látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3096 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 166 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 847 522 fő


Célállapot -330 522 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaidő nyilvántartás, jelenléti ív, annak vezetése, tartalmi elemek
A nyugdíjbavonulás feltételei 2010. január 01-től
Munkarend, munkaidő beosztás illetve annak közlése
Alaki kötöttség a munkaviszony megszüntetéseknél
Belföldi kiküldetés
Munka Törvénykönyve változás 2009.január 1. napjától
Munkaközi szünet
Jogalap nélküli munkabér
A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelez
Állásidő

Támogatások

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási támogatása

Ki tartozik 2013-ban foglalkoztatási támogatások, kedvezmények szempontjából a megváltozott munkaképességű személyek körébe

Megjelent: 2013. május 27., hétfő | Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A megváltozott munkaképességű személyek köre az egyes támogatások, kedvezmények, ezen belül a támogatott foglalkoztatás különböző esetei tekintetében eltérnek.

 

1. Ki a megváltozott munkaképességű támogatott foglalkoztatás szempontjából?

 

A) A 6/1996.(VII. 16.) MüM rendelet 11. § alapján nyújtható foglalkoztatást bővítő bértámogatás alkalmazásában a rendelet hatályos szövege alapján az a megváltozott munkaképességű személy, aki 

a) rehabilitációs járadékban részesül, továbbá

b) álláskereső és a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel,

azaz

- munkaképesség csökkenése (mkcs)  az OOSZI/ORSZI minősítése alapján legalább 50%-os,

- egészségkárosodása 2008. január 1.-t követően legalább 40%, 

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 23. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján látási fogyatékosnak minősül, vagy a vakok személyi járadékában részesül, vagy

- az Ftv. 23. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt fogyatékossági támogatásban részesül,

- külön jogszabály (335/2009. (XII. 29). Korm. r.) szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minősül és erre tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló külön törvény szerint adóalapot csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosult, vagy

- siket vagy súlyosan nagyothalló, halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb értékét eléri vagy meghaladja, vagy

- a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló külön jogszabály (102/2011. (VI. 29.) Korm. r. szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, vagy

- az egészségkárosodás – az ORSZI szakvéleménye szerint - 50-79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható, vagy

- az előzőekben meghatározott mértékű munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetőleg fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az OOSZI, vagy az ORSZI szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg más munkakörben vagy foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább;

A MüM rendelet alapján nem támogatható az 2011. évi CXCI. törvény alapján komplex minősítés során minősített személyek foglalkoztatása.

A rendelet aktualizálása, így a megváltozott munkaképességű személyek jogosult köre módosítása is a közeljövőben meg fog történni.

 

B) Ki lehet megváltozott munkaképességű munkavállaló a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alkalmazásában?

 Megváltozott munkaképességű az személy, aki

a) aki az új komplex minősítés alapján rehabilitálható (minősítése: 31–60% egészség, B1, C1 kategória), 

b) akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján nem javasolt (Minősítése: 1–60% egészség (B2, C2, D kategória), (2011. évi CXCI. tv. 25. §(1)) 

Továbbá a 2011.évi CXCI. tv. 38. § (3) bekezdés alapján 

c) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült és az öregségi nyugdíjkorhatárt több mint öt év múlva éri el (2012. január 1-től rehabilitációs ellátásban részesül, felülvizsgálatra vár) a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, (Minősítése: 40–79% öek, 50–67% mkcs), valamint átmenetileg 

az Mmtv. 26. § alapján kiállítható hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legkésőbb 2013. december 31-ig megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni, azt a munkavállalót is, 

d) akinek a foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012 decemberében a 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm r 2005) alapján megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült, és az a) b) c) pontok alá nem tartozik.

Kik is ők? 

- (minősítése: 40–79% öek, 50–67% munkaképesség csökkenés (mkcs) (életkora legfeljebb 5 évvel az öregségi nyugdíj előtt);

- minősítése: 80–99% öek, 100% mkcs., életkortól függetlenül. 

- fogyatékossága: súlyos mozgássérült, hallássérült, látássérült, értelmi fogyatékos, autizmussal élő, a Korm r 2005 szerinti igazolásokkal, továbbá 

- az előzőekben meghatározott mértékű munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetőleg fogyatékosság nem állapítható meg, azonban az OOSZI, vagy az ORSZI szakvéleménye szerint jelenlegi munkakörében vagy tanult foglalkozásában, illetőleg más munkakörben vagy foglalkozás keretében személyre szóló rehabilitáció megvalósításával foglalkoztatható tovább)

 

2. Melyik munkáltató jogosult az összevont adóalap csökkentésére megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása után?

Az összevont adóalap csökkentésére jogosult a munkáltató, 

a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 21. § (1) a);  49/B. § (6) a) alapján, ha legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazottat foglalkoztat, személyenként havonta az alkalmazottnak fizetett munkabérrel, de legfeljebb a hónap első napján érvényes havi minimálbérrel, 

b) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 évi LXXXI. törvény 7. § (1) v) alapján, ha legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű munkavállalónak kifizetett munkabérrel, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbérrel, feltéve, hogy az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben nem haladja meg a 20 főt.

A 2008, illetve 2012. január 1-től módosuló minősítési rendszerben az 50% mkcs.-nek megfelelő mértékű károsodás ennek a kedvezménynek az igénybevételére nem jogosít!

 

3. Ki a megváltozott munkaképességű munkavállaló a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása szempontjából?

Ezen személyek körét a 2011.évi CXCI. törvény 22. § határozza meg.

Az Mmtv. 22. § végrehajtása során megváltozott munkaképességű személy az a legalább 4 órában foglalkoztatott személy 

a) akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke az Országos Orvosszakértői Intézet (OOSZI), vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének (MOSZI) igazolása szerint legalább az 50%-ot eléri, vagy 

b) akinek az össz-szervezeti egészségkárosodása az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézet (ORSZI) minősítése szerint legalább 40%-os, vagy

c) akinek az egészsége a Rehabilitációs Hatóság komplex minősítése szerint legfeljebb 60%-os, vagy 

d) aki fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy

e) aki vakok személyi járadékában részesül.

Az, akinek a foglalkoztatása korábban adókedvezményre jogosított, és most nem, vagy fennálló súlyos egészségkárosodása alapján munkáltatói megítélés szerint erre jogosult lenne, jogosult egészségi állapotának mértékéről Hatósági Bizonyítványt, vagy fogyatékossági támogatást igényelni.

 

4. Szociális hozzájárulási adó kedvezményre jogosultak

 

A) Munkáltatók a rehabilitációs kártya alapján 

Rehabilitációs kártyára a 2004 évi CXXIII. tv. 16/A. § alapján az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a 2011 évi CXCI. tv. alapján a rehabilitációs hatóság  által végzett komplex minősítés szerint

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, B1 vagy

b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel. C1

Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki

a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, vagy

b) rehabilitációs járadékban részesül.

 

B) Foglalkoztatók jogosultsága megváltozott munkaképesség alapján

A kedvezmény megilleti a 2011. évi CLVI. törvény 462/A. § alapján

a) Az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból;

b) a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel terhelő adóból, ha 

a) az egyéni vállalkozó, illetve a tag a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32–33. §-a alapján korábbi rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját felváltó rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy

b) ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag komplex minősítést követően rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 50%-os.  

A komplex minősítést követően rehabilitációs ellátásban, 51–60%-os egészségi állapot alapján rokkantsági ellátásban részesülő, vagy ellátásra nem jogosult személy károsodása fennállása esetén sem jogosult a kedvezményre!

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2010.

- Ötvenezres elbocsátás a közszférában?

- 300 ezer új munkahely lesz jövőre Németországban

2008.

- Álrevizorok három és fél milliós bírsággal fenyegettek egy kaposvári vállalkozót

2004.

- Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó közúthálózat építésének támogatására

- IHM - NKTH közös pályázat mobil kommunikációs K+F Centrum létrehozására

- KIOP környezeti kármentesítés pályázati feltételeinek módosulása

- Közoktatás Minõségéért Díj 2004

Ön a 68146 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.92.160.119