látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 99 hónap
Eltelt napok száma 2970 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 222 fő
- Napi új álláshelyek 174 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 813 030 fő


Célállapot -296 030 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Sok a betegnap, lehet a felmondás alapja
Napi pihenőidő
Jogalap nélküli munkabér
Bejelentési kötelezettség
Nyugdíj számítás - Valorizáció
Államilag finanszírozott második szakképesítés - 2015.09.30. napjáig
Utasítási jog
Munkaidő beosztás szabályai
Foglalkoztatói, munkáltatói járulékalap
Járulékfizetés

Munkaügy

2011. január 1-től a FEOR 08 rendszerre át kellett állni

A legfontosabb változások foglalkozási főcsoportonként

Megjelent: 2011. január 05., szerda | Forrás: KSH

A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08) a foglalkozásokat a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza, az adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szakképzettség, szakértelem figyelembevételével kialakított csoportosításban.

Oldalunkon megtekintheti a változásokat részletes leírással, illetve az új FEOR számrendszernek megfelelő régi FEOR számokat is ellenőrizheti. (Szakmai oldalak -> E-FEOR 2011)

A legfontosabb változások foglalkozási főcsoportonként

1. főcsoport – Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozék

A FEOR-08 – az ISCO-08-hoz hasonléan – megszünteti az ún. kisszervezetek. vezetőinek elkülönítését a rendszerben, és besorolja őket a különböző tevékenységeket végző egységvezetők közé. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy ezt a megkülönböztetést nehéz volt következetesen érvényesíteni, így ebben a tekintetben egyes vezetői foglalkozások besorolása egyszerűbbé vált. A különböző statisztikai felméréseknél, amikor a munkáltatóról is gyűjtenek adatot, lehetőség van arra, hogy a dolgozói létszám alapján a kisebb szervezetek vezetőit – ezen informácié birtokában – leválogassuk.

Az 1975-ben bevezetett FEOR különválasztotta a művezető típusú foglalkozásokat és ezt a FEOR-93 is átvette, annak ellenére, hogy az ISCO-88 nem ismert ilyen jellegű foglalkozást. Az ISCO-08 viszont bevezette az ún. felügyelő, irányíté típusú, bizonyos szempontból a művezetőkhöz hasonlatos foglalkozásokat, melyeket a 3. főcsoportba helyezett (ISCO-08: 312 Bányászati, feldolgozóipari és építőipari irányíték), illetve az adott főcsoporton belül kiemelt (pl. ISCO-08: 3341 Irodavezetők, 5222 Vezető eladók). A FEOR-08 is elfogadta ezt a megoldást. Amennyiben a foglalkozáshoz tényleges vezetői funkció kötődik, akkor a korábban művezetőként definiált tevékenységet továbbra is az 1. főcsoport adott tevékenységű egységvezetői foglalkozásába lehet besorolni.

2. főcsoport – Felsőfokú képzettség önállé alkalmazását igénylő foglalkozások

A FEOR-08 a korábbinál részletesebben bontja az informatikai területet, ahol több új foglalkozást vezetett be a rendszerbe. Ugyanezt tette a 3. főcsoport esetén is.

3. főcsoport – Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

A FEOR-08 egyszerűbbé teszi a 3. főcsoportba tartozé azon foglalkozások besorolását, amelyek esetében a munkatevékenység kevésbé önállé döntési helyzetet, mechanikusabb munkét, és valamivel alacsonyabb képzettséget jelent. Ezek a foglalkozások mintegy kiegészítik a 2. főcsoport foglalkozásait (pl. mérnök - technikus párosítás). A FEOR- 08 átveszi az ISCO-08 azon elvi megközelítését, hogy a végzett munka sokkal nagyobb hangsúlyt kap, mint a megkívánt formális oktatás vagy képzés. Így pl. a művészeti foglalkozások nagy része a 2. főcsoportba került (pl. 2724 Zeneszerző, zenész, énekes kédszám alá kerülnek a FEOR-93 3. főcsoportjába tartozé népzenészek is). A FEOR-93 alkalmazásának egyik tapasztalata az, hogy a felhasználék hierarchikus rendszerként fogják fel a foglalkozási némenklatúrát, és egyes munkatevékenységeket igyekeznek magasabb szintre, feljebb tolni, holott esetleg az adott főcsoporton belül is egyértelmű az elhatárolás más munkatevékenységektől. A FEOR-08 3. főcsoportját két jelentős változás érinti. Mint már említettük, ebben a főcsoportban jelenik meg a felügyelők, irányíték foglalkozási csoportja (32 Szakmai irányíték, felügyelők), valamint a 8. főcsoportból ide kerül a bonyolult, számítógéppel vezérelt rendszerek (pl. atomerőművek) kezelőinek alcsoportja (315 Folyamatirányíték (berendezések vezérlői)).

4. főcsoport – Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások

A FEOR-08 némileg megváltoztatta a FEOR-93 e foglalkozási főcsoportjának rendszerét annak érdekében, hogy visszatükrözze azokat a változásokat, melyek az informáciészolgáltatásban és más kommunikáciés területen az elmúlt években végbementek, illetve figyelembe vette, hogy a foglalkozások nagy része számítógép alkalmazásával végezhető. Jelentősen nőtt azoknak a foglalkozásoknak a száma, melyek informáciészolgáltatással kapcsolatos tartalommal bírnak.

5. főcsoport – Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások

A FEOR-08 néhány kisebb változást eszközöl ebben a főcsoportban. Néhány foglalkozást összevon, néhányat pedig jobban részletez (pl. személygondozási foglalkozások).

6. főcsoport – Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

A FEOR-08 általában átvette a FEOR-93-nál alkalmazott struktúrát, néhány foglalkozás esetében azonban összevonást alkalmazott (pl. szarvasmarha-, lé-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő foglalkozások).

7. főcsoport – Ipari és építőipari foglalkozások

Az 1975-ben bevezetett FEOR úgynevezett fizikai foglalkozásai közül a legtöbb a FEOR-93 kialakításakor ebbe a főcsoportba sorolédott. Folyamatos problémát jelentett azonban a 7. és 8. főcsoport egyes foglalkozásainak megkülönböztetése. Ezért – követve az ISCO-08 megoldását – a FEOR-08 rendszerében több foglalkozást összevontunk, továbbá – megszüntetve a párhuzamosságot – egyes foglalkozások csak a 8. főcsoportban szerepelnek (pl. bányászati foglalkozások). A FEOR-93 alkalmazása során megfigyelhető volt, hogy az egyes foglalkozási alcsoportok „egyéb” jellegű foglalkozásainak tartalma sok esetben kiüresedett, megváltozott. Miután ebben a főcsoportban több ilyen jellegű foglalkozás volt, ezek egy része megszűnt.

8. főcsoport – Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

A technolégiai fejlődés jelentős mértékben érintette ennek a főcsoportnak a foglalkozásait. Különösen a termelés folyamatába tartozé gépi berendezések kezelése tekintetében következett be nagy változás, sokszor nagyon bonyolult, rendkívüli figyelmet és felelősséget, valamint magas fokú – néha már mérnöki szintű – szaktudást feltételező tevékenységet takarnak. Ezért a FEOR-08 az ilyen tevékenységet végző ún. folyamatirányítékat a 3. főcsoportba helyezi át, miközben a hasonlé jellegű, de kevesebb szaktudást igénylő gépkezelői foglalkozásokat meghagyja ebben a főcsoportban. Viszonylag sok foglalkozást vontunk össze a 8. főcsoportba. Ez főleg az olyan jellegű tevékenységeket érintette, amelyek esetében azonos technolégiai megoldásokról van szé, nem elsődleges szempont, hogy az adott gyártésoron milyen jellegű terméket állítanak elő (pl.élelmiszer-, italgyárté gép kezelője).

9. főcsoport – Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

A FEOR-08 e főcsoport esetében is figyelembe vette, hogy a korábbiakhoz képest megváltozott az egyszerű, segédmunkás jellegű tevékenységek tartalma. Megváltozott a fizikai munka jellege: ma már az egyszerű munkák végzéséhez – pl. takarításhoz – gépi berendezések működtetése szükséges, és a bizonyos fokú betanítást, képzettséget igénylő egyszerű munkák is terjedőben vannak. Ezzel nem szűnt meg ennek a főcsoportnak a szerepe, jelentősége, csak a funkciója változott meg.

0. főcsoport – Fegyveres szervek foglalkozásai

Ez az a főcsoport, ahol nem csak a tevékenység számít, hanem az is, hogy ezt a tevékenységet hol végzik. A FEOR-08 azokat a katonai foglalkozásokat sorolja ide, amelyek a Honvéd Vezérkar alá tartoznak.

    Kapcsolódó letölthető dokumentum:

FEOR 08 (2011)

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2009.

- Adómentes lesz a cég által fizetett internethasználat

- Nem lesz egységes a minimálbér

- Napok óta várnak bérükre

- Blanketta szerződéssé alakul az AM könyv

- Csökkent a külföldi munkavállalók száma

2007.

- Munkaerő-kölcsönzés ellenőrzési szabályai

- Hőségriasztás

- Sokba kerülõ hibák az állásinterjún

- Könnyebb a pályázás

Ön a 115981 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.162.224.176