látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 104 hónap
Eltelt napok száma 3122 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 971 fő
- Napi új álláshelyek 165 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 854 640 fő


Célállapot -337 640 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Átlagkereset számítás
Vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések
Fizetés nélküli szabadság
Felelősség a leltárhiányért
Egyszerűsített foglalkoztatás
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Terhes lettem
Munkaszüneti napon történő munkavégzés
Start Plusz
Munkaalkalmassági-vizsgálatok adómentessége

Munkaügy

Külföldi diák foglalkoztatása

A bejelentéshez szükséges a magyar adóazonosító jel illetve TAJ szám

Megjelent: 2010. április 21., szerda | Forrás: HR Portál

Ugyanúgy, mint a nem hallgatói státuszban munkét vállalé külföldiek esetén, a diákoknál is az állampolgárság az első differenciálé tényező. Lehetőség szerint a felvételi eljárós legkorábbi szakaszában derítsük ki, hogy jelöltünk mely nemzetet képviseli.

Szabad mozgás, szabad munkavállalás

2009. január 1-je éta a Svájc és az EGT 29 tagállamának állampolgárságával rendelkező diákok - és nem diákok - esetén nincs olyan jogszabályi kritérium vagy limit, ami a foglalkoztatás útjába állhat. Amiről meg kell győződnünk, hogy a diák rendelkezik-e a bejelentéshez szükséges magyar adóazonosíté jellel illetve TAJ számmal.

Amennyiben ezek még nem állnak rendelkezésre, beszerzésük gyorsan intézhető. Az adóazonosíté jel bel- illetve, ennek hiányában, külföldi lakcímmel is igényelhető. Külföldi lakcímmel igényelve, egy hetet kell várnunk az adóazonosítéra a Kiemelt Adézék Igazgatéságán; magyarországi lakóhely igazolásával (lakcímkártya) nyomban kiadja a lakóhely szerint illetékes adóhivatal - amennyiben személyesen intézzük. Postai úton kérve számoljunk a postázás idejóvel is! Első körben az adószámról egy igazolást kapunk kézhez, papíron, míg magát az adókártyát (jóval) később küldik meg a kérelemben megjelölt címre. A foglalkoztatáshoz azonban az adóazonosíté önmagában már elég.

A TAJ kiadásának előfeltétele, hogy a hallgató rendelkezzen regisztráciés igazolással. A legtöbb oktatási intézmény ennek beszerzésében segítséget nyújt a diákoknak. A regisztráciés igazolás kiadását követő két-három héten belül pedig postán megérkezik a lakcímkártya.

Itt érdemes megjegyezni: amennyiben a hallgató csak regisztráciés igazolással - tehát lakcímkártyával még nem - rendelkezik, részére az illetékes REP papíralapú igazolást ad ki a TAJ számról, viszont ha a lakcímkártya is rendelkezésre áll, laminált TAJ-kártya lesz az eljárós eredménye.

Miután minden szükséges azonosíté a rendelkezésünkre áll, már csak egy fontos feladatunk maradt: mind a foglalkoztatás megkezdését, mind megszűnését írásban jelezni kell az illetékes Regionális Munkaügyi Központ felé, legkésőbb a be- illetve kilépés napján. Ennek megtörténtéről igazolást ad ki a munkaügyi központ, amelyet három évig köteles megőrizni a munkáltató.

Harmadik országbeliek

Az ún. "harmadik országbeliek" - mindazon külföldiek, akik nem tartoznak a fenti személyi körbe - foglalkoztatása alapesetben engedélyköteles. A vonatkozó szabályozés azonban számos személyi kört - például bevándorolt vagy letelepedett státuszban lévők, magyar állampolgár házastársa- mentesít a főszabály alél. Aki tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel tartózkodik Magyarországon, az ugyancsak engedély nélkül foglalkoztathaté, a jogszabály által meghatározott munkaidő maximum betartása mellett.

A kritériumok

A megfelelő státusz - tanulmányi célú tartózkodási engedély megléte. Ezt leendő munkatársunk útlevelében találjuk. Mindenképp ellenőrizzük az engedély típusát ('tanulmányok folytatása'), mivel más célú engedély esetén - pl. 'családegyesítés' vagy 'egyéb' - más szabályok az irányadóak. (Amire érdemes odafigyelni: az ügyintézés kezdetekor célszerű azt is ellenőrizni, hogy a többi mentesség valamelyike nem áll-e fenn - ugyanis könnyen kiderülhet, hogy leendő munkatársunk egyéb jogcímen kedvezőbb feltételekkel, a munkaidőkeret kikötése nélkül foglalkoztathaté.)

Nappali tagozat - igazolva

Bár a tanulmányi célú tartózkodás engedélyezésének feltétele a nappali tagozatos hallgatói jogviszony, a munkáltatónak is szüksége lesz eredeti hallgató jogviszony igazolásra, mégpedig minden szemeszter tekintetében. Az igazolás és a tartózkodási engedély másolatát helyezzünk el a foglalkoztatott diák személyi fájljában (a munkavállalási engedély aléli mentesség igazolására), az eredetire a TAJ-szám intézésénél lesz szükségünk.

Miért szükséges minden félévre bekérni az igazolást? Indoka, hogy a tartózkodás csak akkor jogszerű, ha a diák valóban fenntartja hallgatói jogviszonyát. Ellenkező esetben a tartózkodás okafogyottá válik és tartózkodási engedélyét az idegenrendészet visszavonhatja - s amennyiben így történik, a visszavonás pillanatától a foglalkoztatás jogellenes, annak minden hátrányos következményével együtt.

Emiatt minden félév kezdetekor kérjük be az igazolást. Ezt a regisztráciés időszakot követően az intézmények kötelesek kiadni - az irányadó időpontokat az oktatási intézmények hallgatói oldalain találjuk meg.

A munkaidő

A diákokra vonatkozó speciális munkaidő-szabályok az alábbiak:

A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy érában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben.

A legfontosabb szabály, hogy a szerződés maximum a tanulmányi célú tartózkodási engedély érvényességéig köthető meg - mivel az azt követő foglalkoztatás már engedélyköteles lenne.

Külön kell választani a szorgalmi időszakon belüli és azon kívüli munkavégzést. A szorgalmi időszak pontos hosszáról ugyancsak az adott oktatási intézmény hallgatói oldalán célszerű tájókozédni. Ezen időszakon belül a heti 24 érás foglalkoztatást kell a szerződésbe foglalni.

A szorgalmi időszakon kívülre esik az I. és II félév közötti vizsgaidőszak illetve a nyári szünet. Munka szempontjából ez utébbi a releváns - amennyiben a hallgató a nyarat is munkával tölti, erre az időszakra teljes munkaidős foglalkoztatása is lehetséges, a következő szorgalmi időszak kezdetéig - de természetesen csak akkor, ha a tartózkodási engedély a nyári időszakot is lefedi!

A fentieken felül szükségünk lesz még egy adóazonosíté jelre és TAJ számra is.

A TAJ szám kérelmezéséhez szükséges a hallgatói jogviszony igazolásának eredeti példánya - az egészségbiztosítási pénztárban is ezzel igazoljuk, hogy diákunk foglalkoztatása engedélymentes. Ne felejtsük el az útlevél, tartózkodási engedély és a szálláshely bejelentő másolatát sem. Harmadik országbeli diák részére az egészségbiztosítási pénztár papír alapú, havonta pecsételendő igazolást ad ki.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Alacsony bér, munkaerő-elvándorlás: ez lehetne a megoldás

- Érjen el nemzetközi karriert Kiskőrösön!

- Elfogyott a hazai munkaerő

- Komoly munkaerő-hiány van Komárom-Esztergom Megyében

- Önszabályozásra van szükség a tejágazatban

- Kevesebb új munkahely és fizetés várható a brit cégeknél

2014.

- Mintegy tizenegy hónapja emelkedik a foglalkoztatás Magyarországon

- 40 milliárd forint a fiatal álláskeresők képzésére és foglalkoztatására

- Meghosszabbították a megváltozott munkaképességűek támogatott foglalkoztatását

2011.

- Változások a munka törvénykönyvében

2010.

- Aláírták az Ajka Térségi Foglalkoztatási Paktumot

- Elfogadták a különadó új szabályait

- Az új adószabályok 2011

- Jövő év január 1-jétől létrejön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

- Elfogadták az új adó- és járulékszabályokat

- Romániában a közalkalmazottak bére 2011-ben nőni fog

- Panelprogram folytatódik

- Egymillió képzetlen munkanélkülit kell elhelyezni!

- Újabb autóipari beruházás Rétságon

- Létrejönnek a kormányhivatalok

2009.

- Hétfőtől visszatér a heti 40 órás foglalkoztatásra a ZÁÉV Zrt

- Eszak-Magyarországi régióban 107 861 álláskereső

- Legjobb Munkahely Díj 2009

2008.

- Nem fizethetik meg a munkavállalók a gazdasági válság terheit

- 70 milliárd átcsoportosítása a foglalkoztatásra

- A foglalkoztatásban a leggyakoribb a diszkrimináció

2005.

- Béremelés 2006?

2004.

- Stratégia két hónapon belül

- Létszám és kereset a nemzetgazdaságban

- eLearning Fórum: kulcsszó a bizalom

- Közel egymilliárdos természetvédelemi támogatás az EU-tól

- SMART 2004-5 pályázati kiírás változásai

- Munkaadók költsége január 1-tõl

- Téli munkapiaci program hajléktalanoknak

- Távmunka: a gyakorlati megvalósítás tudnivalói

Ön a 113203 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.82.73.21