látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3146 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 861 209 fő


Célállapot -344 209 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkavállaló rendes szabadsága
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis
Átirányítás szabályai, helyettesítés díjazása
Szinlelt szerződés
Cégautóadó
Magánnyugdíjpénztár
Mellékállás, másodállás
Próbaidő szerepe
Részmunkaidőre történő áttérés szabályai

Új Munka Törvénykönyve

Ön a 120546 látogatónk ezen az oldalunkon!

H I R D E T É S


285 találat, oldal:

Hatálya

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

Az új törvény 2012. július 1-jén lép hatályba. Személyi hatálya kiterjed a Munkáltatóra, a Munkavállalóra, a Munkáltatói érdekképviseleti szervezetre, valamint az üzemi tanácsra és a szakszervezetre.

 

2012. április 18., szerda

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

Értelmezési alapelvek

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

Ha a törvényi rendelkezés egyértelműen nem alkalmazható egy adott helyzetre, abban az esetben az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseit Magyarország és az Európai Unió jogrendjével összhangban kell értelmezni (például az Európai Bíróság jogelveire figyelemmel), illetve a jogról lemondó vagy abból engedő nyilatkozatot nem lehet kiterjesztően értelmezni, azaz mindig a lehető legkevesebb jogról való lemondásnak kell tekinteni (például a szociális juttatásról való lemondást csak az adott alkalommal kifizetendő juttatásról, és nem általában minden jövőbeni ilyen juttatásról való lemondásként kell figyelembe venni).

 

2012. április 19., csütörtök

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

Elvárható magatartás

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A korábbi munkajogi szabályok nem tartalmazták az adott helyzetben általában elvárhatóság kategóriáját, ez a polgári jogból került át a munkajogba. Az elvárhatóság objektív kategória, olyan magatartást jelent, ami egy átlagembertől elvárható.

 

2012. április 20., péntek

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

A jóhiszeműség, tisztesség, együttműködés elve

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely sérti a másik fél jogát, jogos érdekét. A munkaviszony alá-fölé rendeltségére épülő bizalmi jogviszony jellegéből eredően ennek az elvnek kiemelkedő jelentősége van.

 

2012. április 21., szombat

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A Munkáltató a Munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása nem okozhat aránytalan sérelmet a Munkavállalónak. Ez azt jelenti, hogy a Munkáltató döntései - különösen a munkaszerződésben foglaltaktól eltérő foglalkoztatás esetén, például rendkívüli munka, munkakörbe nem tartozó munka elrendelésekor - sérelmet okozhatnak a Munkavállalónak, de ez nem lehet aránytalan. ("Egy példa: az este 10-ig tartó rendkívüli munka elrendelése aránytalanul nagyobb sérelmet okoz annak a gyermekét egyedül nevelő Munkavállalónak, aki emiatt nem tudja megoldani gyermeke hazajuttatását." [2012/I. törvény 53. §-a.]

 

2012. április 22., vasárnap

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

Tájékoztatási kötelezettség

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről - illetve ezek változásáról - tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges. Így például a várandós nő köteles állapotáról tájékoztatni a Munkáltatóját annak érdekében, hogy az megtehesse az előírt munkavédelmi intézkedéseket.

 

2012. április 23., hétfő

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

Rendeltetésellenes joggyakorlás tilalma

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

Az új törvény is tiltja a rendeltetésellenes joggyakorlást. Rendeltetésellenes a jog gyakorlása különösen akkor, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul vagy ahhoz vezet.

 

2012. április 24., kedd

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

Jogos gazdasági érdek, üzleti titok

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A Munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel Munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A Munkáltató jogos gazdasági érdekének sérelme megvalósulhat akár a versenytárs számára történő munkavégzéssel, akár úgy, hogy a Munkavállaló saját céljaira használja fel a Munkáltató adatait. [2012/I. törvény 8. §-a.]

 

2012. április 25., szerda

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

Személyhez fűződő jogok védelme

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

Az új törvény alapelvi jelleggel fogalmazza meg, hogy tiszteletben kell tartani a hatálya alá tartozók - a Munkavállaló, a Munkáltató, a szakszervezet, az üzemi tanács - személyhez fűződő jogait.

 

2012. április 25., szerda

Munkavilága hírlevél 445. szám Folytatás...

Adatkezelés, adatvédelem

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A Munkáltató köteles tájékoztatni a Munkavállalót személyes adatai kezeléséről, s a Munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a Munkavállaló hozzájárulásával közölhet.

 

2012. április 25., szerda

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

Munkáltatói ellenőrzési jog

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

. A Munkáltató a Munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti (ezért például nem ellenőrizhető, hogy a magánéletben a Munkavállaló kapcsolatot tart-e olyan személlyel, aki konkurens cégnél dolgozik).

 

2012. április 25., szerda

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

Egyenlő bánásmód

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A munkaviszonnyal - így különösen a munka díjazásával - kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét kell alkalmazni. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más Munkavállaló jogának megsértésével vagy csorbításával.

 

2012. április 25., szerda

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

A munkajogi nyilatkozatok

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

. Az új törvény alapvető szabályokat tartalmaz a munkaviszonnyal kapcsolatos egyoldalú vagy egybehangzó jognyilatkozatokra (megállapodásokra). A jognyilatkozatokra emellett - mivel a nyilatkozattétel a jogviszonyok alakításának eszköze, ezzel hoznak létre, módosítanak, szüntetnek meg jogokat és kötelezettségeket a felek - a polgári törvénykönyv (Ptk.) XVII-XXII. fejezetének rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a megállapodás bírósági úton nem módosítható. [2012/I. törvény 31. §-a.]

 

2012. április 26., csütörtök

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

Az elállási jog

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

. Az elállási jogot munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása biztosíthatja, és e jogot a másik félhez intézett nyilatkozattal lehet gyakorolni. Az elállási jog a megállapodást a megkötés időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg (bontja fel), és ilyenkor a feleknek el kell számolniuk egymással. Elállási jog illeti meg a feleket a munkaszerződés rögzítése és a munkaviszony kezdete között. [2012/I. törvény 49. § (2) bekezdése.]

 

2012. április 26., csütörtök

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

Egyéb nyilatkozatok, tájékoztatási kötelezettségek

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

vannak nyilatkozatok, amelyek nem minősülnek jognyilatkozatnak. Ilyenek a megállapodás teljesítése során tett egyes tájékoztató nyilatkozatok, például a Munkavállaló jelentése arról, hol tart a kiadott feladat elvégzésében, illetve a Munkáltatónak a munka irányításával összefüggő nyilatkozatai (tájékoztatás, technikai jellegű utasítás, iránymutatás).

 

2012. április 27., péntek

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

Feltételhez kötés

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

. A törvény kimondja, hogy a felek jövőbeli, bizonytalan eseménytől (feltétel) is függővé tehetik a megállapodás létrejöttét, módosítását vagy megszűnését. Példái kiköthetik, hogy akkor emelkedik az alapbér, ha az üzleti tervet - esetleg konkrétan meghatározott százalékkal - túlteljesítik. Nem köthető ki olyan feltétel, amelynek alapján a munkaviszony a Munkavállaló hátrányára módosulna, vagy a munkaviszony megszűnését eredményezné (ez alól kivétel, ha a felek a határozott idejű munkaviszony megszűnését például a helyettesített Munkavállaló fizetés nélküli szabadságról való visszatéréséhez mint feltételhez kötik).

 

2012. április 28., szombat

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

A jognyilatkozatok megtételének módja

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A Munkáltató képviseletében a Munkáltatói jogkör gyakorlója tehet jognyilatkozatot. A Munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjét - a jogszabályok keretei között - a Munkáltató határozza meg. [2012/I. törvény 20. §-a.]

 

2012. április 29., vasárnap

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

Alaki kötöttség

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

Nem változott - Jogilag nem csupán annak van jelentősége, hogy az adott nyilatkozatot megtették-e, hanem annak is, hogy milyen formában. Az alaki kötöttség megsértésével (például az írásba foglalás vagy az indokolás elmulasztásával) tett jognyilatkozat - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - érvénytelen. Az érvénytelenségnek nincs jogkövetkezménye, ha a jognyilatkozatot a felek egyező akarattal tették meg.

 

2012. április 30., hétfő

Munkavilága hírlevél 446. szám Folytatás...

Jognyilatkozat közlése, kézbesítettsége

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A jognyilatkozathoz fűződő jogi hatások főszabályként akkor állnak be (például a keresetindításra nyitva álló határidő akkor kezdődik), amikor a címzett megismeri az adott jognyilatkozat tartalmát. [2012/I. törvény 24. § (1)-(2) bekezdései.]

 

2012. május 02., szerda

Munkavilága hírlevél 449. szám Folytatás...

Munkajogi határidők

Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv)

A határidő valamely jognyilatkozat megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására előírt idő. A határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik. Ha az utolsó nap - az általános (hétfőtől péntekig tartó) munkarend szerint - heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, a határidő csak az ezt követő első munkanapon jár le.[2012/I. törvény 25. § (5) bekezdése.]

 

2012. május 02., szerda

Munkavilága hírlevél 449. szám Folytatás...

F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.159.51.118