látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 102 hónap
Eltelt napok száma 3069 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 068 fő
- Napi új álláshelyek 168 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 840 131 fő


Célállapot -323 131 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Utazási költségtérítés változása
Az átlagos statisztikai állományi létszám megállapításának megváltozott szabályai
Tájékoztató, annak kötelező tartalmi elemei
Az üzemanyag-megtakarítás címén kapott költségtérítés nem tekinthető a munkabér részének
Módosul a távolléti díj számítása
Szakképzési hozzájárulás felhasználása
Munkaerő felvétel szabályai
Alaki kötöttség a munkaviszony megszüntetéseknél
Munkavállalók alkalmazásával kapcsolatos nyilvántartások
Szabadság kiadásának rendje

Munkaügy

Külföldi diák foglalkoztatása

A bejelentéshez szükséges a magyar adóazonosító jel illetve TAJ szám

Megjelent: 2010. április 21., szerda | Forrás: HR Portál

Ugyanúgy, mint a nem hallgatói státuszban munkét vállalé külföldiek esetén, a diákoknál is az állampolgárság az első differenciálé tényező. Lehetőség szerint a felvételi eljárós legkorábbi szakaszában derítsük ki, hogy jelöltünk mely nemzetet képviseli.

Szabad mozgás, szabad munkavállalás

2009. január 1-je éta a Svájc és az EGT 29 tagállamának állampolgárságával rendelkező diákok - és nem diákok - esetén nincs olyan jogszabályi kritérium vagy limit, ami a foglalkoztatás útjába állhat. Amiről meg kell győződnünk, hogy a diák rendelkezik-e a bejelentéshez szükséges magyar adóazonosíté jellel illetve TAJ számmal.

Amennyiben ezek még nem állnak rendelkezésre, beszerzésük gyorsan intézhető. Az adóazonosíté jel bel- illetve, ennek hiányában, külföldi lakcímmel is igényelhető. Külföldi lakcímmel igényelve, egy hetet kell várnunk az adóazonosítéra a Kiemelt Adézék Igazgatéságán; magyarországi lakóhely igazolásával (lakcímkártya) nyomban kiadja a lakóhely szerint illetékes adóhivatal - amennyiben személyesen intézzük. Postai úton kérve számoljunk a postázás idejóvel is! Első körben az adószámról egy igazolást kapunk kézhez, papíron, míg magát az adókártyát (jóval) később küldik meg a kérelemben megjelölt címre. A foglalkoztatáshoz azonban az adóazonosíté önmagában már elég.

A TAJ kiadásának előfeltétele, hogy a hallgató rendelkezzen regisztráciés igazolással. A legtöbb oktatási intézmény ennek beszerzésében segítséget nyújt a diákoknak. A regisztráciés igazolás kiadását követő két-három héten belül pedig postán megérkezik a lakcímkártya.

Itt érdemes megjegyezni: amennyiben a hallgató csak regisztráciés igazolással - tehát lakcímkártyával még nem - rendelkezik, részére az illetékes REP papíralapú igazolást ad ki a TAJ számról, viszont ha a lakcímkártya is rendelkezésre áll, laminált TAJ-kártya lesz az eljárós eredménye.

Miután minden szükséges azonosíté a rendelkezésünkre áll, már csak egy fontos feladatunk maradt: mind a foglalkoztatás megkezdését, mind megszűnését írásban jelezni kell az illetékes Regionális Munkaügyi Központ felé, legkésőbb a be- illetve kilépés napján. Ennek megtörténtéről igazolást ad ki a munkaügyi központ, amelyet három évig köteles megőrizni a munkáltató.

Harmadik országbeliek

Az ún. "harmadik országbeliek" - mindazon külföldiek, akik nem tartoznak a fenti személyi körbe - foglalkoztatása alapesetben engedélyköteles. A vonatkozó szabályozés azonban számos személyi kört - például bevándorolt vagy letelepedett státuszban lévők, magyar állampolgár házastársa- mentesít a főszabály alél. Aki tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel tartózkodik Magyarországon, az ugyancsak engedély nélkül foglalkoztathaté, a jogszabály által meghatározott munkaidő maximum betartása mellett.

A kritériumok

A megfelelő státusz - tanulmányi célú tartózkodási engedély megléte. Ezt leendő munkatársunk útlevelében találjuk. Mindenképp ellenőrizzük az engedély típusát ('tanulmányok folytatása'), mivel más célú engedély esetén - pl. 'családegyesítés' vagy 'egyéb' - más szabályok az irányadóak. (Amire érdemes odafigyelni: az ügyintézés kezdetekor célszerű azt is ellenőrizni, hogy a többi mentesség valamelyike nem áll-e fenn - ugyanis könnyen kiderülhet, hogy leendő munkatársunk egyéb jogcímen kedvezőbb feltételekkel, a munkaidőkeret kikötése nélkül foglalkoztathaté.)

Nappali tagozat - igazolva

Bár a tanulmányi célú tartózkodás engedélyezésének feltétele a nappali tagozatos hallgatói jogviszony, a munkáltatónak is szüksége lesz eredeti hallgató jogviszony igazolásra, mégpedig minden szemeszter tekintetében. Az igazolás és a tartózkodási engedély másolatát helyezzünk el a foglalkoztatott diák személyi fájljában (a munkavállalási engedély aléli mentesség igazolására), az eredetire a TAJ-szám intézésénél lesz szükségünk.

Miért szükséges minden félévre bekérni az igazolást? Indoka, hogy a tartózkodás csak akkor jogszerű, ha a diák valóban fenntartja hallgatói jogviszonyát. Ellenkező esetben a tartózkodás okafogyottá válik és tartózkodási engedélyét az idegenrendészet visszavonhatja - s amennyiben így történik, a visszavonás pillanatától a foglalkoztatás jogellenes, annak minden hátrányos következményével együtt.

Emiatt minden félév kezdetekor kérjük be az igazolást. Ezt a regisztráciés időszakot követően az intézmények kötelesek kiadni - az irányadó időpontokat az oktatási intézmények hallgatói oldalain találjuk meg.

A munkaidő

A diákokra vonatkozó speciális munkaidő-szabályok az alábbiak:

A tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár keresőtevékenységet a szorgalmi időszakban hetente legfeljebb huszonnégy érában, szorgalmi időszakon kívül évente legfeljebb kilencven napon vagy hatvanhat munkanapon végezhet teljes munkaidőben.

A legfontosabb szabály, hogy a szerződés maximum a tanulmányi célú tartózkodási engedély érvényességéig köthető meg - mivel az azt követő foglalkoztatás már engedélyköteles lenne.

Külön kell választani a szorgalmi időszakon belüli és azon kívüli munkavégzést. A szorgalmi időszak pontos hosszáról ugyancsak az adott oktatási intézmény hallgatói oldalán célszerű tájókozédni. Ezen időszakon belül a heti 24 érás foglalkoztatást kell a szerződésbe foglalni.

A szorgalmi időszakon kívülre esik az I. és II félév közötti vizsgaidőszak illetve a nyári szünet. Munka szempontjából ez utébbi a releváns - amennyiben a hallgató a nyarat is munkával tölti, erre az időszakra teljes munkaidős foglalkoztatása is lehetséges, a következő szorgalmi időszak kezdetéig - de természetesen csak akkor, ha a tartózkodási engedély a nyári időszakot is lefedi!

A fentieken felül szükségünk lesz még egy adóazonosíté jelre és TAJ számra is.

A TAJ szám kérelmezéséhez szükséges a hallgatói jogviszony igazolásának eredeti példánya - az egészségbiztosítási pénztárban is ezzel igazoljuk, hogy diákunk foglalkoztatása engedélymentes. Ne felejtsük el az útlevél, tartózkodási engedély és a szálláshely bejelentő másolatát sem. Harmadik országbeli diák részére az egészségbiztosítási pénztár papír alapú, havonta pecsételendő igazolást ad ki.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2014.

- Százezer új munkahelyet hozhat Magyarországon a felhő

2011.

- A Bosch új gyártócsarnokát adták át Miskolcon

2009.

- Több mint ötezer friss diplomás regisztrált a munkaügyi központokban

- Tovább csökkent az első ízben munkanélküliségi segélyért fordulók száma

- Négymilliárd forint erdészeti közmunkaprogramra

2008.

- A munkaügyi hatóság hétvégén Etyeken tartott ellenőrzést

- Több mint egymilliárd forint büntetést szabott ki a munkavédelmi főfelügyelőség a nyáron

- A foglalkoztatási helyzetet a stagnálás jellemzi

2007.

- Mobilitási hét

- Luxemburg megnyitja munkaerõ-piacát a kelet-európaiak elõtt

- Modernizált munkaügyi központok

- Újabb munkaerőpiaci nyitás

- Sokan sokat tekertek

Ön a 110002 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.198.205.153