látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 100 hónap
Eltelt napok száma 3002 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 170 fő
- Napi új álláshelyek 172 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 821 790 fő


Célállapot -304 790 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Nyugdjj
Passzív jogú táppénz - 2011.7.01.-től megszűnt
Munkaidőkeret alkalmazásának szabályai
Biztosított jogviszony fogalma, tartalma
Az MT változásai 2011. augusztus 1 napjától
Munkavállaló és a GPS
Munkaviszony létrejötte
Közös megegyezés
Munkaalkalmassági-vizsgálatok adómentessége
Munkaidő és pihenőidő

Munkaügy

Kereskedelmi dolgozók szakmai végzettsége

2012 január 1-től kiskereskedelmi tevékenység keretében az értékesítéséhez az azt végző személynek a meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie

Megjelent: 2012. január 01., vasárnap | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

2012 január 1-napjával a kiskereskedelmi és a vendéglátéi tevékenységre vonatkozéan lejárt a türelmi határidő a szakképesítéssel történő foglalkoztatásra vonatkozéan. Ezen időponttól kezdődően a Munkáltaté kizárólag a kereskedelmi és vendéglátéi tevékenységek folytatásához szükséges és az adott munkakörre előírt szakképesítéssel foglalkoztathatja a Munkavállalét. 

A kereskedelmi tevékenységek folytatásának egyéb feltételei

5. § (1) A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék - saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék - eredetét hitelt érdemlően igazolé bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatéság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentumokat öt napon belül bemutatni.

(2) A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárlé a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatéságát ellenőrizhesse az üzletben vagy - egyéb kereskedési formák esetében - ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárlé jelen van.

(3) Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében valé értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(4) Az üzletekben jól láthaté és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatéság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlék könyvét kell elhelyezni. A vásárlék a vásárlék könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlét e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

(5) A vásárlék könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatéság hitelesíti, feltüntetve a vásárlék könyve megnyitásának időpontját.

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

A kereskedelemről szélé 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazés alapján - a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szélé 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában foglalt feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel - csak az ott megjelölt képesítéssel, illetve a *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szélé igazolás (a továbbiakban: szaktanfolyami képzettség) birtokában végezhetők.

(2) A rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadhaté a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.

(3) A rendelet mellékletében ** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadhaté a szakiránynak megfelelő magasabb szintű szakirányú végzettség is.

(4) A rendelet mellékletében *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szaktanfolyami képzettség helyett elfogadhaté az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását biztosíté egyéb szaktanfolyami képzettség is.

(5) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazandé a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szélé törvény szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatékra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szélé törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúlé szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

(6) A rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott előírások nem terjednek ki a kereskedelemről szélé 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott automatából történő értékesítésre, és csomagküldő kereskedelmet folytató személyekre, valamint a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szélé rendeletben meghatározott kistermelőre.

2. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett szakképesítést tanúsíté bizonyítványok érvényességét, illetve további alkalmazhatéságát.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

 (2)-(3)

(4) Az e rendelet mellékletében meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szélé 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

(5) E rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott tevékenységek esetében a Kertv.-ben meghatározott kereskedelmi ügynöki tevékenységet, közterületi értékesítést, vásári és piaci értékesítést, valamint üzleten kívüli kereskedést folytató személyeknek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

    Kapcsolódó letölthető dokumentum:

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- Történelmi csúcson a magyarok száma – éhbért fizetnek Ausztriában az idénymunkásoknak?

- Az autóipari Sicta Kft. 3,4 milliárd forintos beruházással bővíti felsőzsolcai gyárát

- Megszólalt Szíjjártó: ezért várják a külföldi munkavállalókat

- Egyre nagyobb a nyomás - komoly áremelkedés jöhet a boltokban?

2016.

- A munkavállalók javára módosult a munka törvénykönyve

- Nagy béremelések várnak a magyarokra - Itt az új prognózis

2012.

- Közel 50%-os leépítés a Car-Inside üzemében

- Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta Magyarországot

- A Deutsche Banknál ezer főt érintő elbocsátási tervek is vannak

2010.

- Csökken a munkanélküli segélyek száma

2009.

- Munkaadók tájékoztatási kötelezettsége a munkavállaló felé

- Megállíthatatlan a Szlovák munkanélküliség

- Múlt szerdán tartott ellenőrzést a munkaügy

- Elindult a 800 millió eurós beruházás

- Újabb biztosító a munkanélküliség-biztosítások piacán

- Egy év alatt 1,4%-os növekedés

- Több mint ezer építőipari cég került végelszámolás alá 2009 első félévében

2008.

- Munkaerőgazdálkodási felmérés (AFSZ/2008/2)

2005.

- Nyolcezer pályakezdõ a munkaügyi központokban

Ön a 110925 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.92.170.149