látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3096 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 166 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 847 522 fő


Célállapot -330 522 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Rehabilitációs járadék
Csoportos leltárfelelősség
Munkaviszony megszüntetése
Napi pihenő
Átirányítás megtagadása, következménye
Egyéb jogviszony
Sok a betegnap, lehet a felmondás alapja
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás - 2012.01.01
Tanulói szerződés, szakmai gyakorlat
Nyugdíjszabályok 2009. január 1. napjától

Támogatások

Prevencionális képzés támogatása

TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001-12/1-2012-0001 Újra tanulok elnevezésű kiemelt projektről

Megjelent: 2014. március 07., péntek | Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal

Az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001-12/1-2012-0001 „Újra tanulok” elnevezésű kiemelt projektről

   Témához kapcsolódik

[ 2017-12-08 ] Dr. Takács Árpád: A Békés megyei munkaerő helyben tartása a cél

[ 2017-11-27 ] Megállapodást írtak alá az agrárszakképzésért

[ 2017-11-20 ] "A kormány diktálja, mi lesz a munkahelyeken - ennyi a párbeszéd"

[ 2017-11-02 ] Hegesztő-szimulátoros duális képzés lesz

[ 2017-10-30 ] Felnőttképzéssel is csökkentenék a szakemberhiányt

[ 2017-10-13 ] Varga bemondta: ezek alapján soha nem látott kedvezményt kaphatnak a nyugdíjasok

[ 2017-10-06 ] Gyakorlati képzéseket sürget az EU

[ 2017-10-04 ] Alba Regia felsóoktatási expó, majd FHM állásbörze

[ 2017-10-04 ] A szakképzés megújítását szorgalmazza a munkaadók és gyáriparosok országos szövetsége

[ 2017-09-21 ] Kellene a munkaerő, de olyan bonyolult az inasképzés, hogy szinte senki nem vállalja

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok” elnevezésű országos projektet, mely képzéssel kívánja elősegíteni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 projekt lebonyolítója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a megyei/fővárosi kormányhivatal alkotta konzorcium.

A kiemelt projekt keretében támogatásban részesülhetnek – foglalkoztatási helyzetüktől függetlenül – azok a tankötelezettségüket teljesített, de öregségi nyugdíjkorhatárt el nem ért felnőtt személyek, akik az alábbi célcsoportba tartoznak:

- munkaviszonyban állnak

- közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak

- nyilvántartott álláskeresők

- egyéb

és képzési igényüket az alábbi okokra hivatkozva fogalmazzák meg:

1. Akiknek tanköteles életkorukban nem sikerült az általános iskola befejezése, de rendelkeznek a legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, s a projekt keretében fejezik be az általános iskolát. A megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe. A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy a 7. és 8. osztály elvégzése külön képzési jogviszony keretében valósuljon meg.

2. Akiknek a program időtartama nem teszi lehetővé az általános iskola befejezését, de a megfelelő kompetenciák megszerzése esélyt ad arra, hogy a munkaerő-piacon hasznosítható szakmai tudást szerezzenek, s a projekt keretében megszerzik a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat. A megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.

3. Akik a kívánt szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkeznek, s a projekt keretében megszerzik az állam által elismert, illetve akkreditált felnőttképzési program szerinti képzettséget. Ennek során elsősorban olyan szakmákat sajátíthatnak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerő-piacon, vagy amelyek tekintetében az egyén a foglalkoztatásra munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik.

4. Akik már rendelkeznek valamilyen szakmai előképzettséggel, s a projekt keretében megszerzik a magasabb szintű hiányszakmára irányuló szakképesítést.

5. Akik elavult szakmával rendelkeznek, s a projekt keretében olyan új (rész) szakképesítést szereznek, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerő-piacon.

6. Akik munkáltatói igényre épülő képzésben vesznek részt, s a projekt keretében megszerzik a munkavégzéshez szükséges szakmai kompetenciákat. 

7. Fentiek mellett a résztvevők megszerezhetik, illetve fejleszthetik a munkaerő piacon való megjelenésükhöz, előrelépésükhöz, fejlődésükhöz szükséges alapkompetenciákat.

A projektben felnőttnek minősül a felnőttképzési törvény (2001. évi CI. törvény) alapján felnőttként meghatározott személy (felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette.

A kiemelt projekt keretében elavult, vagy nem hasznosítható szakképesítésnek minősül az, amit a személy 

- legalább 10 éve szerzett, és legalább 2 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátásához az adott szakképesítés szükséges, vagy

- egészségkárosodás miatt nem tud gyakorolni, vagy

- a kirendeltség rendelkezésére álló információk alapján nincs (azaz az elmúlt negyedévben nem volt, és az előrejelzések alapján a következő időszakban nem lesz) olyan munkakör, amelynek betöltéséhez az adott szakképesítés lenne előírva, és az  önálló elhelyezkedés sem valósult meg.

Nem lehet a kiemelt projekt alanya, nem támogatható a képzése annak a személynek, aki:

- iskolai tankötelezettségének nem tett eleget (1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról),

- egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt – beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is,

- a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból képzési támogatásban részesül,

- a munkaügyi központ által jogerős határozattal a saját hibájából eredően visszakövetelt képzési támogatással összefüggő fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

- olyan képzési programban kíván részt venni, amely olyan szakképzettséggel zárul, mely a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) információi alapján túltelített szakmának minősül,

- olyan képzésre jelentkezik, amely a kérelem benyújtását megelőzően megkezdődött,

- az adott munkaügyi központ aktuális TÁMOP 1.1.2, TÁMOP 1.1.1., illetve TÁMOP 1.1.4 képzési projektszakaszában részt vesz, 

- a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 projektben másik munkaügyi központ által támogatott képzésben vesz részt,

- más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője (kivéve TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” elnevezésű projekt),

- a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 projekt keretében második, illetve további támogatott képzést kérelmez.

A program keretében a támogatásban részesülő személy részére, - amennyiben megfelel a projekt feltételeinek - az alábbi képzéshez kapcsolódó támogatások nyújthatók:

- a képző intézmény által megállapított képzési költség és vizsgadíj átvállalása, valamint,

- a képzés sikeres befejezését követően a képzés óraszámától függő egyszeri juttatás,

- a képzésekkel összefüggő utazási költségek megtérítése, amennyiben az előző pontban foglalt egyszeri juttatásban a képzésbe vont nem részesül.

A képzés eredményes befejezését követően – a támogató döntésének függvényében - folyósításra kerülő egyszeri támogatás összege maximum 100 ezer forint, melyet differenciáltan, a képzés teljes időtartamától függően kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

150 óráig: bruttó 50.000 Ft

151-500 óra: bruttó 75.000 Ft

500 óra felett: bruttó 100.000 Ft

Egyszeri juttatásban nem részesülnek azok a résztvevők, akiket munkaviszonyban (közfoglalkoztatási jogviszonyban) állnak, és munkáltatójuk a képzés teljes időtartama alatt mentesíti őket a munkavégzési kötelezettség alól.

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá ezen vizsga napjára biztosítja a projekt.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete

A kérelmeket a képzést megelőzően a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok” projekt célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltségére kell benyújtani. A támogatásról a kérelem beérkezését követő 30 napon belül születik döntés. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel megkötésre kerül a támogatási szerződés, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Amennyiben a támogatott a képzést önhibájából nem fejezi be, a kifizetett képzési támogatás időarányos részét vissza kell fizetnie.

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió által támogatott Társadalmi Megújulás Operatív Programmal megvalósulhat képzése. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a munkaügyi központ munkatársaihoz.

Bővebb információért kérjük, forduljon a a területileg illetékes járási/kerületi hivatal munkaügyi  kirendeltségeinek munkatársaihoz!

    Kapcsolódó hírek, információk

Munkahelyvédelmi akcióterv 2014 | 2014-03-03

Eredményes a lakhatási támogatás | 2014-02-20

Bértámogatás igényelhető | 2014-02-18

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2010.

- Ötvenezres elbocsátás a közszférában?

- 300 ezer új munkahely lesz jövőre Németországban

2008.

- Álrevizorok három és fél milliós bírsággal fenyegettek egy kaposvári vállalkozót

2004.

- Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó közúthálózat építésének támogatására

- IHM - NKTH közös pályázat mobil kommunikációs K+F Centrum létrehozására

- KIOP környezeti kármentesítés pályázati feltételeinek módosulása

- Közoktatás Minõségéért Díj 2004

Ön a 77709 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.92.160.119