látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3091 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 153 fő


Célállapot -329 153 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkavállaló és a GPS
Munkaidőkeret alkalmazásának szabályai
Munkaerő kölcsönzés - Munkaidő, munkabér és szabadság
Bejelentési kötelezettség
Augusztius 1-től új alkalmi foglalkoztatás
Munkaszerződés érvénytelensége
Rendszeres Szociális Járadék
Táppénz szabályok változásai
Államilag finanszírozott második szakképesítés - 2015.09.30. napjáig
Leltárhiány fogalma, leltárhiányért való felelősség, általános megőrzési felelősség

Munkaügy

Sok a betegnap, lehet a felmondás alapja

A munkavállaló betegséggel összefüggő rendszeres távollétével indokolt munkáltatói rendes felmondás

Megjelent: 2009. március 21., szombat | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A felperes a keresetében a munkáltató rendes felmondása jogellenességének megállapítását és az ehhez fűződő jogkövetkezmények alkalmazását kérte, eredeti munkakörébe történő visszahelyezésének mellőzésével.

A munkaügyi bíróság ítóletével a keresetet elutasította és a felperest perköltség fizetésére kötelezte.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a felperes 1987-től 2001-ig varrodai üzemvezetőként, 2004. június 14-étől varrodai művezetőként állt az alperes alkalmazásában. Utolsé munkaszerződés-módosítása értelmében minőségi műszaki biztosítási előadó munkakört látott el, havi 115 000 forint besorolási bér mellett. Munkaviszonyát az alperes a 2005. augusztus 2-án kelt rendes felmondásával szüntette meg, azon indokolással, hogy a felperes munkájára az I.-i üzemegységben a határidőre történő kiszállítás és minőségi megfelelőség érdekében folyamatosan szükség van, ugyanakkor 2005. évben a munkavállaló a munkában töltendő napok több mint 50%-ában nem volt a munkahelyén. Munkaköre ellátását folyamatosan helyettesítéssel kellett megoldani, ami a zökkenőmentes munkavégzést akadályozta. A felmondás tartalmazta azt is, hogy a felperes a részére felajánlott varrénői munkakört nem fogadta el.

A munkaügyi bíróság álláspontja szerint a varrodában a minőségellenőrzési feladatok folyamatos, zökkenőmentes és megfelelő színvonalú ellátásának biztosítása a munkáltató működésével összefüggő olyan ok, amely miatt jogszerűnek minősül azon munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetése, akinek huzamos ideig tartó munkavégzésére nem számíthat. A felperesnek az egészségi állapota miatt 2004 októberétől - kisebb-nagyobb megszakításokkal - a keresőképtelen állapota a felmondás közléséig fennállt.

A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítóletével az elsőfokú bíróság ítóletét helybenhagyta.

A másodfokú bíróság ítóletében kifejtettek szerint az elsőfokú bíróság ítóletének megváltoztatására sem ténybeli, sem jogi alap nem volt. A felperes munkaköre folyamatos jelenlétet igényelt, távolmaradása a működésben zavart okozott, így közömbös, hogy a távolléte nem haladta meg a munkában tölthető napok 50%-át. Ez a pontatlan meghatározés a felmondást önmagában nem teszi jogellenessé. A bíróság az eset körülményeire tekintettel a rendeltetésellenes joggyakorlást nem állapította meg.

A felperes felülvizsgálati kérelme a mindkét fokon eljárt bíróság ítóletének hatályon kívül helyezésére, és az alperes kereset szerinti marasztalására irányult. Érvelése szerint a munkáltató amiatt mondott fel, hogy 2005. évben a munkával tölthető napoknak több mint 50%-át nem a munkahelyén töltötte, és nem írta alá a munkaszerződés-módosítását. Nem vitásan 49 napig volt táppénzen, azonban ez nem réhaté a terhére, és nem lehet összefüggésbe hozni a munkáltató működésével. A munkáltató kötelessége a helyettesítésről gondoskodni, ez olyan, a működésével összefüggő körülmény, amellyel számolnia kell. Álláspontja szerint sérült a rendeltetésszerű joggyakorlás [1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 4. §], valamint az egyenlő bánásméd követelménye (Mt. 5. §). A felperes további érvelése szerint a felmondás közlése előtt a munkáltató meg sem kísérelt számára másik munkakört felajánlani.

Az alperes felülvizsgálati ellenkérelmében a jogerős ítólet hatályában valé fenntartását kérte.

A felülvizsgálati kérelem az alábbiak szerint alapos.

Az alperes a rendes felmondását arra alapította, hogy az I.-i varroda működésében zavart okozott a felperes hosszabb ideig tartó távolléte, munkakörének ellátását folyamatosan helyettesítéssel kellett megoldani, a felajánlott varrénői munkakört pedig a munkavállaló nem fogadta el. Az Mt. 89. §-ának (2) bekezdése alapján vita esetén a felmondás indokának valéságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. Ebből következően az alperest terhelte a rendes felmondásban írtak bizonyítása. Ez az adott esetben a felperes munkaköre állandé munkavállalóval valé folyamatos ellátásához fűződő érdek, illetve ennek hiánya következményeinek bizonyítását is jelenti.

Az eljáré bíróságok tényként kezelték a varroda munkájában mutatkozé fennakadásokat a felperes hiányzása miatt, ezen megállapításuknak azonban nem adták indokét. A lefolytatott bizonyítási eljárós során nem tisztázédott, hogy a felperes speciális ismeretekkel rendelkezett-e, vagy a feladat bármely varrénő részéről könnyen elsajátíthaté volt, ezáltal a helyettesítés e vonatkozásában jelentett-e jelentős fennakadást. Az eljárós során az sem került feltárásra, hogy az alperes megrendelés állománya és az állandé dolgozói létszám mellett milyen teljesítmény kiesést jelentett a felperes munkakörének más munkavállalóval valé ideiglenes helyettesítése. Értékelni kell, hogy a rendes felmondásban az alperes maga is azt rögzítette, hogy „a varrodai munkavégzésben nem okoz nagymértékű fennakadást egy-egy varrénő hiánya, jó munkaszervezéssel a határidők betarthaték”.

Az alperes csökkent munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, ezért vizsgálni kell, hogy a felperes betegsége és távolléte a többi munkavállalóhoz képest jelentős eltérést mutatott-e. Értékelni kell, hogy a felperes foglalkoztatásának kezdetekor gerincproblémái miatt már 40%-os munkaképesség-csökkent volt, amelyről a munkáltató is tudott.

A felperes hivatkozott arra is, hogy a rendes felmondást megelőzően - annak indokolásával ellentétben - részére más munkakört nem ajánlottak fel, ez pedig az adott esetben a felmondást önmagában jogellenessé teszi [8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet irányadó 1. § (2) bekezdése]. Az eljáré bíróságok álláspontjukat erről nem fejtették ki, ítólet indokolási kötelezettségüknek nem tettek eleget [1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 221. §], ezáltal eljárósjogi szabályt sértettek.

A kifejtettek alapján a Legfelsőbb Bíréság a Pp. 275. §-ának (4) bekezdése alapján a másodfokú bíróság ítóletét a munkaügyi bíróság ítóletére is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és a munkaügyi bíróságot új eljárósra és új határozat hozatalára utasította.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Kevesebb profitot, több bért

- Orbán: a munkaerő elfogyott

- Egyedül dolgozni nem is olyan rossz?

- Hidat épít a felhőbe az SAP

- Összeszerelő ország

- A listázást is bevállalják a londoni magyarok

- Magyarok is dolgoznak az Audi mexikói okosgyárában

2011.

- Járulékmentesség a rehabilitációs foglalkoztatásnál

2007.

- Törvényes a kényszernyugdíjazás

- Tovább bővül az OMMF létszáma

- Csak anyagi szankciókkal nem lehet ezt a folyamatot megakasztani

- A kormány elkötelezett az igazságos nyugdíjrendszer kialakításában

- Együtt a foglalkoztatás biztonságáért a feketemunka ellen

- A kutatás-fejlesztésre és az innovációra összpontosítanak

2005.

- Vonzza az osztrák cégalapítás a hazai vállalatokat

- Ki nyer a minimálbér-emeléssel?

2004.

- GYES melleti munkavégzés változásai

- Vállalkozói járadék 2005. január 1-tõl

- Nem változnak a járulékfizetési kötelezettségek jövõre

Ön a 109804 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.92.160.119