látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3145 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 860 936 fő


Célállapot -343 936 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Pihenőnapi szabályok változása
Munkaviszony megszüntetése határozott időre létesített munkaviszony esetén
2011 - Minimálbér, foglalkoztatás, munkavállalás, munkaerőpiac
Belföldi kiküldetés
Munkaviszony jogellenes megszűnése
Egyéni vállalkozó járulékai, járulékalapja
Nyugdíj számítás - Valorizáció
Külföldi állampolgár foglalkoztatása - Kivételek az általános szabályok alól
Munkaügyi ellenőrzések
Szinlelt szerződés

Munkaügy

Tgyás igénylés

A 2010. május 1-től hatályba lépett jogszabályi változások a terhességi-gyermekágyi segély (Tgyás) igénylésre jogosultak körét szűkíti

Megjelent: 2010. november 25., csütörtök | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A május 1-től hatályba lépett  jogszabályi változások a terhességi-gyermekágyi segély (Tgyás) igénylésre jogosultak körét szűkíti, azonban egy átmeneti szabály szerint a május 1-e után születendő gyermeknél bizonyos feltételek fennállása esetén is április 30-i szabályozást kell alkalmazni a benyújtott igény elbírálása során. A jogosultság megállapításánál alkalmazandé eljárósra kiadott OEP tájókoztató teljes terjedelemben az alábbiakban olvashaté. Tgyás jogosultság feltételei 2010. április 30-t követően született gyermekek esetében annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy

a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénzfolyósításának, illetve a biztosítási jogviszony megszűnését

követően táppénzfolyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követően 28 napon belül szül. 

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe bele kell számítani:

a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, Tgyás, Gyed folyósításának az idejót,

közép- vagy felsőfokú intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejóből 180 napot,

a rehabilitációs járadék folyósításának idejót.

A jogosultsághoz szükséges biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi LXXIX. törvény 2010. május 1-jótől hatályos rendelkezései a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 40. §, illetve a 42/A. §-ában előírtakat, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díjra valé jogosultság szabályait alapvetően médosították.

Az igények elbírálásához tájókoztatásul közöljük az OEP kapcsolatos állásfoglalását.

Az Ebtv. 40. §-ának (2) bekezdése alapján: „A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

a)  a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejót,

b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejóből 180 napot,

c) a rehabilitációs járadék folyósításának idejót.”

Az előbbiekben hivatkozott 2009. évi LXXIX. törvény 51. § (6) bekezdése szerint:

„A terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében, valamint a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás e törvénnyel megállapított időtartamának vonatkozásában az 50. § (6) bekezdés szerinti:

a) időpontban folyamatban levő ügyekben a 2010. április 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni,

b) időpontot megelőzően megállapított ellátást az e törvény szerinti módosítás nem érinti,

c) időpont előtt született gyermekekre tekintettel igényelt ellátásra akkor is a 2010. április 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni, ha az igénylés ezt az időpontot követően történik.”

A 2010. május 1-jón hatályba lépő jogszabály, valamint az átmeneti rendelkezések értelmében a terhességi-gyermekágyi segélyre valé jogosultság megállapításánál az alábbiak szerint kell eljárni:

Abban az esetben, ha igénylő 2010. május 1-je előtti időponttól kéri a terhességi-gyermekágyi segély megállapítását, és a szülés várhaté időpontját megelőző 28 nap bármelyike még 2010. május 1-je előtti időpontra esik, akkor az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett a 2010. április 30-án hatályos jogszabályok szerint kell az ellátást részére megállapítani.

Tehát az ellátás igénylésének időpontja (függetlenül az igény benyújtásának dátumától, természetesen az igényérvényesítési határidő betartásával) és az ellátásra valé jogosultság időpontja függvényében:

1.)  Ha a gyermek 2010. május 1-jót megelőzően született, akkor az elbírálás során a 2010. április 30-án hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

2.) Ha a szülés tényleges időpontja még nem ismert, az igénylő a szülés várhaté időpontját megelőző 28 naptól igényli az ellátást, és ez az időpont 2010. május 1-je előtti időpont, akkor az elbírálás során a 2010. április 30-án hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

3.) Ha a szülés tényleges időpontja még nem ismert, az igénylő a szülés várhaté időpontját megelőző 28 naptól igényli az ellátást, és a jogosultsága 2010. május 1-je előtti időponttól megállapítható, de a tényleges folyósítás – folyósítási korlát miatt (pl.: gyermekgondozási segélyben, vagy munkabérben részesült) – 2010. április 30-a utáni időponttól történik, az elbírálás során a 2010. április 30-án hatályban levő jogszabályokat kell alkalmazni.

4.) Ha a szülés tényleges időpontja még nem ismert, az igénylő a szülés várhaté időpontját megelőző 28 napnál későbbi időponttól igényli az ellátást, és ez az időpont már 2010. április 30-a utáni időpont, az elbírálás során a 2010. május 1-jón hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. (Tehát az igénylő a szülés várhaté időpontjának figyelembevételével már 2010. május 1-je előtti időponttól jogosult lehetne az ellátásra, de ténylegesen csak 2010. április 30-a utáni időponttól igényli az ellátást.)

5.) Ha a szülés tényleges időpontja még nem ismert, az igénylő a szülés várhaté időpontját megelőző 28 naptól igényli az ellátást, és ez az időpont 2010. április 30-a utáni időpontra esik, akkor az elbírálás során a 2010. május 1-jón hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

6.) Ha az igénylő a biztosítás megszűnését követően (passzív jogon) igényli a terhességi-gyermekágyi segélyt, akkor a jogosultságot csak a szülés tényleges időpontjának ismeretében lehet elbírálni. Ha az igénylő a szülés tényleges időpontjának ismeretében jogosult az ellátásra, és a jogosultsági feltételekkel 2010. május 1-je előtti időponttól rendelkezik (tehát a szülés várhaté időpontját megelőző 28. nap 2010. május 1-je előtti időpont) és az igénylő 2010. május 1-je előtti időponttól igényli is az ellátást, akkor az elbírálás során a 2010. április 30-án hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

7.) Ha az igénylő passzív jogon igényli a terhességi-gyermekágyi segélyt, akkor a jogosultságot csak a szülés tényleges időpontjának ismeretében lehet elbírálni. Ha az igénylő a szülés tényleges időpontjának ismeretében jogosult az ellátásra:

- a jogosultsági feltételekkel 2010. április 30-a utáni időponttól rendelkezik (tehát a szülés várhaté időpontját megelőző 28. nap 2010. április 30-a utáni időpont),

- vagy a jogosultsági feltételekkel 2010. május 1-je előtti időponttól rendelkezik (tehát a szülés várhaté időpontját megelőző 28. nap 2010. május 1-je előtti időpont) de az igénylő csak 2010. április 30-a utáni időponttól igényli az ellátást,

akkor az elbírálás során a 2010. május 1-jón hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

8.) Ha az igénylő az ellátásra vonatkozó igényét visszamenőleg nyújtja be, például 2010.11.10-én, mely szerint 2010.05.25-én szült, és a terhességi-gyermekágyi segélyt a szülés várhaté időpontját megelőző 28 nappal, 2010.04.27-től igényli, akkor az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető, azaz az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától (2010.05.01-től) lehet az ellátást részére megállapítani. Ebben az esetben a 2010. május 1-jón hatályos jogszabályt kell alkalmazni.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2013.

- Indulhat a GYED-Extra

2011.

- Új üzemet avatott az Eissmann

- Egyszerű Állam Programja - kevesebb adminisztráció

2010.

- A tervezett ezer főnél háromszázzal kevesebbet épít le a GE

- Egyre kevesebb az elbocsátás

- Húszezer új munkahely

- A versenyszféra nem lesz képes felszívni az elbocsátottakat

2009.

- Hitelválság után foglalkoztatási válság jön

2008.

- 200 ezer, rendszeres szociális segélyből élő ember újra dolgozhat

2004.

- Megjelent az APEH 2005 évre kiadott nyomtatványkitöltõ programja - eBEV

- Gázolajár csökkenése - 2004. december 13. Hétfõ

- 2005. évi privatizáció

- Az APEH is megállapíthatja az adónkat - itt az ADAM

Ön a 113928 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 52.91.245.237