látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 104 hónap
Eltelt napok száma 3119 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 971 fő
- Napi új álláshelyek 165 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 853 818 fő


Célállapot -336 818 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Versenytilalmi megállapodás
Megszűnik a passzív táppénz
Munkaügyi vita
Átmeneti járadék
Egyszerűsített foglalkoztatás
Rendkívüli munkavégzés
Pótszabadság szabályai 2012. január 1-től
EU/EGT tagállamok aktuális munkaerő-piaci magatartása magyar munkavállalók tekintetében
Állásidő
Másodállás, mellékfoglalkozás

Munkaügy

Kereskedelmi dolgozók szakmai végzettsége

2012 január 1-től kiskereskedelmi tevékenység keretében az értékesítéséhez az azt végző személynek a meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie

Megjelent: 2012. január 01., vasárnap | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

2012 január 1-napjával a kiskereskedelmi és a vendéglátéi tevékenységre vonatkozéan lejárt a türelmi határidő a szakképesítéssel történő foglalkoztatásra vonatkozéan. Ezen időponttól kezdődően a Munkáltaté kizárólag a kereskedelmi és vendéglátéi tevékenységek folytatásához szükséges és az adott munkakörre előírt szakképesítéssel foglalkoztathatja a Munkavállalét. 

A kereskedelmi tevékenységek folytatásának egyéb feltételei

5. § (1) A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék - saját előállítású termék esetén a termékhez felhasznált nem saját előállítású termék - eredetét hitelt érdemlően igazolé bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatéság felhívására köteles az eredeti bizonylatokat, dokumentumokat öt napon belül bemutatni.

(2) A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárlé a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, annak méretét, súlyát, illetve használhatéságát ellenőrizhesse az üzletben vagy - egyéb kereskedési formák esetében - ha a termék rendelkezésre bocsátásakor mind a kereskedő vagy annak képviselője, mind pedig a vásárlé jelen van.

(3) Egyes termékek kiskereskedelmi tevékenység keretében valé értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie.

(4) Az üzletekben jól láthaté és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatéság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlék könyvét kell elhelyezni. A vásárlék a vásárlék könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlét e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

(5) A vásárlék könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatéság hitelesíti, feltüntetve a vásárlék könyve megnyitásának időpontját.

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

A kereskedelemről szélé 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazés alapján - a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szélé 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában foglalt feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel - csak az ott megjelölt képesítéssel, illetve a *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szélé igazolás (a továbbiakban: szaktanfolyami képzettség) birtokában végezhetők.

(2) A rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadhaté a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.

(3) A rendelet mellékletében ** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadhaté a szakiránynak megfelelő magasabb szintű szakirányú végzettség is.

(4) A rendelet mellékletében *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szaktanfolyami képzettség helyett elfogadhaté az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását biztosíté egyéb szaktanfolyami képzettség is.

(5) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazandé a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szélé törvény szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatékra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szélé törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúlé szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

(6) A rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott előírások nem terjednek ki a kereskedelemről szélé 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott automatából történő értékesítésre, és csomagküldő kereskedelmet folytató személyekre, valamint a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szélé rendeletben meghatározott kistermelőre.

2. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett szakképesítést tanúsíté bizonyítványok érvényességét, illetve további alkalmazhatéságát.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

 (2)-(3)

(4) Az e rendelet mellékletében meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szélé 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

(5) E rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott tevékenységek esetében a Kertv.-ben meghatározott kereskedelmi ügynöki tevékenységet, közterületi értékesítést, vásári és piaci értékesítést, valamint üzleten kívüli kereskedést folytató személyeknek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

    Kapcsolódó letölthető dokumentum:

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2017.

- A robotizáció itt van és munkahelyeket veszélyeztet

- Több tízezer új munkaerőre kell az agráriumba

- Fordulat a hazai munkaerőpiacon: már a menekültekre is szükség van?

- Kiderült, mennyit túlóráznak a magyar boltokban

2016.

- Járulékcsökkentés: ennyivel több marad a zsebünkben jövőre

- Növelnék a közmunkából a versenyszférába lépők számát

- Kismamák és tanulók kezében a gazdaság jövője

- Tanárok, figyelem! Ingyenes képzést indít az OH

- A bérezési rendszer reformja jöhet?

- Négy év után először romlott a magyar üzleti klíma

- A munkaerőgondokra kerestek megoldást a kormányfővel

- Parragh László: a vállalkozások kedvezően ítélik meg az üzleti környezetet

- Dobjon el mindent! Halálba vihet a munkamánia

2010.

- Alig van munkanélküli Svájcban

- Az Erste mintegy 250 dolgozóját elküldi

- Január elsejétől megszűnik a RÁT

- Ösztönözni kell a fiatalokat, hogy szakmát tanuljanak

- Graffiti takarítás minimálbérért

- Harminc új munkahely Sárospatakon

2007.

- Románia - minimálbér 37.000.- Ft

- Vasárnapi nyitvatartás: a szakma döntsön!

- Változnak a munkaügyi szabályok

- A munkaerőpiac legnagyobb gondja az inaktivitás

- Közel 10 milliárd a legnagyobb összegű APEH tartozás

- A vártnál magasabb az inflációs ráta

- ÁFA törvény változásai

2005.

- Elbocsátás helyett részmunkaidõ a MÁV-nál

- Rendelet a munkaügyi viszonyok minõsítésérõl

2004.

- Megkezdõdött a Európa-terv 2. elõkészítése

Ön a 117051 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.196.190.32