felhasználási feltételek

Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket
Köszönjük, hogy elektronikus szolgáltatásainkat (Szolgáltatások) használja! A Szolgáltatásokat az M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda (Munkaügyes) biztosítja;
Székhelye:
Magyarország, 2600 Vác, Pálffy utca 39.
Szolgáltatásaink nagyon eltérők, így további feltételek vonatkozhatnak rájuk (beleértve az életkori követelményeket is). A további feltételek az adott Szolgáltatásokon belül lesznek elérhetőek, és ezek a további feltételek a velünk kötött megállapodás részét képezik, amennyiben Ön igénybe veszi az adott Szolgáltatásokat.

Szolgáltatásaink használata
Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokon belül elérhetővé tett irányelveket.
Ne éljen vissza Szolgáltatásainkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásainkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltétetelezett visszaélést vizsgálunk ki.
Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket.
Szolgáltatásaink megjelenítenek nem az M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy sértik irányelveinket vagy a törvényt. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze.
Az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Ezen kommunikációs formák némelyikét kikapcsolhatja.
Néhány Szolgáltatásunk elérhető mobileszközön. Ne használja az ilyen Szolgáltatásokat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

Az Ön Fiókja
Előfordulhat, hogy egyes Szolgáltatásaink használatához Önnek saját regisztrációs fiókra lesz szüksége. A saját regisztrációs fiókot létrehozhatja saját maga, illetve fiókját létrehozhatja az Ön számára egy rendszergazda is, például a munkáltatója vagy egyéb intézmény is. Ha Ön egy rendszergazda által létrehozott fiókot használ, arra eltérő vagy kiegészítő feltételek vonatkozhatnak, rendszergazdája pedig jogosult lehet a fiókjának elérésére és letiltására.
A fiókjának védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felel a fiókjában vagy azon keresztül történő tevékenységekért. Lehetőleg ne használja regisztrációs fiókjának jelszavát harmadik féltől származó alkalmazásokhoz. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy regisztrációs fiókját illetéktelenül használták, kövesse ezeket az utasításokat.

Adatvédelem és a szerzői jog védelme
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során.
Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja, hogy az M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda adatvédelmi irányelveivel összhangban felhasználhatjuk az ilyen adatokat.
A szerzői jog vélelmezett megsértéséről szóló bejelentésekre választ adunk, a visszaeső jogsértők fiókját pedig az előírt eljárásnak megfelelően felfüggesztjük.
A szerzői jogi jogosultaknak információt szolgáltatunk abból a célból, hogy elősegítsük szellemi tulajdonuk online kezelését.

Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban
Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön számára tartalmak beküldését. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogok az Ön birtokában maradnak. Azaz, ami az Öné volt, az az Öné is marad.
Amikor feltölt vagy valamilyen más módon elküld tartalmakat a Szolgáltatásainkba, világszerte érvényes engedélyt ad a M-T Munkaügyi Tanácsadó Irodának az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jöttek létre annak érdekében, hogy az Ön tartalma jobban megfeleljen a Szolgáltatásainkkal történő használatnak), megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az ebben az engedélyben biztosított jogok korlátozottak: a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, hirdetésére és javítására, illetve új Szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak. Ez az engedély abban az esetben is érvényben marad, ha felhagy Szolgáltatásaink használatával (például a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda bármely szakportáljára felvett vállalkozási adatok vonatkozásában). Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy az Ön által az adott Szolgáltatásra vonatkozóan megadott tartalmakhoz hozzáférjen, és azokat eltávolítsa. Ezenkívül egyes Szolgáltatásainkra olyan feltételek, illetve beállítások vonatkoznak, amelyek korlátozzák a mi hatáskörünket az Ön által az adott Szolgáltatásba beküldött tartalmak használatával kapcsolatban. A Szolgáltatásainkba küldött összes tartalom esetében győződjön meg arról, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadja nekünk.
Ha rendelkezik regisztrációs fiókkal, megjeleníthetjük a Szolgáltatásainkban a Profilnevét, a Profilképét, valamint M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda vagy a regisztrációs fiókjához kapcsolódó harmadik fél alkalmazásaival kapcsolatos tevékenységeit (például az Ön által írt elemzéseket és közzétett megjegyzéseket), ideértve azok megjelenítését hirdetésekben és egyéb kereskedelmi vonatkozásokban. Tiszteletben fogjuk tartani azon beállításait, amelyeket regisztrációs fiókjában a megosztás és láthatóság korlátozásának céljából megadott. Választhatja például azt, hogy neve és képe ne jelenjen meg.
Az adatvédelmi irányelvekben vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb szolgáltatási feltételekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda a tartalmat hogyan használja és tárolja. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatot küld nekünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, a visszajelzést vagy a javaslatokat anélkül használhatjuk fel, hogy ezáltal bármiféle kötelezettségünk keletkezne Önnel szemben.

A Szolgáltatásainkban található esetleges szoftverekről
Ha egy Szolgáltatás letölthető szoftvert tartalmaz, vagy ahhoz ilyen szükséges, akkor ez a szoftver automatikusan frissülhet az eszközén, amikor annak egy új verziója vagy funkciója válik elérhetővé. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik az automatikus frissítés beállításainak megadását.
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda személyre szóló, világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda által a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek használatára. Ennek az engedélynek a kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye az Ön számára a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda által biztosított Szolgáltatások használatát és az általuk kínált előnyök élvezetét, a jelen feltételeknek megfelelő módon. Ön nem jogosult a Szolgáltatások egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá Ön nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre Ön írásos engedélyt kapott tőlünk.
A nyílt forráskódú szoftverek fontosak számunkra. A Szolgáltatásainkban használt egyes szoftvereket nyílt forráskódú licenc keretében biztosítjuk, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. A nyílt forráskódú licencben lehetnek olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen feltételeket.

Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése
Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.
A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásokra vonatkozóan.
Úgy véljük, hogy adatai az Ön tulajdonát képezik, és ezen adatokhoz való hozzáférésének fenntartása fontos szempont. Ha egy Szolgáltatást megszüntetünk, akkor – ha ez ésszerű módon megoldható – erre Önt kellő időben figyelmeztetjük, és lehetőséget biztosítunk az adatok megszerzésére a Szolgáltatásból.

A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása
Szolgáltatásainkat gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.
A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN VAGY A TOVÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGÁLLAPÍTOTT FELTÉTELEKEN KÍVÜL SEM AZ M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda, SEM PEDIG AZ M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda BESZÁLLÍTÓI VAGY FORGALMAZÓI NEM TESZNEK SEMMILYEN KONKRÉT ÍGÉRETET A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. PÉLDÁUL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLALUNK A SZOLGÁLTATÁSOKON BELÜLI TARTALMAT, A SZOLGÁLTATÁSOK SAJÁTOS FUNKCIÓIT, VAGY A MEGBÍZHATÓSÁGUKAT, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSUKAT VAGY AZ ÖN IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMASSÁGUKAT ILLETŐEN. A SZOLGÁLTATÁST ÚGY BIZTOSÍTJUK AHOGY VAN.
EGYES JOGHATÓSÁGOK ELŐÍRNAK BIZONYOS SZAVATOSSÁGOKAT, PÉLDÁUL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSZERŰSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A SZAVATOSSÁG VALAMENNYI FORMÁJÁT KIZÁRJUK.

A Szolgáltatásainkért való felelősségünk
AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY AZT LEHETŐVÉ TESZI, SEM AZ M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda, SEM A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda BESZÁLLÍTÓI ÉS FORGALMAZÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ ELMARADT HASZONÉRT, KIESETT BEVÉTELÉRT, AZ ELVESZETT ADATOKÉRT, A PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, ILLETVE NEM NYÚJTANAK KÖZVETETT, RENDKÍVÜLI, KÖVETKEZMÉNYI, NEM VAGYONI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉST.
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda ÉS AZ M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda BESZÁLLÍTÓINAK VAGY FORGALMAZÓINAK A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALAPJÁN TÁMASZTOTT BÁRMILYEN, ÍGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOKAT IS MAGÁBAN FOGLALÓ KÖVETELÉSSEL SZEMBENI TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA – AMENNYIBEN A JOGSZABÁLY EZT LEHETŐVÉ TESZI – ARRA AZ ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET ÖN A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁÉRT RÉSZÜNKRE KIFIZETETT (ILLETVE AMENNYIBEN ÍGY DÖNTÜNK, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGISMÉTLÉSÉRE).
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda ÉS A M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT FORGALMAZÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK AZ ÉSSZERŰ MÓDON ELŐRE NEM LÁTHATÓ VESZTESÉGEKÉRT VAGY KÁROKÉRT.

Szolgáltatásaink üzleti felhasználása
Ha Szolgáltatásainkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda-t és leányvállalatait, tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, - beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket, amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

A Szerződési Feltételekről
A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.
Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.
A jelen szerződési feltételek a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.
Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).
Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.
A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogvitára Magyarország joga irányadó. A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden követelés tárgyalására kizárólagosan a Pest Megyei bíróságok jogosultak, és Ön és a M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda alávetik magukat ezen bíróságok személyes joghatóságának.
A M-T Munkaügyi Tanácsadó Irodával való kapcsolatfelvétel módjairól a kapcsolatfelvételi oldalunkon tájékozódhat.

Utolsó módosítás: 2014. január 23.

munkavédelem

Munkavédelmi szaktanácsadás

Munkavédelem
A munkabiztonság célja a munkabalesetek megelőzése, a foglalkozás-egészségügy viszont a hosszabb távon kialakuló foglalkozási megbetegedések megelőzésére törekszik. Ezen célokat az új munkahelyek munkavédelmi üzembe-helyezésére, a munkavégzés főbb (munkavédelmi szempontú) személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó szabályok betartásával érhetjük el.

Új munkahelyek munkavédelmi üzembe-helyezése

A munkáltatónak a veszélyes létesítményt, munkahelyet, munkaeszközt, technológiát munkavédelmi szempontból üzembe kell helyeznie. Ez előzetes munkavédelmi vizsgálatból és írásbeli üzembe-helyezésből áll. Az előzetes munkavédelmi vizsgálatot legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakembernek kell elvégeznie. Ezt a munkát a munkáltató saját munkavállalójával, vagy alkalmilag foglalkoztatott szakemberrel egyaránt elvégeztetheti, ha a szakember nyilatkozik a felülvizsgálat pozitív eredményéről, a munkáltató írásban rendeli el a létesítmény üzembe-helyezését (formai kötöttség nincs előírva). A veszélytelen létesítmény minden adminisztratív megkötöttség nélkül üzembe helyezhető. Annak eldöntése, hogy valami veszélyesnek minősül-e a munkáltató feladata. Különösen veszélyesnek minősülnek az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1-es számú mellékletében felsorolt munkaeszközök.
A munkaeszközöknek az üzembe helyezés időpontjában érvényes munkavédelmi előírásokat kell kielégíteniük. Az üzembe-helyezést megelőzheti - kizáró jogszabályi rendelkezés hiányában - próba- vagy kísérleti üzem. Ez azonban nem lehet hosszabb idejű, mint 180 nap. Ez idő alatt a technológiai paraméterek beállításai történik, a munkavédelem területén azonban legfeljebb csak adminisztratív engedmény tehető, a biztonságot ez időre is garantálni kell.

A munkavégzés főbb (munkavédelmi szempontú) személyi feltételei

A munkavállalónak a munkája megkezdése előtt előzetes orvosi alkalmassági vizsgán kell részt vennie, amelyen vizsgálják a betöltendő munkakörre vonatkozó alkalmasságát. Egyes munkakörökben a 33/1998 (VI.24.) NM rendeletben előírtak alapján az egészségügyi alkalmasság fennálltáról időszakos orvosi alkalmassági vizsgálaton kell megbizonyosodni. A munkáltató csak olyan munka elvégzésével bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas (ez orvosi alkalmassági vizsgálattal bizonyított) és rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges szakmai és munkavédelmi ismeretekkel, készséggel és jártassággal.
A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosításához köteles munkavállalói részére foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítani. Ugyancsak köteles az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletben meghatározott veszélyességi osztályhoz, illetve munkavállalói létszámhoz igazodóan munkavédelmi szakképzettségű személyt foglalkoztatni, illetve:
1., az üzembe helyezés, újraindítás előtti vizsgálat elvégzésére,
2., a rendeltetésszerűen használt munkahely, egyéni védőeszköz, technológia közvetlen veszélyeztetést, vagy munkabalesetet okozott az ennek oka felderítésére előírt vizsgálat elvégzésére,
3., az egyéni védőeszköz-juttatásának belső rendjének meghatározására,
4., a súlyos - valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset vizsgálatára, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben) azonos helyen történő sérülését, vagy egészségkárosodását okozta esetekben alkalomszerűen legalább középfokú munkavédelmi végzettségű személyt alkalmazni az előírt feladatok ellátására.
A munkáltatónak munkavédelmi oktatást kell tartania a munkavállalók részére munkába állásukkor, illetve amikor valamilyen változás áll be munkájukkal kapcsolatban. Ilyenek: a munkahely, illetve a munkakör megváltozása, munkakörülmények megváltozása, a munkaeszköz átalakítása, vagy új munkaeszköz üzembe helyezése, vagy új technológiai bevezetése.
Az oktatás célja, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson az oktatást szükség szerint bizonyos időszakonként meg kell ismételni.
Az oktató személyére a törvény nem állapít meg külön szabályozást, de kívánatos, hogy a technológiát, a munkafolyamatokat és azok munkavédelmi vonzatait jól ismerő személy tartsa az oktatást. Az oktatás írásos dokumentálására sem kötelez a törvény, de a munkáltatónak érdeke, hogy a későbbi esetleges bizonyítás érdekében az oktatás tényét és az oktatásban résztvevők személyét hitelt érdemlően rögzítse. Egyes munkakörökben, ha a munkáltató szükségét látja munkavédelmi vizsga letételét is előírhatja. A munkavédelmi oktatásokat fizetett munkaidőben kell megtartani.

Munkahelyek biztonságos üzemeltetésének tárgyi feltételeinek biztosítása.

A munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése és a munkavégzés teljes időtartamára történő fenntartása elsődlegesen a munkáltató kötelezettsége.
A munkavállalóknak ebben természetesen együtt kell működniük. A munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül köteles kockázatértékelést végezni 2002 óta. A kockázatértékelést évente köteles a munkáltató felülvizsgálni, illetve indokolt esetben azt újra elvégezni. Indokolt esetet jelent a munkakörülmények, az alkalmazott technológia veszélyes anyag, készítmény munkaeszköz, munkavégzés lényeges megváltozása, bevezetése soron kívül kell felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés következett be. A kockázatértékelés keretében fel kell deríteni, értékelni a munkahelyen fellelhető veszélyeket, illetve intézkedni kell leküzdésükről, megszüntetésükről, minimalizálásukról. A munkáltató a kockázatértékelést köteles minőségileg (szemrevételezéssel) és szükség esetén mennyiségileg elvégezni (méréseket végezni, végeztetni). Elvégzésére 2004. május 1-t követően csak szakvizsgával rendelkező egyén alkalmas.
A munkáltatónak tevékenysége teljes idejére a munkahelyein biztosítani kell a biztonságos műszaki állapot egyenletes szintjét. Ennek érdekében a veszélyes technológiákat, veszélyes gépeket meghatározott időszakonként biztonsági felülvizsgálat alá kell vetni. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként el kell végezni, ennél rövidebb időszakot állapíthat meg jogszabály, szabvány, vagy üzemeltetési dokumentáció.

A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása

A munkáltató köteles minden munkabalesetet kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Vonatkozik ez az olyan balesetre is, amely esetében a dolgozó a baleset bekövetkezte után a munkáját tovább tudja folytatni. A balesetek kivizsgálásának legfontosabb célja a hasonló balesetek elkerülése, a jogilag tiszta helyzet teremtése és a dolgozó esetleges kártalanítása feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat és intézkedéseket kell tenni.
A munkabaleset kivizsgálása a munkáltató feladata, de ehhez a munkához súlyos munkabaleset, valamint az olyan - munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy egyszerre (egy időben) azonos helyen történő sérülését, vagy egészségkárosodását okozta, legalább középfokú munkavédelmi végzettségű szakember segítségét kell igénybe venni. (Ez lehet eseti megbízás is). A baleset nyilvántartásának és jelentésének technikai megvalósítása a baleset súlyosságától függ.
Minden munkabaleset esetében rögzíteni kell a sérült nevét, születési helyét és időpontját, valamint anyja nevét. Ezen túlmenően:
1., a munkabaleset sorszámát - minden évben 1-el kezdődően -,
2., a sérült munkakörét,
3., a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét,
4., a sérült ellátására tett intézkedést,
5., a sérült folytatta-e a munkáját.
A munkaképtelenséget okozó balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni és arról munkabaleseti jegyzőkönyvet kell kiállítani. Amennyiben a munkaképtelenség nem haladja meg a három napot, akkor a jegyzőkönyvet a sérültnek, a munkáltatónak és a társadalombiztosítási kifizetőhelynek kell eljuttatni.
Ha a munkaképtelenség tovább tart, mint három nap akkor a jegyzőkönyvet legkésőbb a bekövetkezés időpontját követő hónap 8. napjáig a fentieken kívül el kell juttatni a területileg illetékes Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek is.
Súlyos munkabalesetet azonnal be kell jelenteni a baleset bekövetkezte szerinti területi illetékességű Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőségnek. Ilyen ésetben gondoskodni kell a baleseti helyszín lehetőség szerinti megváltoztatás nélküli megőrzéséről, hogy az illetékes hatóság a vizsgálatokat elvégezhesse. Természetesen a sérült mentése az elsődleges, ennek érdekében a helyszín a szükséges mértékig megváltoztatható.

Szolgáltatás tartalma:
- Adatszolgáltatás - Hatósági jelentési kötelezettség (határidő)
- Adatszolgáltatás - Munkavédelmi oktatás esedékessége
- Adatszolgáltatás - Szabályzatok felülvizsgálatának esedékessége
- Adatszolgáltatás - Tűzvédelmi oktatás esedékessége
- Egyéni védőeszköz juttatás kidolgozása
- Elméleti munkavédelmi oktatás
- Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás belső rendje
- Gyakorlati munkavédelmi oktatás
- Irat elkészítése - Baleseti jegyzőkönyv
- Irat elkészítése - Egyéni védőeszköz átadás-átvétel
- Irat elkészítése - Egyéni védőeszköz nyilvántartó lap
- Irat elkészítése - Előzetes oktatás
- Irat elkészítése - Ismétlődő oktatás
- Irat elkészítése - Rendkívüli oktatás
- Ismétlődő munkavédelmi oktatás
- Munkabalesetek kivizsgálása, a kapcsolódó nyilvántartások és jelentések elkészítése
- Munkavédelmi szemlék lebonyolítása, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítése
- Nyilvántartás - Munkavédelmi oktatások (előzetes, ismétlődő, rendkívüli)
- Oktatási tematika kidolgozása
- Üzembe helyezés

Szabályzatok
- Munkavédelem - Egyéni védőeszköz juttatás
- Munkavédelem - Foglalkozás-egészségügyi szabályzat
- Munkavédelem - Kockázatértékelés
- Munkavédelem - Kockázatértékelés felülvizsgálata
- Munkavédelem - Munkavédelmi szabályzat
- Munkavédelem - Nem dohányzók védelmére
- Munkavédelem - Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység szabályzata