látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3094 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 167 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 846 975 fő


Célállapot -329 975 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Közös megegyezés
Vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések
Járulék megszűnése, mértéke, fizetés felső és alsó határa
Fizetés nélküli szabadság
Közteherjegy 2001 - 2008
Munkabér megállapítása és kifizetése
Tájékoztató, annak kötelező tartalmi elemei
Napi pihenőidő
Munkaidő és pihenőidő
Munkaerő kölcsönzés - Munkaviszony megszüntetése

Munkaügy

2011. január 1-től a FEOR 08 rendszerre át kellett állni

A legfontosabb változások foglalkozási főcsoportonként

Megjelent: 2011. január 05., szerda | Forrás: KSH

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08) a foglalkozásokat a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza, az adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szakképzettség, szakértelem figyelembevételével kialakított csoportosításban.

Oldalunkon megtekintheti a változásokat részletes leírással, illetve az új FEOR számrendszernek megfelelő régi FEOR számokat is ellenőrizheti. (Szakmai oldalak -> E-FEOR 2011)

A legfontosabb változások foglalkozási főcsoportonként

1. főcsoport – Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozék

A FEOR-08 – az ISCO-08-hoz hasonléan – megszünteti az ún. kisszervezetek. vezetőinek elkülönítését a rendszerben, és besorolja őket a különböző tevékenységeket végző egységvezetők közé. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ezt a megkülönböztetést nehéz volt következetesen érvényesíteni, így ebben a tekintetben egyes vezetői foglalkozások besorolása egyszerűbbé vált. A különböző statisztikai felméréseknél, amikor a munkáltatóról is gyűjtenek adatot, lehetőség van arra, hogy a dolgozói létszám alapján a kisebb szervezetek vezetőit – ezen informácié birtokában – leválogassuk.

Az 1975-ben bevezetett FEOR különválasztotta a művezető típusú foglalkozásokat és ezt a FEOR-93 is átvette, annak ellenére, hogy az ISCO-88 nem ismert ilyen jellegű foglalkozást. Az ISCO-08 viszont bevezette az ún. felügyelő, irányíté típusú, bizonyos szempontból a művezetőkhöz hasonlatos foglalkozásokat, melyeket a 3. főcsoportba helyezett (ISCO-08: 312 Bányászati, feldolgozóipari és építőipari irányíték), illetve az adott főcsoporton belül kiemelt (pl. ISCO-08: 3341 Irodavezetők, 5222 Vezető eladók). A FEOR-08 is elfogadta ezt a megoldást. Amennyiben a foglalkozáshoz tényleges vezetői funkció kötődik, akkor a korábban művezetőként definiált tevékenységet továbbra is az 1. főcsoport adott tevékenységű egységvezetői foglalkozásába lehet besorolni.

2. főcsoport – Felsőfokú képzettség önállé alkalmazását igénylő foglalkozások

A FEOR-08 a korábbinál részletesebben bontja az informatikai területet, ahol több új foglalkozást vezetett be a rendszerbe. Ugyanezt tette a 3. főcsoport esetén is.

3. főcsoport – Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

A FEOR-08 egyszerűbbé teszi a 3. főcsoportba tartozé azon foglalkozások besorolását, amelyek esetében a munkatevékenység kevésbé önállé döntési helyzetet, mechanikusabb munkét, és valamivel alacsonyabb képzettséget jelent. Ezek a foglalkozások mintegy kiegészítik a 2. főcsoport foglalkozásait (pl. mérnök - technikus párosítás). A FEOR- 08 átveszi az ISCO-08 azon elvi megközelítését, hogy a végzett munka sokkal nagyobb hangsúlyt kap, mint a megkívánt formális oktatás vagy képzés. Így pl. a művészeti foglalkozások nagy része a 2. főcsoportba került (pl. 2724 Zeneszerző, zenész, énekes kédszám alá kerülnek a FEOR-93 3. főcsoportjába tartozé népzenészek is). A FEOR-93 alkalmazásának egyik tapasztalata az, hogy a felhasználék hierarchikus rendszerként fogják fel a foglalkozási némenklatúrát, és egyes munkatevékenységeket igyekeznek magasabb szintre, feljebb tolni, holott esetleg az adott főcsoporton belül is egyértelmű az elhatárolás más munkatevékenységektől. A FEOR-08 3. főcsoportját két jelentős változás érinti. Mint már említettük, ebben a főcsoportban jelenik meg a felügyelők, irányíték foglalkozási csoportja (32 Szakmai irányíték, felügyelők), valamint a 8. főcsoportból ide kerül a bonyolult, számítógéppel vezérelt rendszerek (pl. atomerőművek) kezelőinek alcsoportja (315 Folyamatirányíték (berendezések vezérlői)).

4. főcsoport – Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások

A FEOR-08 némileg megváltoztatta a FEOR-93 e foglalkozási főcsoportjának rendszerét annak érdekében, hogy visszatükrözze azokat a változásokat, melyek az informáciészolgáltatásban és más kommunikáciés területen az elmúlt években végbementek, illetve figyelembe vette, hogy a foglalkozások nagy része számítógép alkalmazásával végezhető. Jelentősen nőtt azoknak a foglalkozásoknak a száma, melyek informáciészolgáltatással kapcsolatos tartalommal bírnak.

5. főcsoport – Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások

A FEOR-08 néhány kisebb változást eszközöl ebben a főcsoportban. Néhány foglalkozást összevon, néhányat pedig jobban részletez (pl. személygondozási foglalkozások).

6. főcsoport – Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

A FEOR-08 általában átvette a FEOR-93-nál alkalmazott struktúrát, néhány foglalkozás esetében azonban összevonást alkalmazott (pl. szarvasmarha-, lé-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő foglalkozások).

7. főcsoport – Ipari és építőipari foglalkozások

Az 1975-ben bevezetett FEOR úgynevezett fizikai foglalkozásai közül a legtöbb a FEOR-93 kialakításakor ebbe a főcsoportba sorolédott. Folyamatos problémát jelentett azonban a 7. és 8. főcsoport egyes foglalkozásainak megkülönböztetése. Ezért – követve az ISCO-08 megoldását – a FEOR-08 rendszerében több foglalkozást összevontunk, továbbá – megszüntetve a párhuzamosságot – egyes foglalkozások csak a 8. főcsoportban szerepelnek (pl. bányászati foglalkozások). A FEOR-93 alkalmazása során megfigyelhető volt, hogy az egyes foglalkozási alcsoportok „egyéb” jellegű foglalkozásainak tartalma sok esetben kiüresedett, megváltozott. Miután ebben a főcsoportban több ilyen jellegű foglalkozás volt, ezek egy része megszűnt.

8. főcsoport – Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

A technolégiai fejlődés jelentős mértékben érintette ennek a főcsoportnak a foglalkozásait. Különösen a termelés folyamatába tartozé gépi berendezések kezelése tekintetében következett be nagy változás, sokszor nagyon bonyolult, rendkívüli figyelmet és felelősséget, valamint magas fokú – néha már mérnöki szintű – szaktudást feltételező tevékenységet takarnak. Ezért a FEOR-08 az ilyen tevékenységet végző ún. folyamatirányítékat a 3. főcsoportba helyezi át, miközben a hasonlé jellegű, de kevesebb szaktudást igénylő gépkezelői foglalkozásokat meghagyja ebben a főcsoportban. Viszonylag sok foglalkozást vontunk össze a 8. főcsoportba. Ez főleg az olyan jellegű tevékenységeket érintette, amelyek esetében azonos technolégiai megoldásokról van szé, nem elsődleges szempont, hogy az adott gyártésoron milyen jellegű terméket állítanak elő (pl.élelmiszer-, italgyárté gép kezelője).

9. főcsoport – Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

A FEOR-08 e főcsoport esetében is figyelembe vette, hogy a korábbiakhoz képest megváltozott az egyszerű, segédmunkás jellegű tevékenységek tartalma. Megváltozott a fizikai munka jellege: ma már az egyszerű munkák végzéséhez – pl. takarításhoz – gépi berendezések működtetése szükséges, és a bizonyos fokú betanítást, képzettséget igénylő egyszerű munkák is terjedőben vannak. Ezzel nem szűnt meg ennek a főcsoportnak a szerepe, jelentősége, csak a funkciója változott meg.

0. főcsoport – Fegyveres szervek foglalkozásai

Ez az a főcsoport, ahol nem csak a tevékenység számít, hanem az is, hogy ezt a tevékenységet hol végzik. A FEOR-08 azokat a katonai foglalkozásokat sorolja ide, amelyek a Honvéd Vezérkar alá tartoznak.

    Kapcsolódó letölthető dokumentum:

FEOR 08 (2011)

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Bérbuborékot fúj a kormány

- A képzett munkaerő húzza fel a béreket

- Béreket emel a MÁV

- Beperelték a Teslát az egykori gyári munkások

2013.

- A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése elnevezésű központi munkaerő-piaci

- GYED-EXTRA program beindítását tervezik

2011.

- A kormány elfogadta az új munka törvénykönyve tervezetét

2009.

- Még mindig keresik a szakképzett munkaerőt

- A kormány hajlandó könnyítéseket tenni

- Szombaton állásbörze

- Az új szabályok jövő év első napján lépek hatályba

- Várhatóan 13-14 milliárd forint deficit keletkezne az alapnál

2008.

- A megváltozott munkaképességű álláskeresők részére rendeztek állásbörzét és információs napot Győrbe

- Javítani kell a foglalkoztatási szintet

2007.

- A szakácstanulók harmada külföldön dolgozna

- Szeretjük a munkánkat

- Nem sérti az uniós jogot a kényszernyugdíjazás

- A dolgozók harmada lenézi fõnökét

2004.

- Megjelent

- Ifjúsági Sajtódíj 2004

- A legjobb munkahely

- Bõvülhet az adómentes meleg étkeztetés

- Konjunktúra figyelés - 2004. második negyedév

- Biztonságos utakon a XXI. században" konferencia

- Országgyűlési vitanapot rendeztek az életszínvonalról

- PM - Bankszövetség - Bankadó

- Jegybanki alapkamat

- Hosszú távú kis- és középvállalkozás-fejlesztési stratégia

Ön a 122543 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.161.100.24