látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3145 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 860 936 fő


Célállapot -343 936 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Engedély nélküli munkavégzés feltételei
Átmeneti járadék
Román, Bulgár állampolgár foglalkoztatása
Mellékállás, másodállás
Alkalmi munkavállalás, annak szabályai
Tanulói szerződés, szakmai gyakorlat
Magánnyugdíjpénztár
Kirendelés fogalma, feltételei, szabályai
Rendkívüli munkavégzés
Vezető tisztséget betöltő személyekre vonatkozó külön szabályok

Munkaügy

Munkaügyi ellenőrzések

A munkáltató legjobb szándéka ellenére sem biztos, hogy minden szempontból jogszerűen jár el a foglalkoztatás során

Megjelent: 2009. július 27., hétfő | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A munkajogi és a munkavédelmi jogszabályok munkavállalókat védő rendelkezéseinek érvényesülését nem csak ellenőrzi, de azok alkalmazását megfelelő szankciékkal ki is kényszeríti az állam. A munkáltatók csak abban az esetben várhatják megalapozott nyugalommal a munkaügyi hatóság felügyelőit, ha a munkaviszonyok létesítése, fenntartása és megszüntetése, valamint a munkakörülmények kialakítása során valamennyi irányadó jogszabályt figyelembe véve, kellő körültekintéssel jártak el.

Sok esetben a munkáltató legjobb szándéka ellenére sem biztos, hogy minden szempontból jogszerűen jár el a foglalkoztatás során.

A munkaügyi ellenőrzést a munkaügyi hatóság munkaügyi felügyelői látják el. Munkaügyi hatóságként az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és annak területi szervei járnak el.

Az ellenőrzés iránya

A munkaügyi hatóság ellenőrzési tevékenységét a törvényben meghatározott szempontok alapján,  a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által évenként február 20-áig közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi.

A munkaügyi ellenőrzés az alábbi területekre terjedhet ki:

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére és kötelező tartalmi elemeinek meglétére, továbbá a foglalkoztató írásbeli tájókoztatási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések,

- a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, illetőleg megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségek,

- a munkáltató nyilvántartási kötelessége,

- az egyenlő bánásméd követelménye,

- a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok,

- a munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó, jogszabályban vagy kollektív szerződésben előírt rendelkezések,

- a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések,

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő - a munkavállalót megillető - igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolédé elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek,

- a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről és foglalkoztatásáról szóló jogszabályok rendelkezéseinek,

- a munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatás feltételeire vonatkozó jogszabályok,

- a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére jogosíté jogszabályok,

- a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei védelme céljából szakszervezet szervezését biztosíté szabályokkal összefüggő munkáltatói kötelességek,

- a választott szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállalónak, az üzemi és a közalkalmazotti tanács tagjának és a munkavédelmi képviselőnek a munkajogi védelmére, valamint munkaidő-kedvezményére vonatkozó szabályok,

- a szakszervezet által kifogásolt intézkedésekkel összefüggő munkáltatói kötelességek végrehajtására vonatkozó szabályok,

- a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárós lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok,

- az Európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájókoztatását és a velük valé konzultáciét szolgáló eljárós kialakításáról szóló törvény rendelkezéseinek munkáltató általi,

- az Európai Unióhoz a Magyar Köztársasággal azonos időpontban csatlakozé állam állampolgára és hozzátartozéja magyarországi foglalkoztatására vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - bejelentési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések

megtartására.

A munkaügyi felügyelő jogosultsága

A felügyelő a foglalkoztató valamennyi munkahelyén külön engedély és előzetes bejelentési kötelesség nélkül ellenőrzést tarthat. A munkaügyi felügyelő hatósági ellenőrzést erre jogosíté igazolvány birtokában végezhet. Az igazolvány tartalmazza a felügyelő nevét, az igazolvány sorszámát, és a munkaügyi hatóság illetékes szervének megnevezését.

A felügyelő a munkaügyi hatóság illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől (telephelyétől).

Az ellenőrzés során a felügyelő jogosult

- belépni az ellenőrzése alá tartozé valamennyi munkahelyre, akadályoztatása esetén a rendőrség igénybevételére,

- az ellenőrzéshez szükséges nyilvántartások megtekintésére, azokról másolatok készítésére,

- az ellenőrzés során az ellenőrzéssel összefüggésben hang- és képfelvétel készítésére,

- a munkahelyen tartózkodé személyektől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítás kérésére, valamint személyi azonosságuk igazoltatással történő megállapítására,

- a Társadalombiztosítási Azonosíté Jel (TAJ) használatára.

Jogkövetkezmények

A felügyelő az ellenőrzés során tapasztalt szabálytalanságok megszüntetése érdekében:

- felhívja a foglalkoztató figyelmét a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok megtartására,

- kötelezi a foglalkoztatót a szabálytalanság meghatározott időn belül történő megszüntetésére,

- megtiltja a további foglalkoztatást, ha az alkalmazás vagy a foglalkoztatás bizonyos esetekben  a jogszabálysértés súlyossága miatt nem tarthaté fenn, és a sérelem rövid időn belül nem orvosolhaté. Ha a további foglalkoztatás megtiltására azért került sor, mert a foglalkoztató megsértette a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére (pl. nem kötött írásba foglalt munkaszerződést) vagy a jogviszony bejelentésére (társadalombiztosítási szervek felé), illetőleg munkaerő-kölcsönzés esetén a munkaszerződés kölcsönbevevő részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket, a felügyelő az eltiltás időtartamára kötelezi az állásidőre járó személyi alapbér munkavállaló részére történő megfizetésére.

- kötelezi a külföldi munkavállalót munkavállalási engedély nélkül foglalkoztatót a Munkaerőpiaci Alapba történő befizetésre,

- kezdeményezi a munkanélküli ellátás jogalap nélküli igénybevétele esetén az ellátás szüneteltetését, illetve megszüntetését,

- javaslatot tehet munkaügyi bírság kiszabására,

- szabálysértési eljáróst folytathat le,

- megállapítja a foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak a munkába lépés napjától történő fennállását és kötelezi a foglalkoztatót a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra vonatkozó szabályok betartására,

- eltiltja a foglalkoztatót tevékenysége folytatásától, ha a foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályban előírt engedéllyel, nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik.

Szabálysértések

A foglalkoztatók általában nem tudják, hogy jogszabályba ütköző foglalkoztatás esetén nem csak a munkaügyi hatóság által alkalmazott jogkövetkezményekkel kell szembenézniük, hanem adott esetben egy szabálysértési eljárós is indul ellenük, amelyben további jogkövetkezmények alkalmazásának lehet helye.

Az alábbi munkaügyi szabálysértések léteznek:

- munkavállaló hátrányos megkülönböztetése

- munkaviszony létesítésére, megszüntetésére és a munkabérre vonatkozó rendelkezések megszegése

- munkahelyi érdekképviselők jogainak megsértése

- magán-munkaközvetítés szabályainak megsértése

- munkaerő-kölcsönzés szabályainak megsértése

- külföldi illegális foglalkoztatásának elősegítése

- munkavédelmi szabálysértés

- munkavédelmi képviselő akadályozása

- termelő-, illetőleg biztonsági berendezésekre vonatkozó szabályok megszegése

A rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolása.

A munkaügyi hatóság a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének más szervek előtti eljárósokban történő igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet. A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkaügyi ellenőrzés során az eljáré hatóság jogerős és végrehajthaté határozata jogsértést állapított meg.

A nyilvántartás tartalmazza

- a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosíté jelét,

- a jogsértést megállapító határozat keltét és számát,

- a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerőre emelkedésének és végrehajthatévá válásának időpontját, továbbá

- az alkalmazott jogkövetkezmény megnevezését, mértékét.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2013.

- Indulhat a GYED-Extra

2011.

- Új üzemet avatott az Eissmann

- Egyszerű Állam Programja - kevesebb adminisztráció

2010.

- A tervezett ezer főnél háromszázzal kevesebbet épít le a GE

- Egyre kevesebb az elbocsátás

- Húszezer új munkahely

- A versenyszféra nem lesz képes felszívni az elbocsátottakat

2009.

- Hitelválság után foglalkoztatási válság jön

2008.

- 200 ezer, rendszeres szociális segélyből élő ember újra dolgozhat

2004.

- Megjelent az APEH 2005 évre kiadott nyomtatványkitöltõ programja - eBEV

- Gázolajár csökkenése - 2004. december 13. Hétfõ

- 2005. évi privatizáció

- Az APEH is megállapíthatja az adónkat - itt az ADAM

Ön a 114548 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 52.91.245.237