol a munka jellege miatt ez nem lehetséges, az ülőhelyről a munkahely közelében kell gondoskodni.

A munkahelyek kialakításánál a megváltozott munkaképességű munkavállalók adottságait is figyelembe kell venni. Ahol ilyen munkavállalókat szeretnének foglalkoztatni, mind a helyiségeket, mind a közlekedési útvonalakat, ajtékat úgy kell ki- illetve átalakítani, hogy azokat a megváltozott munkaképességű személyek is használni tudják. Ha az egészséges és biztonságos munkavégzésükhöz szükséges, a munkahelyet általuk felismerhető jelzésekkel is el kell látni.

A szabadtéri munkahelyek kialakításakor különös figyelmet kell szentelni a munkavégzés közelében történő biztonságos közlekedésre. Biztosítani kell, hogy a munkavállalók védve legyenek az időjárós káros következményeitől, a biolégiai kérokozéktól, a lehullé tárgyaktól, valamint a légtérben találhaté káros anyagoktól is. A munkavállalókat védeni kell az elcsúszás és az elesés veszélyétől és lehetővé kell tenni számukra, hogy veszély esetén minél gyorsabban el tudják hagyni a munkavégzés helyét vagy minél gyorsabban segítséget kaphassanak.

A pihenőhely

A pihenőhelyet azokon a munkahelyeken kell kialakítani, ahol 10 főnél több munkavállalót alkalmaznak vagy az elvégzendő tevékenység (pl. veszélyes anyag felhasználása) ezt szükségessé teszi. A fenti feltételek ellenére sincs szükség pihenőhelyre olyan irodai vagy ehhez hasonlé munkahelyeken, ahol a munkaközi szünetek idejón a pihenési lehetőség megfelelően biztosíthaté. A pihenőhelynek legalább 6 négyzetméter alapterülettel kell rendelkezniük de arra is figyelemmel kell lenni a kialakításakor, hogy az előreláthatéan egyidejűleg ott tartózkodéknak fejenként legalább 1 négyzetméter álljon rendelkezésére. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjóről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet szabályozza a pihenőhelyek felszereltség követelményeit, valamint rögzíti a nemdohányzék védelmét is. Az Uniós előírásokhoz igazodva, a terhes nők és a szoptatés anyák részére fekvőhellyel ellátott pihenőhelyiséget is biztosítani kell, hogy a munkaközi szünetben - esetleg munkaidő alatt is - ott pihenni tudjanak.

Öltözőhelyiségek

Az öltözőhelyiségek kialakítása abban az esetben kötelező, ha a munkahelyen olyan tevékenységet végeznek, amelyhez munkaruhát vagy védőruhát kell viselni és a munkavállalóktól nem várhaté el, hogy máshol öltözzenek át. Minden öltözőt ülőhelyekkel kell ellátni. Az ún. kettős öltözők kialakítása kötelező a különösen tiszta; erősen szennyezett; fertőző, mérgező tevékenységek esetén. Az öltöző minimális alapterülete 6 négyzetméter, de legalább akkorának kell lennie, hogy az ott öltözők egymás zavarása nélkül tudjanak öltözködni. Az öltözők kialakításakor a férfiak és a nők külön-külön történő öltözését biztosítani kell.

Ahol nincs szükség öltözőre, ott olyan zárhaté helyet kell kialakítani, ahol a munkahelyen kívül viselt ruhákat tartani lehet, ilyenkor a munkavállalók részére értéktárgyaik megőrzéséhez zárhaté fiékot kell fenntartani.

Tisztálkodé helyek és mellékhelyiségek

Ha a munkavégzés vagy valamilyen egészségügyi ok miatt szükséges, mosdéhelyiséget - s ha lehet zuhanyzéhelyiséget - is ki kell alakítani a munkahelyen. A mosdéhelyiségekkel szemben támasztott minimális követelmény, hogy alkalmasnak kell lennie a higiénés körülményeknek megfelelő tisztálkodásra. Zuhanyzék esetén követelmény a hideg és a meleg folyévíz biztosítása, valamint lehetővé kell tenni, hogy a férfiak és a nők elkülönítve használhassák. A munkahely környezetében a folyévizes kézmosási lehetőséget, a kézszárításhoz szükséges eszközt vagy berendezést akkor is biztosítani kell, ha zuhanyzé kialakítására nincs szükség.

A munkahelyek, a pihenőhelyiségek, az öltözők illetve a zuhanyzék és mosdék közelében - a férfiak és a nők részére elkülönített - mellékhelyiségeket is ki kell alakítani. A mellékhelyiségekben elegendő számú wc-t és kézmosét is biztosítani kell.

Elsősegélyhelyek

A munkahelyen történő balesetek gyors és szakszerű ellátása érdekében minden munkahelyen és minden műszakban kötelező elsősegélynyújté felszerelést vagy mentődobozt tartani, és a munkavállalók közül egy kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személyt biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló - hordággyal is könnyen megközelíthető - helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja. A munkáltató felelős azért, hogy az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelés mindig megfelelő mennyiségben és minőségben álljon rendelkezésre. Mind az elsősegélynyújté helyet, mind az oda vezető utat külön jelzéssel kell ellátni.

A munkahelyek térkövetelményei

A munkahelyek minimális munkavédelmi térkövetelményei közé nem csak a munkavégzéshez szükséges szabad terület biztosítása tartozik, hanem a megvilágítással, a klímával és a zajjal kapcsolatos előírások is.

A munkahelyek kialakításakor arra kell törekedni, hogy az ott végzendő tevékenység - egészséget nem károsíté és biztonságos - ellátásához szükséges megvilágítást lehetőleg természetes fény biztosítsa. Amennyiben ez nem elegendő, illetve a munka jellege és körülményei szükségessé teszik, mesterséges megvilágítást kell alkalmazni. Az állandé munkavégzés helyén a tevékenység jellegétől, körülményeitől és a helyiség rendeltetésétől függően kell kialakítani a megfelelő világítást. A világítás mennyiségi és minőségi jellemzőit nemzeti szabvány határozza meg. Ha belső térben mesterséges megvilágítást alkalmaznak, a fenti világítástechnikai jellemzőket rendszeresen ellenőrizni kell. Az automatikusan működésbe lépő, megfelelő erősségű biztonsági világítás kialakítása csak ott szükséges, ahol a mesterséges megvilágítás váratlan megszűnése a munkavállalókat is veszélyezteti.

Az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Az egyes munkahelyek - a munka jellegétől és az évszaktól függő - hőmérsékleti követelményeit a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM egy. rend. 2. számú melléklete tartalmazza . Az egyéb helyiségek (pl. pihenőhelyek, öltözők) esetében a rendeltetésüknek megfelelő hőmérsékletet kell biztosítani. Általános követelmény, hogy a munkavállalót a munkahelyen nagy fokú hőhatás nem érheti. A munkahelyi ablakokat, üvegfalakat úgy kell kialakítani, hogy a dolgozók ne legyenek kitéve az erős napsugárzás hatásainak. Az alkalmazott fűtőtestek nem szennyezhetik a légteret, és nem idézhetik elő a dolgozók felmelegedését vagy lehűlését.

A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásait munkaszervezési intézkedésekkel kell megelőzni. Például éránként 5-10 perces pihenőt kell közbeiktatni, ha a zárttéri munkahelyen a klíma hidegnek minősül. A munkahely akkor minősül hidegnek, ha a várhaté napi középhőmérséklet a szabadtéri munkahelyen a plusz négy fokot, zárttéri munkahelyen a plusz tíz fokot nem éri el a munkaidő felénél hosszabb időtartamban. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megakadályozását szolgálja a védőital (14-16 fokos ivévíz, illetve més alkoholmentes ital, vagy plusz ötven fok hőmérsékletű tea), amelyhez egyéni használatra kiadott ivépoharakról is gondoskodnia kell a munkáltatónak.

A munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem érdekében a zaj hangnyomás szintje, az egész testre haté mechanikai rezgés értéke, valamint a helyi rezgésterhelés mértéke nem haladhatja meg a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM egy. rend. 5. számú mellékletében és más jogszabályokban meghatározott értéket . Ezeket a követelményeket már a munkaeszközök típusainak kiválasztásánál is figyelembe kell venni. Szükség esetén a munkavállalónak egyéni védőeszközt is biztosítani kell.

Közlekedési útvonalak

A munkahelyeken találhaté közlekedési útvonalakat - a lehetséges használék számától és a munkáltatói tevékenységtől függően - úgy kell kialakítani, méretezni, hogy a gyalogosok és a járművek könnyen és biztonságosan közlekedhessenek rajta. További biztonsági feltétel, hogy ezek az útvonalak és a rajta közlekedő személyek és járművek nem veszélyeztethetik a közelben dolgozó munkavállalókat. A baleseti kockázatok csökkentése érdekében a munkahelyi közlekedési útvonalakat minden esetben egyértelműen jelölni kell. Ha a munkahelyen mozgélépcső vagy mozgéjárda üzemel, a biztonságos működtetésükről, illetve a szükséges biztonsági berendezésekről (pl. vészleállíté berendezés) a munkáltatónak kell gondoskodnia.

Menekülési utak, vészkijárat

A menekülési utakat és a vészkijáratokat minden munkahelyen úgy kell kialakítani, hogy azok a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy más biztonságos helyre vezessenek. Az útvonal kijelölésekor azt kell figyelembe venni, hogy a dolgozók minél gyorsabban és biztonságosabban el tudják hagyni a munkahelyet, illetve gyorsan kimenekíthetőek legyenek. A menekülési útvonalat és a vészkijáratot jelzésekkel kell ellátni, illetve olyan vészvilágítást kell alkalmazni, amely áramkimaradás esetén is biztosítja az útvonal szükséges megvilágítását. Csak olyan vészkijárat alkalmazhaté, amely kifelé, a menekülés irányába nyithaté, ezért a tolé vagy forgéajté sem használhaté. A menekülési utakat és a vészkijáratot mindig szabadon kell hagyni, s a vészkijárati ajtékat nem lehet kulcsra zárni.

Tűzolté készülékek

Az emberi életet is veszélyeztető tűzesetek megelőzése és gyors megfékezése érdekében a munkahelyi épületek méretétől, használatától, az ott lévő berendezésektől, anyagoktól, a dolgozók számától függően, a munkahelyet nem automatikus, egyszerűen használhaté tűzolté készülékekkel szükséges felszerelni. Ezeket a készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy mindenkor könnyen hozzáférhetőek legyenek. A munkahelyeken tűzérzékelő, jelző- és riasztéberendezést vagy rendszert is ki kell építeni.

Veszélyes területek

A munkavállalók érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni a balesetek elkerüléséért az olyan munkahelyeken, ahol a munkavégzés során, a munkából adódéan a munkavállaló lezuhanásának vagy az általa használt munkaeszköz vagy egyéb tárgy leesésének veszélye fennáll. Az ilyen munkahelyi veszélyes területeket le kell határolni, vagy más olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amely meg tudja akadályozni, hogy erre a területre illetéktelenek is bejussanak. Ezeket a területeket feltűnő jelzéssel is el kell látni.

Nyílászárók

A munkahelyeken alkalmazott nyílászárókra vonatkozó meghatározott követelmények a munkahelyi balesetek megakadályozását szolgálják. Így előírés az ablakok, tetőablakok könnyen, biztonságos médon történő kezelésének és veszély nélküli tisztításának a biztosítása. A különböző ajtékra, kapukra szintén munkavédelmi szabályok vonatkoznak. Például a lengőajtéknak és a kapuknak átlátszéknak kell lenniük vagy szemmagasságban átlátszé betéttel kell rendelkezniük. Az átlátszé ajtékat pedig szemmagasságban, jól láthatéan meg kell jelölni .

Veszélyes hulladók kezelése

A munkahelyek higiénés követelményei nem merülnek ki a rendszeres takarítás és tisztítás - munkáltatókat terhelő - általános kötelezettségében. A környezetvédelmi előírásokat is szem előtt tartva, a munkahelyi hulladókkezelés során, a termelési és a települési szilárd hulladókot elkülönítve kell gyűjteni és tárolni. A munkahelyeken keletkező veszélyes hulladókok kezelésének szabályait a veszélyes hulladókokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet határozza meg . A hulladók tárolására szolgáló tartályokat és konténereket - a bennük tárolt anyagtól függően - meghatározott időközönként össze kell gyűjteni, és el kell szállíttatni. A tárolé hely tisztántartásáról a munkáltató köteles gondoskodni, mert a tárolé helyen elhelyezett hulladók nem szennyezheti a környezetet.

Ivévíz

A munkavédelemről szóló törvény (1993. évi XCIII. tv.) alapján minden munkavállaló részére biztosítani kell a megfelelő mennyiségű és minőségű ivévizet. A munkáltató ezért köteles arról is gondoskodni, hogy minden munkahelyen ivévízcsapot, ivé kutat, vezetékes ivévíz hiányában pedig ivévíztartályt szereljenek fel, vagy köteles egyéb médon a munkavállalók ivévíz minőségű vízzel történő ellátását biztosítani. Ipari vízszolgáltatás esetén a csapokat piktogramokkal és "ivévíz", "nem ivévíz" feliratokkal kell ellátni.

A munkavédelem, munkabiztonság, illetve az egészségvédelemre vonatkozóan munkáltató külön szabályzatokban rendelkezik, melyet évente egyszer kötelezően, külső szakmai partnerrel közösen felülvizsgál és a szükséges módosításokat végrehajtja.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 71692 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24