látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 99 hónap
Eltelt napok száma 2970 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 222 fő
- Napi új álláshelyek 174 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 813 030 fő


Célállapot -296 030 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaalkalmassági-vizsgálatok adómentessége
Végkielégítés szabályai
Nyugdíjszabályok 2012. január 1. napjától
2013-ban az egyszerűsített foglalkoztatási bérek elszámolása
Kiküldetés
Munkaviszony megszüntetése
Szabadság kiadása, idejének meghatározása, tervezése
Megszűnik a passzív táppénz
Közteherjegy 2001 - 2008
Közös megegyezés

Munkaügy

Teljesítménybérezés

A személyi alapbér és a tényleges munkabér mértéke teljesítménybér esetén

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Az Mt. 142. § rendelkezése úgy rendelkezik, hogy „A munkavállalót - eltérő megállapodás hiányában - a munkaszerződésben megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illeti meg” Az Mt. 143. § (1) bekezdése azt írja elő, hogy a munkavállalót megillető munkabér időbérként vagy teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg. A személyi alapbért időbérben kell meghatározni.

Az idézett rendelkezések szerint teljesítménybér alkalmazása esetén elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy a munkavállaló - a munkaszerződése szerint - milyen bérformában kerül alkalmazásra, tiszta teljesítménybérről, vagy az időbér és a teljesítménybér kombináciéjáról van-e szé?

Tiszta teljesítménybér alkalmazása esetén a munkaszerződésben rögzíteni kell ezt a tényt, és emellett meg kell határozni egy időbérben (havidíjban, vagy órabérben) megállapított személyi alapbért, mivel a bérpótlékokat (például a műszakpótlékot, vagy a rendkívüli munkavégzésért járó díjazást) a személyi alapbérre kell vetíteni [Mt. 145. §]. Ilyen esetben azonban a munkavállaló a havi munkavégzésért nem az időbérben megállapított havi személyi alapbérét, hanem a tényleges munkateljesítménye alapján megállapításra kerülő teljesítménybérét kapja.

A személyi alapbért (szintén időbérben) a kombinált bér alkalmazása esetén is meg kell határozni a munkaszerződésben. Kombinált bér esetén azonban – a munkaszerződés rendelkezése alapján - többféle megoldás is alkalmazhaté. A felek rendelkezhetnek úgy, hogy a munkavállalót a munkavégzésért az időbérben megállapított személyi alapbéren felül illeti meg egy teljesítményétől függő díjazási rész. Ettől eltérően a felek úgy is rendelkezhetnek, hogy - függetlenül az időbérben megállapításra került személyi alapbértől - a munkavállaló a tényleges munkavégzése alapján egyrészt egy (külön) meghatározott mértékű időbérben (havidíjban vagy órabérben) részesül, amely bérrész a munkaszerződésben meghatározott havi személyi alapbérnél alacsonyabb mértékű is lehet, másrészt a teljesítménye alapján részesül díjazásban.

A tiszta teljesítménybér és a kombinált bér alkalmazása esetén megállapításra kerülő, időbérben megállapított személyi alapbérnek mindig el kell érnie a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt minimálbért, illetve ha annak a törvényi feltételei fennállnak, a garantált bérminimumot. A jelenleg hatályos 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a minimálbér 2008. január 1-jótől kezdődően havi 69.000.- Ft (illetve órabér esetén 397.- Ft). A rendelet 4. §-a értelmében azonban a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében egy garantált bérminimum érvényesül, amely 2008. január 1-jótől kezdődően

- a 2 évnél kevesebb (a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylő szakmában szerzett) gyakorlati idő esetén havi 82.800.- Ft (órabér esetén: 477.- Ft), illetve

- legalább 2 év gyakorlati idő esetén, vagy a gyakorlati időtől függetlenül az 50 év feletti munkavállaló esetében havi 86.300.- Ft (órabér esetén: 497.- Ft).

Mint arra a fentiekben már utaltunk, a tiszta teljesítménybér, vagy az olyan kombinált bér alkalmazása esetén, amelyben egy garantált bérrész és egy teljesítménybér-rész kerül meghatározásra, a munkavállaló a havi tényleges munkavégzéséért nem a munkaszerződésben meghatározott (egyébként időbérben rögzített) személyi alapbérét, hanem a tényleges munkavégzés alapján számított teljesítménybérét, vagy a garantált bérből és a teljesítménybér-részből állé bérét kapja. (Ez esetben a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér csupán a pótlékok számítási alapját képezi.)

A teljesítménybér, illetve a garantált bérből és a teljesítménybérből állé kombinált bér esetén az Mt. 144. § (1)-(2) bekezdését kell irányadónak tekintetni. E szerint „teljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár; ettől érvényesen eltérni nem lehet… A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőket úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje; ettől érvényesen eltérni nem lehet.” E rendelkezéssel összhangban a 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a azt írja elő, hogy „Teljesítménybérezés esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgébér együttes) kötelező legkisebb összege a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén …2008. január 1-jótől 69 000 forint” (órabér esetén: 397.- Ft). Az idézett rendelkezések alapján tehát levonhaté az a következtetés, hogy a teljesítménybérben, illetve a garantált bérből és a teljesítménybérből állé kombinált bérben részesülő munkavállaló esetében úgy kell meghatározni a teljesítménybér-tényezőket, hogy - a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén – a munkavállaló számára kifizetésre kerülő munkabér összege a mindenkori minimálbért elérje. E tekintetben két körülményre kell felhívnunk a figyelmet. Egyrészt a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak kifizethető tényleges munkabér összegének nem kell elérnie a garantált bérminimumot, amit a 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. §-a a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló személyi alapbére vonatkozásában ír elő. Másrészt a munkavállaló tényleges teljesítménye alapján a munkavállaló a minimálbérnél alacsonyabb mértékű teljesítménybérben is részesülhet, ha a százszázalékosnál alacsonyabb mértékű teljesítményt nyújt. Ez utébbi esetben azonban arra is tekintettel kell lenni, hogy az Mt. 143/A. § részletesen szabályozza, hogy a teljesítménykövetelmény megállapítása sérti a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, ha a naptári hónap átlagában az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozé munkavállalók legalább fele nem éri el a százszázalékos teljesítményt, emellett tényleges átlagos teljesítményük száz százaléknál kevesebb, továbbá szabályozza azt is, hogy mikor és milyen feltételek mellett kell alkalmazni a teljesítménykiigazítás szabályait.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2009.

- Adómentes lesz a cég által fizetett internethasználat

- Nem lesz egységes a minimálbér

- Napok óta várnak bérükre

- Blanketta szerződéssé alakul az AM könyv

- Csökkent a külföldi munkavállalók száma

2007.

- Munkaerő-kölcsönzés ellenőrzési szabályai

- Hőségriasztás

- Sokba kerülõ hibák az állásinterjún

- Könnyebb a pályázás

Ön a 122484 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.162.224.176