látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 104 hónap
Eltelt napok száma 3122 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 971 fő
- Napi új álláshelyek 165 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 854 640 fő


Célállapot -337 640 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Külföldi állampolgár foglalkoztatása - Kivételek az általános szabályok alól
Vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések
Táppénz szabályok változásai
Start Extra
Tgyás igénylés
Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel, írásba foglalása
Idénymunka szabályai
Nyugdíjas foglalkoztatott
Munkaügyi Naptár 2012
Ügyelet szabályai

Munkaügy

Anya és a munkahely

Visszatérés a munkahelyre, diszkriminációs védelem

Megjelent: 2009. július 27., hétfő | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A diszkriminácié tilalma

Magyarország is elfogadta és kihirdette az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének anyaság védelméről szóló egyezményét, annak egyértelmű szabályait átültette a magyar jogba, megtiltva a munkavállalók közötti diszkrimináciét az anyaság, terhesség tényére tekintettel, illetve az alapján, hogy az adott munkavállalónak (ebben az esetben akár nőnek, akár férfinek) van-e gyermeke.  

Ezen szabályhoz szorosan kapcsolédik az a rendelkezés is, amely szerint a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazhaté, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájókoztatást nyújthat.

Tilos a munkavállalót terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzésére, illetve erről szóló igazolás bemutatására kötelezni, kivéve, ha erre a munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése körében, jogszabály előírása alapján kerül sor.

Fontos kiemelnünk, hogy ezt a szabályt már a munkaviszony létesítését megelőzően is be kell tartani, pl. az állásinterjú és kiválasztás során.

Szabályok amelyek védik és kedvezményeket biztosít az anyáknak a terhesség megállapításától kezdődően a gyermek 14 éves koráig

a) A terhesség időszakétól

A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a nőt terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény bemutatása alapján - az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni, vagy meglévő munkakörében a munkafeltételeket kell megfelelően médosítani. Fontos kiemelni, hogy az új munkakör kijelöléséhez a munkavállaló hozzájárulása szükséges.

Garanciális szabály, hogy az ideiglenesen áthelyezett, illetőleg áthelyezés nélkül médosított munkafeltételek mellett foglalkoztatott nő munkabére nem lehet kevesebb előző átlagkereseténél.

Abban az esetben, ha munkáltató nem tud az egészségi állapotának megfelelő munkakört biztosítani, akkor a leendő anyukét a munkavégzés alél fel kell menteni, és erre az időre részére az állásidőre járó munkabért kell folyósítani.

A terhesség alatt a munkavállaló felmondási védelem alatt áll, ami azt jelenti, hogy a munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyát. Ugyanez vonatkozik a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság időtartamára, valamint az emberi reprodukciés eljáróssal összefüggő kezelés időtartamára is.

Főszabályként a munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót (kiküldetés). Nem vonatkozik azonban ez a női munkavállalókra a terhesség megállapításának kezdetétől a gyermek hároméves koráig, ebben az esetben kizárólag beleegyezése esetén van lehetőség más helységben végzendő munkára kötelezésnek.

Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alél a kötelező orvosi vizsgálat (ideértve a terhességgel összefüggő orvosi vizsgálatot is) teljes időtartamára.

Rendkívüli munkára nem vehető igénybe a nő terhessége megállapításától a gyermeke egyéves koráig,

b) A szülés

A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várhaté időpontja elé essen.

Fontos szabály, hogy amennyiben a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét - a szülést követő egy év elteltéig - a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

c) A GYED és GYES időtartama

A GYED (gyermekgondozási díj) társadalombiztosítási ellátás, míg a GYES (gyermekgondozási segély) egy szociális segély. Abban az időszakban, amikor az anya ezen ellátásokban részesül, munkajogilag fizetés nélküli szabadságon van.

A fizetés nélküli szabadság megilleti a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából, a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza,  a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében.

Létezik még ún. szoptatási munkaidő kedvezmény: a nőnek a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy éra, ezt követően a kilencedik hónap végéig egy éra munkaidő-kedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaidő-kedvezmény az ikrek számának megfelelő mértékben jár.

A felmondási védelem ezen időszakban is fennáll, nem szüntethető meg a munkaviszony a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak, illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély folyósításának időtartam alatt.

d) A munkába történő visszatérés után

Amennyiben a munkáltató székhelyének, telephelyének megváltozása miatt a munkavállaló munkavégzésének helye médosul, a munkaszerződést médosítani kell, ha a változás következében a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje másfél, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében - a megváltozott munkaképességű munkavállaló által igénybe vett közlekedési eszközzel - egy érával növekszik.

Az anyasági ellátások

A fent már említettek szerint meg kell különböztetnünk az egyes társadalombiztosítási ellátásokat attól az időszaktól, amikor ezen ellátások járnak. Az egyes ellátások időszaka munkajogilag fizetés nélküli szabadságnak minősül. Az alábbiakban röviden áttekintjük az egyes ellátások főbb szabályait. Elöljáréban ki kell emelni, hogy az ellátások egy része társadalombiztosítási ellátás, azaz megelőzően biztosítással járó jogviszonyt (pl. munkaviszonyt) feltételez, míg másik része szociális segély, tehát megelőző munkaviszony nélkül is igénybe vehető.

a) terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS)

Kinek jár? Terhességi-gyermekágyi segély jár annak, aki a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénzfolyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

Milyen időtartamban jár? A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni, hogy négy hét lehetőleg a szülés várhaté időpontja elé essen.

Mikor nem jár? Nem jár terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja, vagy ha bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt állé alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat - ellenében munkét végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja.

Mértéke? A terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70%-a. A napi átlagkereset mértékét az előző évben szerzett bruttó jövedelem figyelembevételével állapítják meg.

b) gyermekgondozási díj (GYED)

Kinek jár? Gyermekgondozási díjra jogosult (a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt, vagy (b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre valé jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt. Mindkét esetben feltétel, hogy a szülő a gyermeket saját háztartásában nevelje.

Milyen időtartamban jár? A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Mikor nem jár? Nem jár a gyermekgondozási díj, ha

- a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt állé alkotásért járó díjazást - ellenében munkét végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;

- a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj;

- a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül;

- a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el;

- a gyermeket napközbeni ellátást biztosíté intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitáciés foglalkozást nyújté intézményi elhelyezést;

- a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

Mértéke? A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A napi átlagkereset mértékét az előző évben szerzett bruttó jövedelem figyelembevételével állapítják meg.

c) gyermekgondozási segély (GYES)

Kinek jár és meddig? Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig.

Gyes-re jogosultak lehetnek a nagyszülők is. A jogszabály szerint a gyermek szülőjónek vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha a gyermek az első életévét betöltötte, továbbá gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyről lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével.

Mértéke?  A gyermekgondozási támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2009-ben 28.500 Ft.

d) gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - terhesgondozáson vett részt; az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 180 napon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték; a gyám, ha a gyermek a születését követően 180 napon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül. Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával. Ezen összegek 2009-ben: 64.125 Ft és 85.500 Ft.

Visszatérés a munkába

a) Mikor van rá lehetőség?

Abban az esetben, ha az anya GYED-ben is részesül, annak folyósítása alatt semmiféle kereső tevékenységet nem végezhet (kivétel ez alél a szerzői jog védelme alatt állé alkotásért járó díjazás – pl. egy korábbi könyv befolyé jogdíjai). Első alkalommal a gyermek 2 éves kora után – tehát már a GYES időszakában – van lehetősége munkavégzésre, a gyes folyósítása mellett.

Természetesen abban az esetben, ha az anya kéri a GYED folyósításának megszüntetését, korlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet. 

Azok, akik csak GYES-ben részesülnek – ide nem értve a nagyszülőt – keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathatnak (kivéve a kiskorú szülő gyermekének gyámját), míg a gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül folytathatnak. A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora után napi négy érát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

b) Visszatérés az eredeti munkakörbe

A fizetés nélküli szabadság lejárta után, illetve abban az esetben, ha az anya a GYES folyósítása mellett (lásd. fent) kíván visszamenni a munkahelyére dolgozni, a munkáltató köteles őt az eredeti, szülés előtti munkakörébe visszavenni és továbbfoglalkoztatni.

Sajnos gyakran előfordul, hogy a munkáltató ezen meglehetősen egyértelmű szabály ellenére sem kíván eleget tenni kötelezettségének, és valamilyen valés vagy kitalált, kreált okra hivatkozással más munkakörbe prébálja kényszeríteni az anyát, rosszabb esetben megszüntetni a munkaviszonyát.

Ilyen esetekben érdemes a munkáltató hivatkozását és a fennállé jogi helyzetet alaposan megvizsgálni, hiszen az esetek nagy részében a munkáltató eljárósa jó eséllyel kifogásolhaté vagy támadhaté.  Tanácsadó ügyvédeink természetesen ebben a kérdésben is állnak rendelkezésükre, forduljanak hozzájuk bizalommal. 

c) Változások a jogviszonyban

A gyed/gyes 3 éves időtartama alatt a többi munkavállaló munkabérét emelkedhet, az anya az éves bérfejlesztésekből kimaradhat, ezért a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a gyermek ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően a munkáltatónál az azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók részére időközben megvalésított átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelően médosítani kell a munkabért. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalésult átlagos, éves bérfejlesztés mértéke lesz az irányadó

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Alacsony bér, munkaerő-elvándorlás: ez lehetne a megoldás

- Érjen el nemzetközi karriert Kiskőrösön!

- Elfogyott a hazai munkaerő

- Komoly munkaerő-hiány van Komárom-Esztergom Megyében

- Önszabályozásra van szükség a tejágazatban

- Kevesebb új munkahely és fizetés várható a brit cégeknél

2014.

- Mintegy tizenegy hónapja emelkedik a foglalkoztatás Magyarországon

- 40 milliárd forint a fiatal álláskeresők képzésére és foglalkoztatására

- Meghosszabbították a megváltozott munkaképességűek támogatott foglalkoztatását

2011.

- Változások a munka törvénykönyvében

2010.

- Aláírták az Ajka Térségi Foglalkoztatási Paktumot

- Elfogadták a különadó új szabályait

- Az új adószabályok 2011

- Jövő év január 1-jétől létrejön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

- Elfogadták az új adó- és járulékszabályokat

- Romániában a közalkalmazottak bére 2011-ben nőni fog

- Panelprogram folytatódik

- Egymillió képzetlen munkanélkülit kell elhelyezni!

- Újabb autóipari beruházás Rétságon

- Létrejönnek a kormányhivatalok

2009.

- Hétfőtől visszatér a heti 40 órás foglalkoztatásra a ZÁÉV Zrt

- Eszak-Magyarországi régióban 107 861 álláskereső

- Legjobb Munkahely Díj 2009

2008.

- Nem fizethetik meg a munkavállalók a gazdasági válság terheit

- 70 milliárd átcsoportosítása a foglalkoztatásra

- A foglalkoztatásban a leggyakoribb a diszkrimináció

2005.

- Béremelés 2006?

2004.

- Stratégia két hónapon belül

- Létszám és kereset a nemzetgazdaságban

- eLearning Fórum: kulcsszó a bizalom

- Közel egymilliárdos természetvédelemi támogatás az EU-tól

- SMART 2004-5 pályázati kiírás változásai

- Munkaadók költsége január 1-tõl

- Téli munkapiaci program hajléktalanoknak

- Távmunka: a gyakorlati megvalósítás tudnivalói

Ön a 111728 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.82.73.21