látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 103 hónap
Eltelt napok száma 3097 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 019 fő
- Napi új álláshelyek 166 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 847 796 fő


Célállapot -330 796 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Tájékoztató, annak kötelező tartalmi elemei
Átirányítás megtagadása, következménye
Bérszámfejtés
Kirendelés fogalma, feltételei, szabályai
Kiküldetés fogalma és szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Igazolások munkaviszony megszüntetésekor
Apák munkaidő kedvezménye
Külföldi diák foglalkoztatása
Munkaviszony jogellenes megszűnése

Pályakezdőknek

Tanuló(k) foglalkoztatása

Tanuló szerződés, együttműködési megállapodás

Megjelent: 2015. június 21., vasárnap

Általános tudnivalók a tanulószerződésről (TSZ) - Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő azon tanulóval köthető, aki a gazdasági kamara által szervezett szintvizsgát teljesítette, az előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

A tanulófoglalkoztatás módjai:

a.) Tanulószerződés;

b.) Együttműködési megállapodás 

A tanulószerződést, módosítását és felmondását írásba kell foglalni.

- A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.

- A tanulót a gyakorlati képzést szervező a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban részesíti.

- A napi képzési idő 7 óra/nap, nagykorú tanuló esetén 8 óra/nap, melyet 6.00- 22.00 óra között kell lebonyolítani fiatalkorú tanuló esetén.

- Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül.

- Előző napi munkavégzés és a következő nap munkakezdése között 16 óra pihenőidőt kell biztosítani.

- Gyakorlati oktatáson való részvételre szorgalmi időszakon kívül (kivéve az összefüggő nyári gyakorlatot, igazolatlan hiányzások pótlása) a tanuló nem kötelezhető.

- Nem kerülhet sor gyakorlati képzésre:

−elméleti képzési napokon,

−a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező,

−a tanuló tanulmányok alatti vizsgája napjain és a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsgája napjain,

−minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

- Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybevett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon -  ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.

- A tanuló részvétele a gyakorlati foglalkozásokon kötelező. Mulasztását köteles igazolni.

- A gazdálkodó szervezet foglalkozási naplót vezet, melybe a tanuló részvételét és mulasztását bejegyzi, vezeti a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt, valamint értékeli a tanuló tevékenységét.

- A tanulót pihenőnap, felkészülési idő illeti meg:

Alap esetben a tanulót tanévenként (szept. 1- től aug. 31- ig) legalább 30 nap pihenőnap illeti meg, valamint ezen felül további öt nap, ha a tanuló az adott tanévben még nem tölti be a 19. életévét. A pihenőnap kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanulókat a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján megillető őszi, téli, tavaszi és nyári szünet kiadásának rendjére.

A gyakorlati képzésben részt vevő tanuló a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljából gyakorlati képzésen vehet részt. Egy alkalommal legalább 10 nap egyéni felkészülési idő illeti meg. Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a komplex szakmai vizsga előtt, a képzés idejének terhére, összefüggően kell kiadni.

A pihenőnap és az egyéni felkészülési idő munkanapokban számítandó, kiadásnál a heti rendes pihenőnapokat és a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.

- A tanulót betegségének idejére a Munka Törvénykönyve alapján 10 nap betegszabadság (pénzbeli juttatás 70%- a) illeti meg. A tanuló a betegszabadságot meghaladó betegsége idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult. Üzemi baleset és foglalkozási betegség esetén a TB szabályok szerinti ellátás jár.

- A terhes és a szülő tanulót a Munka Törvénykönyve szerint szülési szabadság illeti meg.

Kötelező juttatások:

- A tanulószerződés alapján a gazdálkodó szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni.

Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha – a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri

a) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3- szerese (19,5%),

b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2- szerese (18%),

c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1- szerese (16,5%),

d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka, (15%),

e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9- szerese (13,5%),

f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8- szerese (12%),

g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7- szerese (10,5%).

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam további féléveiben emelni kell, a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

A tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással, utólag lehet teljesíteni.

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is, a befejező szakképzési évfolyamon az első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

- A képzési idő alatt a gyakorlati képzés szervezőjének gondoskodnia kell a tanuló rendszeres orvosi vizsgálatáról.

- A gyakorlati képzésen részt vevő tanuló részére a gyakorlati képzés szervezője – a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére – felelősségbiztosítást köteles kötni.

- Kedvezményes étkeztetés. Gyakorlati napokon a tanuló étkezéséhez kötelező hozzájárulni, ez történhet Erzsébet utalvánnyal vagy természetbeni juttatással.

- Munkaruha: ugyanolyan mértékű, mint a vele azonos munkakörben foglalkoztatott szakmunkásnak. Átvételét a tanuló aláírásával igazolja. Kihordási ideje 2 év, melynek letelte után a tanuló tulajdonába kerül.

- Egyéni védőeszköz, védőfelszerelés: A tanuló használatra kapja.

- Tisztálkodási eszköz

- Utazási költségtérítés: Csak akkor jár a tanulónak, ha változó munkahelyen dolgozik és a szállítását nem a cég oldja meg. Rendszeres iskolába- járáshoz, gyakorlati oktatáshoz szükséges bejáráshoz kedvezményes bérletet vásárolhat, azt téríteni nem kell.

A tanulónak a komplex szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítéséért a gyakorlati képzést szervező a felelős a szakképesítésre kiadott szakmai és vizsgakövetelmény és a szakképzési kerettanterv alapján. A gyakorlati képzést szervező köteles a gyakorlati képzés követelményeire való felkészítéshez, továbbá a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a személyi feltételeket biztosítani.

A tanulószerződésben a tanuló arra vállal kötelezettséget, hogy 

-  a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,

-  a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,

-  a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,

-  nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gazdálkodó szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni. A gondatlanságból okozott kár értékének ötven százalékát köteles megtéríteni. A kártérítés mértéke azonban nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét.

A gazdálkodó szervezet, ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel során kár éri, köteles azt megtéríteni.

A tanulószerződés megszüntetése:

- közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt napon,

- felmondás esetén a felmondás közlésétől számított 15. napon, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított,

- azonnali hatályú felmondással a felmondás közlésének napján, bármelyik fél kezdeményezheti, minden esetben indoklás kötelező.

A felmondást írásban kell közölni a szakképző iskolával és a nyilvántartást vezető szervvel (kamarával).

Általános tudnivalók az együttműködési megállapodásról (EM)

A tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervező szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha

- a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,

- a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai (nyári) gyakorlatot szervezi meg,

- a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért -  a művészeti szakképesítések kivételével -  a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában, vagy

- a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor.

Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

Attól a tanévtől, amelyben a kiegészítő gyakorlati képzés aránya meghaladja az arra a tanévre a szakképzési kerettantervben előírt gyakorlati képzési idő negyven százalékát, együttműködési megállapodás nem köthető.

A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló részére együttműködési megállapodás alapján az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást köteles fizetni. 

- A pénzbeli juttatás havi összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3- szeresénél (19,5%). ( 2015- ben 20.475 Ft/hó)

- Valamennyi megkezdett hét után jár. A heti összeg az előzőekben meghatározott pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része.

- Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról távol marad.

Az együttműködési megállapodás alapján az egyéb juttatásokat kötelezően adni kell:

- kedvezményes étkeztetés, 

- munkaruha, 

- egyéni védőfelszerelés, védőruha, 

- tisztálkodási eszköz,

- útiköltség- térítés,

- szünet, 10 nap felkészülési idő.

Általános tudnivalók az elszámolásról

A 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról meghatározza a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek és mentesülők körét.

Bevallás és visszatérítés EM és TSZ esetén:

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a tárgyév 1- 11 hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet. Az előleg összegét az adózó maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig.

A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni, és bevallani, illetőleg a többletfizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

A kötelezettségeit meghaladóan elszámolt kötelezettségcsökkentő részösszeg a „17- es átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatvány benyújtásával igényelhető vissza. (Visszaigénylés esetén egyéb bevételként kell elszámolni)

Nem tud elszámolni:

-  EVA alanya

-  KIVA alanya

-  átalányadózó

KATA alanya el tud számolni és vissza is tud igényelni.

Az egyéni vállalkozó, akinek nincs alkalmazottja: EM után nincs visszajáró normatíva, TSZ után vissza tud igényelni.

A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége (BK) mértékét a 2015 évre vonatkozóan 453.000 Ft/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján, a 240/2012. (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott normatívák összegével csökkentheti.

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a következő csökkentő tétel összegével csökkentheti:

- gyakorlati képzési normatíva összege egy napra az alapnormatíva (453.000 Ft) összegének 130- cal történő elosztása (453.000/130≈3.485 Ft),

- a csökkentő tétel éves összege tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi (3.485 Ft) összege és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata,

- havi összege a tárgyév 1- 11. hónapjára vonatkozóan tanulónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege (3.485 Ft) és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata.

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét a következő csökkentő tétel összegével csökkentheti 

- csökkentő tétel éves összege a tárgyévre vonatkozóan – amennyiben a tanulószerződés hatálya tárgyév teljes időtartamára fennáll – tanulónként a súlyszorzóval számított normatíva összege.

Amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentő tétel havi összege a következő

- havi összege a tárgyév 1- 11. hónapjára vonatkozóan tanulónként az előző bekezdés szerint számított csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része,

- ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a havi csökkentő tétel összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített,

- ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a havi csökkentő tétel összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni.

A költségvetési hozzájárulásra jogosult szakképző iskolában folyó szakképesítésre, az általa kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzésre, igénylése alapján az adott tanévre támogatás nyújtható. A támogatás éves előirányzatát, valamint a naptári évre vonatkozóan az egy tanulóra jutó fajlagos mértékét a naptári évben hatályos központi költségvetési törvényben meghatározott alapnormatíva és a súlyszorzók alapján kell meghatározni.

A támogatás igényelhető a rendelet 2. melléklete szerinti adatlapon. Az igényeket az NMH- hoz kell benyújtani. A szervezettel az NMH adott tanévre támogatási szerződést köt, folyósítás tanfélévente előfinanszírozással és utólagos elszámolással történik.

A tanulófoglalkoztatás jogszabályi háttere:

- 2011. évi CLXXXVII. szakképzési törvény

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

- 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

- 240/2012. (VIII. 30) Kormányrendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

- 24/2012. (VIII.15.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól 

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2007.

- Nem ellentétes az uniós előírásokkal az iparűzési adó

Ön a 49197 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.162.118.107