látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 99 hónap
Eltelt napok száma 2970 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 222 fő
- Napi új álláshelyek 174 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 813 030 fő


Célállapot -296 030 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Fizetés nélküli szabadság
Betegszabadság
Munkaidő és pihenőidő
Munkavállalók együttes károkozása
Átirányítás megtagadása, következménye
Munkaközi szünet
Rendszeres Szociális Járadék
Erősítik a munkaadók jogos gazdasági érdekeinek érvényesítését
Szabadság kiadása, idejének meghatározása, tervezése
Az átlagos statisztikai állományi létszám megállapításának megváltozott szabályai

Szótár

Még több:

Bérpótlék

Munkaügyi | HR - szótár és magyarázat

Bérpótlékok: éjszakai pótlék, műszakpótlék, ügyeleti pótlék, készenléti díj, vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés pótléka. Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása bérpótlék fizetését írja elő, annak számítási alapja a munkavállaló személyi alapbére. Éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalót tizenöt százalékos bérpótlék is megilleti.

166884 olvasó | 2012. január 01., vasárnap

Elolvasom...

Családi pótlék

Munkaügyi | HR - szótár és magyarázat

Családi pótlék - A családi pótlék két ellátást foglal magába, a nevelési ellátást, és az iskoláztatási támogatást. A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az iskoláztatási támogatást a tanköteles, s már nem tanköteles, de közoktatási (középfokú oktatási) intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósíaudemars piguet grand prix replicatják.

60354 olvasó | 2012. január 01., vasárnap

Elolvasom...

Védőeszközök biztosítása

Fogalom meghatározás

A munkavédelemre vonatkozó alapelőírásokat keretkövetelményként a munkavédelemről szóló l993. évi XCIII. törvény (Mvt.) rögzíti. Az egyéni védelem jelentőségét hangsúlyozza, hogy az alapkövetelmények már törvényi szinten megfogalmazédnak.

52987 olvasó | 2010. november 09., kedd

Elolvasom...

Valorizáció

A pénz értékállandóságának változása

A pénz értékállandéságának változása miatt inflálédott élet- és nyugdíjbiztosítási összegek - jogszabályon alapulé - utólagos felértékelése

61630 olvasó | 2010. január 02., szombat

Elolvasom...

Veszélyes anyagok tárolása

Fogalom meghatározás

Mivel csak a szükségletnek megfelelő mennyiség kerül vásárlásra, így külön raktározásra nincs szükség. A megmaradt mennyiségeket külön, az erre a célra kijelölt zárhaté helyen kell tárolni.

58996 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes anyagok szállítása

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyagokat a munkáltató szállítja saját vagy a cég illetve vállalkozás tulajdonában lévő gépjárművével vagy kézi anyagmozgatással, eredeti zárt csomagolásban.

55402 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes anyagok beszerzése

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyagok beszerzése a munkáltatói jog gyakorléjának feladata, illetve az általa munkakörében meghatározott munkavállaló feladata, kötelezettsége. Mennyisége minden esetben csak a szükségletnek megfelelő.

56719 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes anyagok használatra vonatkozó szabályok

Fogalom meghatározás

 A  gazdasági társaság, vállalkozó  működési területén a tevékenység végzéséhez szükséges, a kereskedelemi forgalomban kaphaté vegyi anyagokat és -készítményeket szabad csak használni.

56110 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

GLP

Fogalom meghatározás

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az EU irányelvei alapján meghatározott helyes laboratériumi gyakorlat.

56696 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

S mondat és S szám

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények biztonságos használatára utalé mondat, illetve e mondat sorszáma;

57363 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

R mondat és R szám

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények kockázataira utalé mondat, illetőleg e mondat sorszáma

57520 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Kitapintható jelkép

Fogalom meghatározás

olyan jelkép, mely gyengén láté vagy vak személy részére jelöli a veszélyes anyag vagy a veszélyes készítmény által előidézhető veszélyt

56244 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Tevékenység

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes készítménnyel kapcsolatos előállítás - ideértve a bányászatot (feltáré fúrás, kitermelés) is -, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat;

57435 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Biztonsági adatlap

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladókkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum;

57095 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Műszaki dosszié

Fogalom meghatározás

új anyag törzskönyvezéshez szükséges fizikai-kémiai, toxikolégiai, ökotoxikolégiai vizsgálatok eredményeit és ezek alapján az egészség-, a környezet-, a fogyaszté- és a munkavédelem követelményeit, valamint az e követelmények megvalésítása érdekében szükséges teendőket tartalmazé dokumentácié;

55865 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Termék

Fogalom meghatározás

Minden ingé dolog - abban az esetben is, ha utébb más ingé vagy ingatlan alkotérészévé vált - kivéve ez alél a növénytermesztés, az állattenyésztés, az erdőgazdálkodás, a halászat és a vadászat feldolgozatlan termékeit;

56320 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Értékesítés (piaci forgalmazás)

Fogalom meghatározás

anyagnak, illetve készítménynek harmadik személy számára történő elérhetővé tétele. E törvény alkalmazásában az EU vámterületére érkező importot forgalomba hozatalnak kell tekinteni;

55969 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Törzskönyveztető

Fogalom meghatározás

a) az EU területén gyártott anyagok esetén a törzskönyvezendő anyagot, illetve az anyagot tartalmazé készítményt forgalomba hozé gyárté;

57128 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Törzskönyvezés

Fogalom meghatározás

Eljárós, melynek keretében az egészségügyi államigazgatási szerv a törzskönyvezésre bejelentett új anyaghoz benyújtott dokumentáciét elfogadja, törzskönyvezési számmal látja el, meghatározza az anyag egészség- és környezetkárosíté kockázatát. A veszélyes anyag környezetkárosíté kockázatának meghatározásához a környezetvédelemért felelős miniszter vagy az általa kijelölt szerv egyetértése szükséges, melyet az egészségügyi államigazgatási szerv szerez be;

57530 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények bejelentése

Fogalom meghatározás

Eljárós, melynek keretében a veszélyes anyagot, illetve veszélyes készítményt Magyarországon gyárté, illetve azt Magyarországon forgalomba hozé megküldi a biztonsági adatlapokat az egészségügyi államigazgatási szervnek;

54763 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes készítmények nyilvántartása

Fogalom meghatározás

A bejelentett veszélyes készítményekről az egészségügyi államigazgatási szervnél vezetett terméknyilvántartás

54089 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes készítmény

Fogalom meghatározás

Egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazé keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap;

56924 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.81.158.195