látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3145 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 860 936 fő


Célállapot -343 936 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Diák foglalkoztatása
Erősítik a munkaadók jogos gazdasági érdekeinek érvényesítését
Betegszabadság
2011. január 1-től a FEOR 08 rendszerre át kellett állni
2011 - Munkaviszonnyal kapcsolatos változásai
Passzív jogú táppénz - 2011.7.01.-től megszűnt
Minimálbér 2009
Tanulmányi szerződés
Egyéni vállalkozó járulékai, járulékalapja
Színlelt szerződés - APEH minősítési stratégia

Munkaügy

Határozott időre szóló munkaszerződés-módosítás

A munkaszerződést a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel módosíthatja

Megjelent: 2009. március 21., szombat | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkaszerződést a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel médosíthatja. A munkaszerződés módosítása határozatlan, vagy akár egy határozott időre is szélhat.

A gyakorlatban sokszor kerül sor olyan munkaszerződés-módosításra, amely alapján a határozatlan időtartamú munkaviszonyon belül abban állapodnak meg a felek, hogy egy meghatározott időtartamig a munkáltató az eredeti munkaszerződéstől eltérően, például más munkakörben foglalkoztatja a munkavállalót. E tekintetben az Mt. 83. §-a úgy rendelkezik, hogy ha a munkavállalót megállapodés alapján határozott időre a munkaszerződéstől eltérően foglalkoztatják, a határozott idő lejártát követően a munkaszerződés szerint kell tovább foglalkoztatni, és munkabérét az időközben bekövetkezett bérfejlesztésekre tekintettel médosítani kell.

A munkaszerződés-módosításra vonatkozó rendelkezések között az Mt. kifejezetten nem szabályozza, hogy milyen médon kell, illetve lehet megjelölni azt határozott időtartamot, amelyre a módosítás vonatkozik. Az Mt. 82. § (3) bekezdése azonban tartalmazza, hogy a munkaszerződés módosítására a megkötésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ebből pedig levonhaté az a következtetés, hogy a munkaszerződés-módosítás határozott időtartamát – a munkaszerződés határozott időtartamához hasonléan – naptárilag, vagy més alkalmas médon kell meghatározni, és ha a felek a módosítás tartamát nem naptárilag határozzák meg, a munkáltató köteles tájókoztatni a munkavállalót a módosítás várhaté tartamáról [Mt. 79. §].

A fentiek alapján tehát a felek a munkaszerződésben rendelkezhetnek úgy, hogy a munkavállaló például hat hónapig, egy évig, vagy 2008. október 31. napjáig valamely más munkakörben kerül foglalkoztatásra. Ha azonban a munkaszerződés-módosítás megkötésekor a felek még nem tudják, hogy mikor szűnik meg az a körülmény, amelyre tekintettel a munkaszerződést egy meghatározott időre módosítják, vagy mikor következik be az az eredmény, esemény, amelyre tekintettel megszűnik a más munkakörben történő foglalkoztatás igénye, a határozott időtartam més alkalmas médon is megállapítható. Így például, ha a határozott időtartamú munkaszerződés megkötésére egy belső helyettesítés érdekében kerül sor, a módosítás tartama meghatározhaté oly médon, hogy az a helyettesített (konkrét) munkavállaló keresőképtelenségének tartartamáig, várhatéan négy hónapig tart. Vagy ha a felek egy meghatározott külön feladat végrehajtását kívánják biztosítani a határozott időtartamú munkaszerződés-módosítással, rendelkezhetnek úgy, hogy a más munkakörben történő foglalkoztatós a pontosan megjelölésre kerülő projekt befejezéséig, például az új termelésirányítási rendszer bevezetéséig, előre láthatéan a 2008. év végéig tart.

A nem naptárszerű, hanem més alkalmas médon történő határidő-jelölés vonatkozásában azonban tekintettel kell lenni arra is, hogy az Mt. 79. §-a által előírt szabályokhoz egy kialakult bíréi gyakorlat fűződik, amelyet értelemszerűen, nemcsak a határozott időtartamú munkaviszony, hanem a határozott időre szóló munkaszerződés-módosítás vonatkozásában is irányadónak kell tekintetni. E szerint a felek megállapodását határozatlan időtartamúnak kell tekintetni, ha a határozott időre szóló, nem naptár szerinti kikötés olyan bizonytalan, vagy ellentmondásos, hogy annak alapján utólag sem állapítható meg objektív médon az előírt időtartam hossza. Ilyen megítólés alá esik, az egyik fél akaratától függő bizonytalan kikötés is, így például, ha a megállapodés a munkáltató által történő visszavonásig szél.

A gyakorlatban a határozott időtartamú munkaszerződés-módosítást sokszor alkalmazzák vezetői munkakörök ellátása céljából. Előfordul, hogy a megállapodásban a felek azt rögzítik, hogy a vezetői munkakört a munkavállaló „a vezetői megbízás visszavonásáig” látja el. A fentiekre tekintettel azonban elmondhaté, hogy ez a megoldás nem felel meg a határozott időtartamú munkaszerződés-módosítás vonatkozásában érvényesülő követelménynek. Ilyen rendelkezés esetén a vezetői munkakör ellátására vonatkozó megállapodást határozatlan időtartamúnak kell tekintetni. Ez pedig azzal a következménnyel is együtt jár, hogy ha a munkáltató a jogviszony fennállása alatt egyoldalúan úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló „vezetői megbízását visszavonja”, és a munkavállalót e munkakörből egyoldalúan elmozdítja, a munkáltató intézkedése jogellenes, egyoldalú munkaszerződés-módosításnak minősül. Ennek megállapítása, és a vezetői munkakörbe történő visszahelyezése érdekében pedig a munkavállaló bírósághoz fordulhat.

Ezért a fenti példában ismertetett megoldás helyett javasolhaté, hogy a felek naptárszerűen határozzák meg, mely időpontig látja el a munkavállaló az adott vezetői munkakört. Ha a munkáltató a megjelölt időtartam lejártát követően, a munkavállalót továbbra is az adott munkakörben kívánja foglalkoztatni, a munkavállalóval történő újabb megállapodással a munkakör betöltésének időtartama akár több alkalommal is meghosszabbíthaté. A határozott időtartamú munkaszerződés-módosítás vonatkozásában ugyanis a törvény korlátozé rendelkezést nem tartalmaz. Az Mt. 79. § (5) bekezdése csak a munkaviszony határozott időtartamának hosszát korlátozza, de ez a szabály nem vonatkozik a határozott időtartamú munkaszerződés-módosítás hosszára.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2013.

- Indulhat a GYED-Extra

2011.

- Új üzemet avatott az Eissmann

- Egyszerű Állam Programja - kevesebb adminisztráció

2010.

- A tervezett ezer főnél háromszázzal kevesebbet épít le a GE

- Egyre kevesebb az elbocsátás

- Húszezer új munkahely

- A versenyszféra nem lesz képes felszívni az elbocsátottakat

2009.

- Hitelválság után foglalkoztatási válság jön

2008.

- 200 ezer, rendszeres szociális segélyből élő ember újra dolgozhat

2004.

- Megjelent az APEH 2005 évre kiadott nyomtatványkitöltõ programja - eBEV

- Gázolajár csökkenése - 2004. december 13. Hétfõ

- 2005. évi privatizáció

- Az APEH is megállapíthatja az adónkat - itt az ADAM

Ön a 129139 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 52.91.245.237